zaterdag 27 juli 2013

Hoegaarden : goede score 2012 ivm groeiritme sociaal objectief Grond- en Pandenbeleid (bron : VVSG)

Sinds een paar jaar heeft elke gemeente zijn doelstelling en (door de Vlaamse regering) opgelegd groeiritme op vlak van sociale huur- en koopwoningen.  Hoegaarden hoorde in 2012 bij de 278 gemeenten die op de goede weg zaten.

Voor wat betreft de sociale huurwoningen zitten we net boven het opgelegde groeiritme, los van eventuele nieuwe projecten die in de pipeline zouden zitten (zoals bv oud rusthuis of andere te ontwikkelen privéprojecten met sociale verplichting, van toepassing voor zeer grote bouwprojecten).
Wat betreft sociale koopwoningen zitten we qua groeiritme zelfs héél goed.
U kunt de cijfers nakijken via volgende links :
https://www.wonenvlaanderen.be/ondersteuning_voor_professionelen/grond_en_pandenbeleid/monitoring_en_voortgangstoets