Pagina's

vrijdag 22 juli 2011

Nieuwtje van de Vlaamse regering : Omgevingsvergunning verenigt bouw- en milieuvergunning

Ondernemers (zowel landbouwers als andere) kunnen meepraten over de administratieve en procedurematige lijdensweg die een nieuwe lokatie met zich meebrengt.  Bouwvergunning en milieuvergunning moesten  tot nu toe apart worden aangevraagd.  Eventuele bezwaren van omwonenden moesten apart geformuleerd worden bij enerzijds de bouw- en anderzijds de milieuvergunning. Met vaak tijdverlies en hoge kostprijs voor de aanvrager tot gevolg.  Minister Joke Schauvliege laat weten dat vandaag belangrijke stappen werden gezet in de richting van één aanvraag.  De nota voor de omgevingsvergunning werd vandaag goedgekeurd door de Vlaamse regering.
Meer info, klikken : http://www.cdenv.be/actua/nieuws/omgevingsvergunning-verenigt-bouw-en-milieuvergunning
Goed nieuws voor Vlaanderen dus én voor de administratieve vereenvoudiging.   Nu nog wachten tot de nota vertaald is in wetteksten.  Vanaf dan zou het leven (op sommige vlakken) simpeler moeten worden.