Pagina's

maandag 11 juni 2018

Oproep gemeenteraad 19 juni

OPROEP voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 19 juni 2018 om 20 u in de gemeenteraadszaal van het gemeentehuis.

AGENDA:

1. Goedkeuring verslag van de zitting dd 8.05.2018.
2. POLITIE - Politieverordening Zone 30 in Koning Albertlaan- ’t Stichelke
3. POLITIE - Politieverordening Zone 30 in Beukenlaan
4. POLITIE - Politieverordening Zone 30 in Henri Dotremontstraat, Fabriekgang en Brouwerij Loriersstraat
5. Goedkeuring signalisatieplan nieuwe, behouden en aangepaste wegen Ruilverkaveling Willebringen – uitbreiding van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer van Hoegaarden: wegen voorbehouden voor landbouwverkeer, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs en het aanbrengen van verhoogde inrichtingen (verkeersdrempels)
6. Verkiezing van de leden nieuwe politieraad Tienen Hoegaarden
Landen, Zoutleeuw en Linter.
7. Fusie van de kerkfabrieken van de gemeente Hoegaarden : gemeentelijk advies.
8. Ruilverkaveling Willebringen definitieve belofte van toelage aan het ruilverkavelingscomité Willebringen voor dossier “Wegen deel 2 – bb VLB/2017/R3000306/02”
9. Gemeentelijke administratieve sancties : goedkeuring samenwerkingsovereenkomst steden en gemeenten arrondissement Leuven
10. Gemeentelijke administratieve sancties : goedkeuring regelement op de bemiddeling.
11. Gemeentelijk onderwijs: aanpassing schoolreglement.

BESLOTEN ZITTING

1. Kennisgeving toekenning erfpacht terreinen Jongensschoolstraat