Pagina's

woensdag 9 augustus 2017

Project Bijengaarden - in Hoegaarden doen we het met en voor de bij !

Hoegaarden is uniek op vlak van marjoleinbermen langs Holle Wegen, zeker in vergelijking met andere gemeente.  Te koesteren ! Zeer belangrijk voor de natuur, landbouw, dier en mens.
Op mijn facebookpagina kan je wat meer uitleg lezen hierover.  Ook over ons aangepast bermbeheer dat in evolutie is.  Met dank aan onze nieuwe aanwinst op de technische dienst, Robert-Jan, die echt wel wat van natuur kent.   Jaloers op die parate kennis.
Niet alleen in onze holle wegen willen we bijen meer kans geven, ook voor de geosite zijn we dit aan het onderzoeken.  Aangepast groen is een 'win' voor zowel de 'bij' als de gemeente (besparing op maaibeurten).

Maar ook jij als Hoegaardier kan je steentje bijdragen aan ons bijenproject.  Als je wandelt, kan je uitleg geven over de (voorlopige) bordjes rond ons ecologisch maaibeheer, je kan de marjolein en de beemdkroon aanduiden.  Je mag zelfs een (klein) takje marjolein mee naar huis nemen om in de spagettisaus te draaien als je niet gelooft dat het eetbaar is.

Maar je kan nog actiever mewerken.  In het volgend infoblad doen we voor de tweede keer een oproep naar inwoners :
Maak van je tuin een hotspot voor (wilde) bijen, vlinders en andere nuttige insecten!

Met het gemeentelijk project ‘Bijengaarden voor Hoegaarden’ wil de gemeente aan enkele inwoners de kans geven om hun tuin een ‘upgrade’ te geven in functie van meer wilde bijen.

Recente wetenschappelijke publicaties tonen aan dat tuinen echt wel hotspots kunnen zijn voor bijensoorten, indien er de juiste bloemen of bloeiende struiken met voldoende afwisseling worden voorzien en nestgelegenheid wordt gecreëerd.
Ben je toe aan een kleine of grotere herinrichting van je tuin – of een gedeelte ervan – tegen de volgende lente, en wens je deze nuttige kleinoden een handje te helpen? Het Regionaal Landschap Zuid-Hageland komt je daarbij graag vrijblijvend advies geven. Het maakt niet uit of je een grote of kleinere tuin hebt: elke tuinmaat biedt mogelijkheden en precies dat willen we tonen.
Uit de kandidaten worden er vijf tuinen geselecteerd. Daarvoor maken we dan gratis een specifiek tuinplan op, volledig in samenspraak met de eigenaar. De (her)aanleg of inrichting gebeurt in de winter en vroege lente van volgend jaar en op kosten van de eigenaar. Geen nood: een bij-vriendelijke tuin hoeft helemaal niet duur te zijn! Met een aantal kleine ingrepen op een relatief beperkte oppervlakte kunnen al mooie resultaten geboekt worden.
Hoegaardiers kunnen tijdens de volgende zomer een kijkje komen nemen op een éénmalige ‘open tuinen dag’ waarbij de vijf laureaten hun tuinen openstellen.

Op de vorige oproep hebben we geen kandidaten gekregen (of leest men het infoblad niet?) .  Hopelijk nu wel.   Zelf meen ik al een behoorlijk bijvriendelijke tuin te hebben, maar ik wil zeker leren uit het project hoe het nog beter kan.

En voor wie nog twijfelt : deze beestjes doen niemand kwaad.