woensdag 28 januari 2009

morgen gedichtendag in Bley 21

Tja, niet elke filoloog kiest voor zwaarwichtige kost. Zelf heb ik 100 jaar geleden mijn thesis gemaakt over de simpele poëzie van Cees Buddingh. En dat heb ik dan vergeleken met de kunst van Marcel Duchamps. Dat was een 'enfant terrible' die objecten uit zijn kontekst haalde en ze op die manier verhief tot kunst. Zijn 'Urinoir' is het meest gekend. Je ziet het op de foto. Het is gesigneerd met de pseudoniem R. Mutt.
'Urinoir' is het kunstwerk dat het meeste invloed zou gehad hebben op de hedendaagse kunst. Een kunstwerk kan alles zijn en elke vorm aannemen.
Maar hier komt mijn favoriet gedicht van Cees. Let op de gelijkenis met de kunst van Duchamps.
geen schaartje 'hé, dat lijkt wel een schaartje, wat daar op de grond ligt,' dacht ik, 'een stoffig, grijsgroen schaartje' maar toen ik beter keek zag ik dat het geen schaartje was,
maar een elastiekje, ineengekringeld in de vorm van een schaartje Cees Buddingh
Als je het urinoir LIVE wil zien, moet je naar de Tate Gallery in Londen.