Pagina's

maandag 9 april 2018

Gemeenteraad 17 april 20 u

de belangrijkste zaken (naar mening) staan in vet

AGENDA:

1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 20.02.2018
2.Gewone algemene vergadering IGS Hofheide : goedkeuring mandaat en aanstelling
vertegenwoordiger.
3.Jaarvergadering Riobra : vaststelling mandaat en aanstelling volmachtdragers
4.Algemene en buitengewone algemene vergadering Interleuven: goedkeuring mandaat
en aanstelling vertegenwoordiger.
5.Algemene vergadering IGO : goedkeuring mandaat en aanstelling vertegenwoordiger
6.Algemene vergadering IVERLEK : goedkeuring agenda
7.Gemeentefinanciën : aanpassing belastingsreglement masten en pylonen
8.Gemeentefinanciën : toekenning toelage aan HIH voor aanleg gezamenlijke parking hockey en tennis.
9. Gemeentefinanciën : besluit tot terugbetaling deelnamekost actie Curieuzeneuzen
10. Samengevoegde overheidsopdracht voor diverse verzekeringsovereenkomsten : goedkeuring bestek en vaststelling gunningswijze.
11. Heraanleg van de Koning Albertlaan - zaak van de wegen

Wat uitleg over de Curieuzeneuzen (fijn stof meting op ons grondgebied) punt 9: