Pagina's

woensdag 4 maart 2009

Veel bijgeleerd !

In de voormiddag veel bijgeleerd over archeologie in Hoegaarden, in de namiddag een gelaarsd erosie-veldbezoek met de burgemeester en IGO.
Maar eerst over archeologie. Barbara Borgers maakt een doctoraatsthesis over de Hoegaardse keramiek in de Romeinse tijd. Al haar materiaal is opgegegraven uit Hoegaardse Romeinse villa's (1ste en 3de eeuw).
De potten werden gebakken in Tienen en ze werden gebruikt in de Hoegaardse villa's van de rijke Romeinen.
Heel vreemd 'weetje' : in de villa op de Goudberg (aan de geosite) werd ook de tand van een bruine beer teruggevonden. Blijkbaar waren die de eerste eeuwen nog aanwezig in onze regio én werden ze ook opgegeten !
Nog uit die periode : in diezelfde villa gooiden ze hun potten kapot na het feestmaal als offer voor de goden (vandaar al die scherven ?). Rare jongens, die Romeinen.
In alle geval : we mogen fier zijn op ons Romeins verleden. En we mogen dat gerust eens laten zien aan het grote publiek. Portiva zal er samen met de gemeente werk van maken.
Op de foto's :
schermen van potten die in Romeinse villa's in Hoegaarden werden teruggevonden.
Eric Saelmaeckers was in de jaren 80 betrokken bij de opgravingen, Barbara maakt er haar dochtoraatsthesis in Cheffield over.