Pagina's

dinsdag 10 oktober 2017

Voetbal of geen voetbal....je bent welkom op de gemeenteraad vanavond om 20 u

AGENDA:

1. Goedkeuring verslag van de zitting dd 12.09.2017
2. Kennisneming ontslag gemeenteraadslid
3. Eedaflegging van een opvolgend gemeenteraadslid
4 . Bekrachtiging beslissing college burgemeester en schepenen - aanstelling IGO als organisator van het Wijk werken
5. Goedkeuring beheersoverdracht huis-aan-huis inzameling van zachte plastics en verwerking van zachte en harde plastics
6. Aanpassing beheersovereenkomst gemeente-OCMW (samenvoeging technische dienst)
7. Toetreding tot de collectieve hospitalisatieverzekering van de Federale Pensioendienst – Gemeenschappelijke Sociale Dienst

en daarna.... allemaal naar peecee cafee in het parochiecentrum.  Joris en Birger aan de tap. See you !