OnverGETElijk Hoegaarden


Natuur én landschap in Hoegaarden, ik word er gelukkig van.  Jij ook, zeker als je er ten volle van geniet.
Hoegaarden heeft een prachtig landschap.    Onze open ruimte en ons groen karakter zijn alom bekend en geroemd.   Het groene landschap is het werk van zowel de boeren als van een doorgedreven natuurbeheer.
Het (bijna) langste hollewegennetwerk van Vlaanderen, onze 'koester'soorten, zoals de knautiabij en vele andere fauna en flora... wat een rijkdom.
We zijn de enige gemeente met een muurreservaatje.  Ga maar kijken aan de oude kerkhofmuur in Hoegaarden.  De gele helmbloem kan er floreren.

Onze waterlopen zijn zuiver.  Er zwemmen weer vissen en andere waterdieren in. Dankzij de inspanningen rond waterzuivering en scheiding van afvalwater.

Vlaanderen keurde voor onze regio het project Water-land-schap goed.  Samen met de andere gemeenten van de Getevallei zal nog verder gewerkt worden aan zowel de waterbeheersing als de toeristische en natuurlijke kansen van natuurlijk water.  Hoegaarden zal daardoor voor bezoekers nog meer onverGETElijk worden.

We moeten blijven inzetten op de vergroening en verfraaiing van de gemeente.  De openbare ruimte moet natuur- en onderhoudsvriendelijk ingericht worden.  De begraafplaatsen worden verder vergroend.   De vier ‘voorbeeldlocaties’ voor een ‘bijvriendelijke’ inrichting zullen tegen het eind van de zomer afgewerkt zijn.   (geosite, st Franciscustuin Doelstraat, pastorietuin Outgaarden, Marollenkapel).  De bermen worden beheerd volgens een ecologisch bermbeheerplan. 
Lelijke hoekjes in de openbare ruimte. moeten weggewerkt worden.