Pagina's

donderdag 27 december 2012

Oude pastorie Outgaarden wordt buurthuis (maar u moet wel nog wat geduld hebben!)

Tot een paar maand geleden was er gepland om de vensters in het ontmoetingscentrum (oud gemeentehuis) van Outgaarden te vervangen en de rest van het gebouw op te knappen.
Bij het overlopen van de gemeentelijke gebouwen , de richtlijnen van Vlaanderen en  het opmaken van de meerjarenbegroting hebben we dit plan geëvalueerd en vervangen door een veel beter plan.  Niet het ontmoetingscentrum, maar de pastorie van Outgaarden zal gerenoveerd worden.  Hiervoor zijn verschillende redenen :

- op vlak van dorpszicht en erfgoed is de pastorie veel waardevoller dan het ontmoetingscentrum.  Ook de tuin wordt gebruikt voor het jaarlijks dorpsfeest (en de gemeente plant er een speeltuintje)
- voor de renovatie van de pastorie krijgt de gemeente subsidies (geklasseerd monument)
- 2 renovaties door de  gemeente op 100 meter afstand zou niet verantwoord zijn.
- de Vlaamse Overheid (meer bepaald minister Bourgeois) wil dat de gemeente invult wat ze plant te doen met haar kerken en pastorieën.  Op die manier krijgt de pastorie van Outgaarden een mooie bestemming, te gebruiken door de verenigingen, maar ook door buurtbewoners die er op periodieke basis een buurtcafé zouden kunnen open houden.

De verenigingen krijgen dus onderdak, de buurtbewoners hebben een ontmoetingsruimte (zowel binnen als buiten), ons kerkelijk erfgoed wordt bewaard en herbestemd, de dorpskern van Outgaarden wordt opgewaardeerd.  Vele vliegen in één klap dus.
Alleen.... geduld zal nodig zijn, de pastorie is geklasseerd, wat wil zeggen dat er een heel dossier moet opgemaakt worden vooraleer er aan een steen, muur of deur kan geraakt worden.   Vermoedelijke timing voor ingebruikname ?  Niet de eerste 3 jaar...Hopelijk wel het 4de.  In Vlaanderen moet je nu eenmaal veel geduld hebben, dat is hetgeen ik de afgelopen 6 jaar geleerd heb.