Pagina's

maandag 3 oktober 2016

Welkom op de gemeenteraad van 11 okt

AGENDA:
1.  Goedkeuring verslag  van de zitting dd 13.09.2016.
2.  Kerkfabriek Sint-Gorgonius Hoegaarden : budgetwijziging 2016 - akteneming
3.  Kerkfabriek Sint-Ermelindis Meldert : budgetwijziging 2016 - akteneming
4.  Kerkfabriek Sint-Ermelindis Meldert: budget 2017 - akteneming
5.  Kerkfabriek Sint-Gorgonius Hoegaarden : budget 2017 - akteneming
6.  Kerkfabriek Sint-Jan  Hoksem: budget 2017 - akteneming
7.  Kerkfabriek Sint-Jan Hoksem : goedkeuring  wijziging meerjarenplannen 2014-2019
8.  Kerkfabriek Sint-Niklaas Outgaarden: budget 2017 - akteneming
9.  Gemeentefinanciën : goedkeuring budgetwijziging
10. Aanstelling van een vertegenwoordiger en bepaling van zijn mandaat op de Bijzondere Algemene Vergadering van 23 november 2016 van EcoWerf
11.INTERLEUVEN algemene vergadering en algemene vergadering 30 november 2016: aanduiding afgevaardigde en bepaling mandaat
12.Ruimtelijke planning : RUP begraafplaatsen Meldert en Hoksem - 
voorlopige vaststelling 
13.Ruimtelijke planning : RUP Brouwerij Loriers - voorlopige vaststelling
14.Ruimtelijke planning : RUP De Polder - voorlopige vaststelling
15.Ruimtelijke planning : RUP Pall - voorlopige vaststelling
16.Ruilverkaveling Willebringen : goedkeuring overeenkomst erosiedossier wachtbekkens Meldert en Hoksem
17. Erfpacht Jongensschoolstraat kennisgeving kandidaatstellingen.

BESLOTEN ZITTING
18.GECORO : wijziging samenstelling - nieuwe plaatsvervangende afgevaardigde uit jeugdraad