Pagina's

zaterdag 18 augustus 2018

Blijven inzetten op een doorgedreven afvalbeleid

Het beste afvalbeleid is een afvalbeleid dat afval vermijdt.   Sorteren is belangrijk opdat de hoeveelheid die naar de verbrandingsoven gaat, verkleint.  Hoegaarden is één van de betere leerlingen van de klas, dankzij het diftarsysteem.  Je kan je eigen statistieken opvolgen via 'my ecowerf'.
Ook tuinafval kan je vermijden.  Door traaggroeiende planten te kiezen voor je tuin, door te composteren of door creatief met je tuinafval om te gaan (bijvoorbeeld door een takkenwal te maken of, net als het koninklijk paleis  trouwens, je afgemaaide gazon te vervangen door een bloemenweide.

Containerpark blijft open (tegen het masterplan van Ecowerf) en de roze zak wordt opgehaald

Wij geloven in dienstverlening dicht bij de burger, ook voor het 'recyclagepark' (de nieuwe naam voor containerpark).   Bij Ecowerf ben ik als schepen van leefmilieu (en vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van Ecowerf) , in naam van het CD&V-schepencollege, ingegaan tegen de beslissing van de intercommunale en heeft kunnen bekomen dat we ons containerpark in eigen gemeente kunnen houden. Om nog minder restafval te hebben, werd recent de roze vuilzak geïntroduceerd en opgehaald.  We kijken met blijde  verwachting uit naar de paarse zak (de combinatie van de roze en de blauwe). 

Acties tegen sluikstorten

Voor de controle op sluikstorten op andere plaatsen op het grondgebied, onderzoeken we momenteel de opportuniteit  voor de samenaankoop met de politiezone van mobiele zwerfvuilcamera’s.
We blijven inwoners meer sensibiliseren inzake afvalpreventie.  Geef het onmiddellijk door als je een sluikstort ziet !  We roepen op om te signaleren waar er nog ‘witte vlekken’ (zouden) zijn : waar ontbreken nog vuilbakjes, waar zijn de typische 'sluikstortplekjes'? 
Alle tips zijn welkom!


Onze zwerfvuilmeters en peters zijn 'mooimaakhelden' 

De acties met de vrijwillige zwerfvuilmeters en zwerfvuilpeters zijn een succes. Tijdens hun wandelingen rapen zijn zwerfvuil op. Zij zijn de mooimakers van de plekjes die anderen bevuilen door blikjes en ander zwerfvuil op de grond te gooien.
Zij helpen mee om Hoegaarden mooi te houden.  Een dikke pluim voor hen.
Wil je ook zwerfvuilmeter of peter worden ? Laat het mij weten.