Pagina's

dinsdag 30 september 2014

Interessante en vruchtbare Gecoro (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) achter de rug

Storm en Elicio waren uitgenodigd door de Gecoro van Hoegaarden.  Het is de taak van de Gecoro om een oordeel te vormen over de visuele impact van de geplande windturbines op het landschap.  Niet makkelijk.  Eerst en vooral is de visuele impact moeilijk te simuleren.  Je moet namelijk weten vanaf welk punt je die visualisaties doet.
Storm /Elicio wil nog VOOR het openbaar onderzoek opmerkingen verzamelen, ook van de adviesraden.  Reden : VOOR het openbaar onderzoek kan er nog een of andere molen 'sneuvelen' door gefundeerde opmerkingen.  Tijdens het openbaar onderzoek mag de aanvrager niets meer aanpassen.  Dan is het een alles of niets verhaal.
De Gecoro gaat alvast ijverig aan de slag.  Morgen komen de juiste coördinaten van de voorlopige inplanting binnen.  We 'lezen' dat in in GIS.  Daarna is de afspraak dat de Gecoro zich buigt over WELKE visualisaties ze nuttig acht om te laten maken door de aanvrager (relevantere dan die nu op de website staan).   Aan de hand van deze simulaties zal de Gecoro opmerkingen maken om bepaalde turbines hetzij te schrappen, hetzij wat op te schuiven. Elicio / Storm bekijken dan nog voor het definitieve inplantingsplan (voor de aanvraag van de vergunning) of ze de aanpassing wel of niet kunnen meenemen.
Indien nodig zal de Gecoro ook op plaatsbezoek gaan.
Het was een goede vergadering, opbouwend, over partijgrenzen heen.