Pagina's

zondag 26 augustus 2018

Besturen, dat doe ik graag mét u !

Betrokkenheid van en communicatie met de inwoner is erg belangrijk. Als schepen van communicatie wil ik hier nog meer op inzetten.

Internet, sociale media,buurtbabbels en infomomenten, ... het zal ook in de toekomst belangrijk blijven.  ... Voor dringende communicatie zal er geëxperimenteerd worden met de nieuwste kanalen zoals bijvoorbeeld ‘Whatsapp’.
Onze gemeentelijke website kwam aan de top van Vlaams-Brabant te staan, het stond te lezen in een onderzoek. Persoonlijk vind ik dat hij nog veel meer moet geoptimaliseerd worden, zowel op snelheid als op vlak van gebruiksvriendelijkheid.  De eerste stappen zijn hiervoor genomen. 
De gemeentelijke facebookpagina had op bepaalde momenten zelfs grote steden ingehaald op vlak van interactie, zo bleek uit een neutraal onderzoek.

Bij grote plannen, zoals bijvoorbeeld de heraanleg van straten of de uitbreiding van brouwerij, worden infovergaderingen georganiseerd, waar buurtbewoners hun stem kunnen laten horen.  Haalbare voorstellen worden in de mate van het mogelijke ingepast in het plan.  Via het openbaar onderzoek, dat bij zulke werken altijd wordt georganiseerd, kunnen burgers op een officiële manier hun mening kenbaar maken.
Onze adviesraden zijn aan 'herdenking' toe.  Het concept van de adviesraden zoals ze nu nog bestaan, dateren vaak van meer dan 30 jaar geleden en waren opgelegd door de Vlaamse Overheid.  Op een uitzondering na is dat niet meer het geval en is het de uitdaging om deze adviesraden te moderniseren.  Het zal één van onze uitdagingen zijn in de volgende legislatuur.
Vermits we ondertussen 'omgevingsvergunningen' afleveren in plaats van bouwvergunningen en milieuvergunningen, is het niet meer dan logisch dat er een structurele samenwerking tussen milieuraad en gecoro komt.  
Voor wat betreft de vrijetijdsraden (Sport, Cultuur, senioren,....) moet er, samen met de verenigingen, een structuur ontwikkeld worden die meer intermediaire samenwerking mogelijk maakt.  Zelf geloof ik meer in 'ad hoc' werkgroepjes ter voorbereiding van bijvoorbeeld een evenement.