Pagina's

dinsdag 29 november 2016

Relighting sporthal bespaart 62% CO2 en meer dan 100 000 euro energie (gespreid over 20 j)

Het energievriendelijker maken van de eigen gebouwen is één van de acties in ons klimaatplan.  Ons volledig gebouwenpark zal gescreend en aangepakt worden.

In 2017 zal er werk gemaakt worden van de relighthing van de sporthal (energiezuiniger maken van de verlichting).

Geraamde besparing en reductie CO2-uitstoot op jaarbasis:
de totale besparing (energie- lamp en onderhoudskosten) wordt geraamd op €5.654. De CO2-uitsoot zal met 62% gereduceerd worden.  Terugverdientijd: de investeringskost zal na 9 jaar terug verdiend zijn l (rekening houdend met een stijging van de energieprijzen van 4% per jaar)

De levensduur van de installatie bedraagt minimaal 20 jaar. Na 20 jaar zal deze installatie  105.275 opgebracht hebben.


Ook in 2017 zal er geïnvesteerd worden in een nieuwe (energievriendelijkere) deur van de sporthal.  Het dak is gepland voor de jaren nadien.  Na renovatie kunnen we hier eventueel zonnepanelen op zetten.  Op dit ogenblik is het dak hiervoor niet geschikt.