Pagina's

donderdag 12 november 2015

Klimaatplan : wat wordt bespaard door ons klimaatplan wordt opnieuw geïnvesteerd in ons klimaatplan

Maandag op de gemeenteraad ligt het gemeentelijk klimaatplan voor.  In het klimaatplan werden heel wat acties geformuleerd om tegen 2020 20% CO2 te besparen.  Tegen 2050 hopen we klimaatneutraal te zijn.  Er is werk aan de winkel, enerzijds voor iedereen die woont of werkt in Hoegaarden, anderzijds voor het gemeentebestuur, werkgroep klimaat en de administratie om de acties uit te voeren en te monitoren.
Wie zal dat betalen al die acties ? 
Energiemaatregelen zijn niet alleen goed voor het milieu ; zij besparen ook euro's.   Op het schepencollege werd beslist dat besparingen (in euro's) die het gevolg zijn van klimaatmaatregelen opnieuw geïnvesteerd worden in het klimaat, waardoor er nog meer CO2 kan bespaard worden.  De investering die alvast als prioritair naar voren geschoven wordt, is de thermografische luchtfoto van de daken van Hoegaarden.   De grootste CO2 wordt namelijk veroorzaakt door de inwoners en particuliere woningen.  Via zo'n thermografische luchtfoto wordt heel duidelijk welke daken best geïsoleerd worden.
Foto : thermografische luchtfoto van een andere gemeente.