dinsdag 27 januari 2009

en... en... en...

Erosiebestrijding is een zaak van én overheid én landbouw én natuur... Vandaag bleek dit nog maar eens op de studiedag van de provincie in Landen.
Hoegaarden, samen met de andere gemeenten aan de taalgrens, is zeer erosiegevoelig. Dit heeft vooral te maken met de bodemsamenstelling. Onze mooie holle wegen zijn het bewijs dat er altijd al erosie in Hoegaarden geweest is.
Onze burgemeester mocht daar als specialist spreken over hoe Hoegaarden de erosieproblematiek aanpakt. Hoegaarden heeft altijd een echte voortrekkersrol gespeeld. Wij hebben al sinds 2000 een erosieplan én een gemeentelijk subsidiereglement dat door het gewest werd overgenomen. Niet alleen infrastructuurwerken (zoals wachtbekkens, bufferstroken...) zijn belangrijk, maar ook de sensibilisatie van de boeren op vlak van grondbewerking. Hiervoor zijn trouwens al speciale machines op de markt, waarvoor boeren VLIF-steun kunnen krijgen.
foto 1 : onze burgemeester luistert aandachtig naar de uitleg over de aangepaste machines, in gezelschap van schepen van Huldenberg en burgemeester van Landen.
foto 2 : de 'veld'schoenen van de milieudienst van Hoegaarden. Helaas 2 maten te groot voor mij. Ik heb het veld dan maar op mijn hakjes bezocht.