dinsdag 3 oktober 2017

En in Meldert ? ook daar brouwden de burgemeester, de pastoor en onderpastoor

Ook in Meldert werd er in de 17de eeuw heel wat gebrouwen. 
In 1693 maakten de schepenen een lijst op met de brouwers van Meldert.  Het waren er 18, waaronder de burgemeester, de griffier en de molenaar.  Ook de pastoor en onderpastoor stonden op de lijst, maar zij brouwden om de 6 maanden alleen voor eigen gebruik. 
Die lijst in 1693 diende om een gunst te vragen aan de koning, namelijk om het graan dat nodig was om te brouwen te mogen houden.  Het hof gaf toestemming, op voorwaarde dat de inwoners onder ede verklaarden dat ze het graan alleen zouden gebruiken om te brouwen.
Het is niet zo vreemd dat er zo veel gebrouwen werd.  Het water was ondrinkbaar toen, je werd er ziek van. Het was gezonder om bier te drinken.  In tegenstelling met in Hoegaarden werd het bier niet geëxporteerd naar andere dorpen op steden, maar dronken ze het in Meldert zelf op.  In de herberg of thuis.
Waar waren die brouwerijen ? We hebben er het gissen naar.  We hebben wel weet van een brouwerij in de Meerstraat, tegenover hof ter Mere. Op dat kruispunt is de bron van de Molenbeek en zou er nog lang gebrouwen zijn.

Molens waren er in de Molenstraat en de Ermelindisstraat,