Marleen neemt het voor u op !Ik ben een 'Nieuwe Hoegaardier' en na 15 jaar nog steeds verliefd op wat ik de mooiste gemeente van Vlaanderen noem.


Waar ben ik fier op als schepen van toerisme, erfgoed, bib, milieu, ruimtelijke ordening ?

Hoegaarden staat toeristisch op de kaart, zowel als bierdorp als als paradijs voor zachte recreatie (fietsen, wandelen, 'terrassen',...). Met 'Start to Hoegaarden' en ons greeterproject maken we elke Hoegaardier ambassadeur. 

Onze bib is een literaire ontmoetingsplek waar je heel wat dorpsgenoten onverwachts tegen het lijf loopt. Als één van de eerste hadden we een selfscan voor de uitleen. 


Ruimtelijke ordening is een domein dat allesomvattend is. Via de RUP's (ruimtelijke uitvoeringsplannen) werden heel wat nieuwe ontwikkelingskansen geboden : 

- heeft Pall kunnen uitbreiden waardoor zij in Hoegaarden kunnen blijven zorgen voor tewerkstelling
- de hockey en de tennis kunnen verder groeien, 
- kunnen er serviceflats komen op de site van Brouwerij Loriers
- kan er zachte recreatie gebeuren op de oude voetbalsite in Outgaarden

Milieu en natuur, beide hebben invloed op onze levenskwaliteit. Het klimaatplan, de thermografische luchtfoto en de acties die er op volgen... het gaat over uw 'goed leven'.

Communicatie : Onze website viel in de prijzen en de gemeentelijke facebookpagina werd genomineerd als de beste, naast die van grote steden als Antwerpen. Daarnaast blijven we aandacht hebben voor wie niet gedigitaliseerd is.

Wat wil ik ?
Een verkeersveilig, groen en landelijk Hoegaarden, waar het goed leven en ontspannen is, voor jong en oud, autochtoon of inwijkeling.