Pagina's

dinsdag 10 juli 2018

In Hoegaarden doen we het mét en voor de bij

Het project ‘Bijengaarden’ van Regionaal Landschap Zuid-Hageland loopt goed.     De 4 geselecteerde locaties worden nog dit jaar aangepast.  Het gaat om volgende locaties :

- Marollenkapel
- tuin pastorie Outgaarden
- st Franciscuskapel Doelstraat
- geosite

Terzelfdertijd worden de bermen die het grootste natuurpotentieel hebben bijvriendelijk onderhouden.  Er groeit wilde marjolein en beemdkroon.  Ze krijgen een aangepast bermbeheer.  Er zal met de landbouwers in overleg gegaan worden over het afsluiten van beheersovereenkomsten.

En… wie geïnteresseerd is in onze bijvriendelijke bermen, die kan meedoen met onze Bermen&Bijenwandeling op 23 september in de voormiddag.   Meer uitleg in het volgend infoblad.
Op de foto’s : Beemdkroon en Wilde Marjolein

Onze bermen zijn niet alleen goed voor de bij, ze zijn ook toeristisch-recreatief interessant.