Pagina's

maandag 28 november 2016

De Watergroep communiceert (zie website gemeente)

Oplossing op komst voor Meldert

Op zondag 27 november was er een onverwachte onderbreking van de drinkwatervoorziening in de dorpskern van Meldert (Hoegaarden). Dergelijke onderbrekingen hebben zich de voorbije maanden jammer genoeg al enkele keren voorgedaan en zijn te wijten aan een onderbreking van de drinkwatertoevoer door collega-drinkwaterbedrijf SWDE. Om dit probleem op te lossen, heeft De Watergroep een nieuwe leiding aangelegd, die in de toekomst water zal toevoeren vanuit de watertoren van Hauthem (Hoegaarden). Er zijn recent drukproeven uitgevoerd op de nieuwe leiding, waaruit bleek dat er op twee plaatsen nog een probleem was. Dit wordt deze week aangepakt en woensdag worden nieuwe drukproeven uitgevoerd. Zodra die in orde zijn, wordt de leiding in dienst genomen. Wij hopen dat dit tegen vrijdag mogelijk is.