vrijdag 6 oktober 2017

En nog...over brouwers in Outgaarden....ook de grote Loriers kwam van Outgaarden!

De naam Loriers komt als brouwer pas voor het eerst voor in 1832.   Het was Philippe-Jacques Loriers die op dat ogenblik burgemeester was van Outgaarden.  Hij was een HUURbrouwer : hij liet zijn eigen granen brouwen bij Servaes Dotremont, een brouwerij op de hoek van de Tiensestraat en de Vroentestraat (waar ze nu de grote appartementen aan het bouwen zijn).
Een van de zonen van Philipe-Jackes kocht in 1887 de boerderij Het Groot Paenhuys, aan de Lorierstraat in Hoegaarden en begon daar te brouwen.
De verticale brouwerij, zie foto, werd pas gebouwd tussen de twee wereldoorlogen.   Het brouwproces werd toen industrieëler aangepakt.  De brouwketel stond toen op de hoogste verdieping.