Pagina's

woensdag 14 maart 2018

Onze zwerfvuilpeters en meters doen ook een beroep op u ! en op de gemeente

Gezellige avond gisteren op het gemeentehuis, het eerste overleg met de zwerfvuilmeters en peters.
Het is natuurlijk de bedoeling dat deze actie niet beperkt blijft tot oprapen, maar dat 'vuilmakers' of sluikstorters beschaamd worden dat iemand anders hun vuiligheid moet oprapen.  Daarvoor doen ze beroep op u ! op elke burger, toerist, bezoeker.  Gooi het in de vuilbak in plaats van op straat.
Een terechte vraag van één van onze mooimakers : Wat doet de gemeente om het sluikstorten te voorkomen ?
- Sluikstort wordt zwaar beboet.  Als we de vuilmaker kunnen vangen.  Onze wijkagenten zijn ondertussen wel echte speurneuzen geworden in inhouden van zwerfvuilzakken.  Ik kan u hier een paar voorbeelden geven van hoe ze iemand kunnen traceren, maar dat ga ik voor mezelf houden.
- De gemeente zet op cruciale plaatsen vuilbakjes.  Aan de mooimakers werd gisteren meegedeeld dat zij altijd bijkomende suggesties voor vuilbakjes mogen doorgeven.   De technische dienst zal deze vraag dan onderzoeken.
- Woningen zonder grijze bak (of waar inwoners de grijze bak niet buiten zetten) worden nauwgezet aangemaand om een bak te nemen.  De gemeente zit in een werkgroep van Ecowerf om dit op een nog dwingendere manier te kunnen doen.
- Op langere termijn is Statiegeld natuurlijk een oplosssing, maar niet voor alles (dat gaven onze mooimakers ook toe , er ligt nog heel wat ander afval op straat).   Het standpunt dat het schepencollege heeft meegedeeld aan Ecowerf :
Ja, wij zijn voor statiegeld, maar we willen ook dat de blauwe/roze (op termijn paarse) zak nog gratis wordt opgehaald.

Mooimakers of andere inwoners die nog aanvullende suggesties voor hebben in de strijd tegen zwerfvuil, mogen dit aan mij laten weten.  Via alle bestaande kanalen.  Inclusief een afspraak op gemeentehuis of bij je thuis, als je er een uitgebreider praatje wil over maken.