Pagina's

vrijdag 27 juli 2018

Compostela- weekend in Hoegaarden, de integrale perstekst 24 juli 2018

Hoegaarden speelt haar Compostelatroeven uit Compostelaweekend 8 en 9 september

Hoegaarden ligt op de kruising van 2 routes naar Compostela : de Via Monastica en de Via Brabantica. Het feit dat 2 'via's' elkaar kruisen in een gemeente, is redelijk uitzonderlijk.
De Via Brabantica komt over Bergen op Zoom, Antwerpen, Mechelen, Leuven… De Via Monastica komt van ’s Hertogenbosch over Postel, Tongerlo…
Vele tientallen Compostelagangers zijn vanuit Nederland en Vlaanderen onderweg naar Compostela en passeren zo langs Hoegaarden.

Aan de Gorgoniuskerk in Hoegaarden prijkt sinds de naamdag van Sint-Jacob (25 juli 2018) een Compostelaplakkaat. Deze plakkaat bracht Romain Degeest uit Outgaarden mee uit Compostela na zijn pelgrimstocht. Hij schonk ze aan de gemeente Hoegaarden.

Open MonumentenDag Hoegaarden
zondag 9 september 2018 van 8 tot 16u
Open Monumentendag staat in Hoegaarden in het teken van Compostela.

Word pelgrim voor één dag
Wandelaars en fietsers kunnen zich 'pelgrim voor één dag' noemen tijdens een uitgestippelde wandeling en fietstocht langs kerken en kapellen in Hoegaarden. In de kerken van Hoegaarden, Meldert en Outgaarden kan je een expo bezichtigen over Compostela, met deelname van plaatselijke Compostelagangers. Bij de start van de tocht krijg je in de Sint-Gorgoniuskerk van Hoegaarden een plan én (net als een echte pelgrim) een ‘gelegenheids’stempelboekje. In de kerken en kapellen krijg je stempels. Deelname is gratis.


Wandelaars (afstanden te kiezen: 24 km, 15 km, 9 km) :
- in groep : samen vertrekken om 9 u in de Sint-Gorgoniuskerk, centrum Hoegaarden
- individueel : vertrekken tussen 8-11 u aan de Sint-Gorgoniuskerk
De wandelroute is (waar mogelijk) bewegwijzerd, maar toch is het best om ook het plannetje en de wegbeschrijving mee te nemen. Deze route blijft bestaan na Open MonumentenDag.


Fietsers (35 km) :
Alleen individueel vertrek.
Kaart en stempelboekje af te halen tussen 9 en 15 u in de Sint-Gorgoniuskerk of in het Toeristisch Infopunt (Houtmarkt).


Automobilisten :
Wie geen zin heeft om te fietsen of te wandelen, kan de folder met de deelnemende kerken/kapellen afhalen in de Sint-Gorgoniuskerk of in het toeristisch infopunt tussen 8 en 15 u en kan ze natuurlijk ook met de auto bezoeken.

De monumenten zijn open tot 16 u. De expo’s zijn toegankelijk voor iedereen.

Open MonumentenDag bier
Dit jaar is er speciaal naar aanleiding van 30 jaar Open Monumentendag een feestbier op de markt gebracht (een tripel).
Wie minstens 3 kerkenstempels op zijn stempelkaart heeft, krijgt een flesje mee naar huis.

Welke zijn de Open Monumenten en wat is er te zien ?
Sint-Gorgoniuskerk Hoegaarden
Overzicht van getuigenissen van Hoegaardse Compostelagangers aan de hand van foto’s, kaartjes (gestapte route), boekjes van wandelaars, …
Jacobalia in de kerk: één van de glasramen (het tweede rechts) beeldt Jacobus de Meerdere uit. Verder zijn er natuurlijk de attributen van het apostelengenootschap van Jacobus de Meerdere.

Ter gelegenheid van Open MonumentenDag 2018 zal de schatkamer en de toren open zijn. Dit moet je gezien hebben.
Sint-Ermelindiskerk Meldert (en kapel)
Plaatselijke Compostelagangers bouwden de expo op rond eigen boekjes, documenten, fotomateriaal en getuigenissen.
In de open Sint-Ermelindiskapel zal het pseudoschrijn van de heilige Ermelindis tentoongesteld staan.
Sint-Niklaaskerk Outgaarden
Lokale Compostelagangers bouwen een expo op, met fotomateriaal en een zelfgeschreven dagboek van tijdens de camino van Romain Degeest (Outgaarden)
Sint-Servatiuskapel Rommersom
De plannen van de restauratie en de toekomstplannen voor deze (ontwijde) kapel kunnen ingezien worden in de kapel tijdens Open MonumentenDag 2018.
Sint-Rochuskapel
Was Sint-Rochus ook een pelgrim? Kom er meer over te weten op zondag 9 september.
Sint-Catharinakapel en ‘Poppies in Hauthem Church’
In de Sint-Catharinakapel zorgt Noël Verlaers van de vzw Hoegaards Erfgoed voor een verrassing. Kom en laat je verrassen.
Sint-Janskerk Hoksem
Rita Vandeplas, dichteres uit Hoksem stelt haar gedichten over Hoksem tentoon in de kerk.
Wie was de stichter van het Kapittel in Hoksem? Jan van Hoksem, een reizende Europeaan ‘avant la lettre’?

Ook de Celismolen opent de deuren op Open Monumenten Dag
Zondag 9 september is de Celismolen open en zal molenaar Bart de passanten meer uitleg geven.
De Celismolen ligt langs de route.
Ook de gemeentelijke bibliotheek speelt in op de Compostela-interesse
Vanaf 1 september zal de thematafel in de openbare bibliotheek in het teken staan van Compostela en pelgrimeren.

Lidmaatschap in de bib is gratis.

Davidsfonds Hoegaarden haalt Johan Swinnen naar onze gemeente

Davidsfonds Hoegaarden opent het weekend ism het Compostelagenootschap : zaterdag 8 september 2018 om 20 u Lezing op de Kapittelzolder in het Kapittelhuys (tweede verdieping) in Hoegaarden.
‘Naar Compostela in de strijd tegen kanker.’door professor Johan Swinnen.
De opbrengst van deze avond wordt integraal geschonken aan het Leuvens Kankerinstituut
Inkom: € 8,00 per persoon
Inschrijven of info via mail hoegaarden@davidsfonds.net + storting van het bedrag op BE65 0682 1602 5996 van het Davidsfonds Hoegaarden.