dinsdag 27 maart 2018

Natuurlijk zijn er bewijzen van de roem van ons Hoegaards bier in de 18 de eeuw

Paul Kempeneers stuurde mij een mail :
Een collega toonde mij deze namiddag in het Rijksarchief te Leuven een fragment uit 1745.
In Zellik leverde een handelaar aan de Franse soldaten Hoegaards bier.
Hij vond dat eigenaardig, in 1745 en toch ver van Hoegaarden.