woensdag 3 januari 2018

Hoe zat dat in Meldert met de molens ?

Er werd veel gebrouwen in Meldert in lang vervlogen tijden, dus moesten er ook molens zijn.
Rik Branson (Molenstraat Meldert) had mij een tijdje geleden al wat info bezorgd :


In Meldert was er een graanmolen, gelegen op de Molenbeek (huidige woning van dokter Billen)  62 meter boven de zeespiegel. In 1863 was de molen eigendom van graaf D'Oultremont de Duras, rentenier, zoon van Josephine Louise Vander Noot. De molen had een rad met een kracht van 6 paarden. Het was vroeger een dubbele graanmolen, gedeeltelijk in leen van de heerlijkheid van Bierbeek en gedeeltelijk in pacht van het hertogenlijk domein.  In de veertiende eeuw had de molenaar de molen in leen van de hertog van Brabant. De ontvanger van het kwartier van Tienen liet hem in 1412 beheren door Librecht van Meldert(kasteelheer). 
De oudste bronnen gaan terug tot 1350. (cfr Dr. Paul Kempeneers : Meldert, plaatsnamen en hun geschiedenis).
De molen in de Sint Ermelindisstraat ontstond pas nadat de watermolen in de Molenstraat (zie hierboven) in onbruik werd gesteld. Dat gebeurde in de dertiger jaren van de vorige eeuw. Dit was al een moderne molen die elektrisch werd aangedreven. Het gebouw is vandaag verbouwd tot loftsappartementen.