Pagina's

dinsdag 2 oktober 2018

Welkom op de gemeenteraad van volgende dinsdag

met onder andere zone 30 in Rommersom.

1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 11.09.2018.
2.Kerkfabriek Sint-Niklaas Outgaarden : rekening 2017 : gemeentelijk advies
3.Kerkfabriek Sint-Niklaas: budget 2019 - akteneming
4. Goedkeuring politieverordening zone 30 in Rommersom
5. Goedkeuring politieverordening gele lijnen Sint-Niklaasstraat thv nr 11
6. Goedkeuring politieverordening parkeren Kalverstraat
7. Goedkeuring politieverordening parkeerplaats mindervaliden Gasthuisstraat
8. Goedkeuring politieverordening gele lijnen Tiensestraat thv nr 88
9. IGO : aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering dd 21 december 2018 en goedkeuring mandaat
10. Bijzondere Algemene Vergadering van 21 november 2018 van EcoWerf : vaststelling mandaat vertegenwoordiger.
11.INTERLEUVEN buitengewone algemene vergadering 19 december 2018: aanduiding afgevaardigde en bepaling mandaat
12. Goedkeuring gebruiksovereenkomst met schoolbestuur Mariadal betreffende terrein fit-o-meter
13. Kennisneming goedkeuring OCMW jaarrekening 2017