ruimtelijke ordening en woonbeleid


In het gemeentelijke structuurplan kan je het lezen :. 87% van de oppervlakte van  Hoegaarden is bestemd voor landbouw of natuur.
Dat willen we zo behouden.
Het is de uitdaging om, mits het behoud van de open ruimte, natuur en ons waardevol erfgoed, toch voldoende ontwikkelingsmogelijkheden te geven voor betaalbaar wonen aan jonge gezinnen, maar ook aan senioren opdat ze zo lang mogelijk comfortabel thuis kunnen blijven wonen, aan bedrijven en landbouwers en aan verenigingen.  We zullen hiervoor creatief moeten omgaan met de ruimte die ons rest. Huizen en tuinen zullen kleiner en flexibeler worden, aangepast aan kleinere en/of nieuw samengestelde gezinnen.    Wij willen wat er is beter benutten.  Via het Strategisch Project Getevallei zal onderzocht worden of het mogelijk is om leegstaande boerderijen om te vormen naar creatievere woonvormen zoals bijvoorbeeld cohousing.   Zowel het klimaat als de zorg voor betaalbaar wonen zijn een rode draad in ons woonbeleid.
Voor serviceflats zijn er momenteel onderhandelingen aan de gang met een private projectontwikkelaar.
Om eigenaars en kopers meer rechtzekerheid (en subsidiekansen) te geven is een beheersplan voor de dorpskern van Meldert in de maak.  Het behoudt het beschermd dorpsgezicht, maar inwoners weten vooraf waar ze aan toe zijn én hebben bij bepaalde renovaties recht op een erfgoedpremie van Vlaanderen.
Om het landelijk karakter te behouden en toch voldoende woongelegenheid te creëren, zal er een masterplan (of beeldkwaliteitsplan) van onze hoofdgemeente moeten gemaakt worden.  Waar en hoeveel appartementen kunnen er komen bijvoorbeeld.
Om de tewerkstelling in Hoegaarden nog op te drijven zal er ingezet worden op een ruimtelijke planning die dat mogelijk maakt binnen de grenzen van ons beleid rond ruimte.  De uitbreiding van Pall en van de brouwerij AB Inbev zijn hier voorbeelden van.