Pagina's

dinsdag 29 maart 2016

Subsidie in kader van klimaatplan Hoegaarden toegekend : onderzoek rond hergebruik restwarmte bedrijven

Op onze vraag werd door Interleuven een subsidiedossier bij de provincie ingediend (en goedgekeurd gekregen) om een onderzoek te starten rond het hergebruik van restwarmte van en voor bedrijven.  Het onderzoek loopt terzelfdertijd in Hoegaarden als in Landen. Vanzelfsprekend past dit onderzoek binnen ons klimaatplan.
Een beetje meer uitleg van Interleuven hieronder.  Bijgevoegd schema heb ik van internet geplukt.

Warmtenetten zijn momenteel nog weinig toegepast in Vlaanderen, nochtans hebben zij een zeer groot potentieel. Interleuven heeft van de gemeente Hoegaarden de vraag gekregen aangaande de uitwisseling van restwarmte en de aanleg van warmtenetten. 

 AB Inbev beschikt over restwarmte, maar of dit voldoende is moet verder onderzocht worden. Tevens moet bekeken worden of er nog andere bedrijven op het terrein over restwarmte beschikken. Vandaar dat er eerst wordt gestart met een bevraging van de verschillende bedrijven om deze potentiële restwarmte in kaart te brengen. Op basis van deze beschikbare gegevens kan verder worden onderzocht op welke manier deze restwarmte kan worden uitgewisseld: rechtstreeks tussen de bedrijven of via de aanleg van een warmtenet. De technische haalbaarheid en randvoorwaarden inzake de uitwisseling van restwarmte en/of aanleg van een warmtenet zullen in een haalbaarheidsstudie worden onderzocht.   

Vanavond heb ik de eer om dit goede nieuws op de milieuraad te brengen.  Hoe we dit onderzoeksprojectje verder gaan aanpakken, dat wordt in de toekomst verder met Interleuven, Eandis en de Hoegaardse bedrijven verder afgestemd.