Pagina's

vrijdag 29 december 2017

welkom op de eerste gemeenteraad van 2018

Welkom op de gemeenteraadszitting van dinsdag 9 januari 2018 om 20 u in de gemeenteraadszaal van het gemeentehuis.


AGENDA:1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 12.12.2017
2.Kennisneming opvolging OCMW-raadslid Joachim Lelièvre Damit door Marc
Rimanque.
3. Belasting op de afgifte van administratieve stukken ‘omgeving’.
4. Kennisneming jaarlijks rapport organisatiebeheersing
5.Goedkeuring aanpassing arbeidsreglement Haspengouwse Scholengemeenschap
6. Wijziging statuten van erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) Portiva