Pagina's

dinsdag 27 januari 2015

Inzageprocedure windpark E40 MER kennisgevingsnota loopt ten einde

klikken : Inzageprocedure windpark E40 gestart.

Je hebt nog ongeveer een week om je opmerkingen te formuleren over de manier (methodiek) waarop men de milieu-effecten zal in kaart brengen.  Milieu-effecten zijn onder andere slagschaduw en geluid.

Vanavond op de gezamenlijke Milieuraad-Gecoro werd een (zelfs empirisch onderbouwd) advies geformuleerd.  Het advies wordt zowel aan het college als aan de dienst MER bezorgd.

Ook particulieren kunnen gebruik maken van hun inspraakrecht.  Zelf heb ik dat ook ten persoonlijke titel gedaan aan Mer@vlaanderen.be : wat mij zwaar op de lever ligt is het feit dat men voor de berekening van de slagschaduw GEEN rekening houdt met het reliëf, dit terwijl de meeste turbines hoog gesitueerd zijn, bijvoorbeeld op een plateau  (logisch ook, want 'hoge bomen vangen veel wind').  Maar als een turbine 'geplant' wordt op een hogere locatie, moet er voor de berekening van de slagschaduw ook een 'bijtelling' gebeuren van het aantal meters voor de hoogte van de turbine, want dat geeft eigenlijk meer uren slagschaduw dan dat er op basis van horizontale afstand werd berekend.   Dat was hetgeen ik zelf als meest flagrante opmerking had op heel dit MERdossier.  Ook de andere adviezen van de raad waren zeer waardevol, maar die van het reliëf vond ik toch wel ongelooflijk voor de hand liggend.  Je moet geen wetenschapper zijn om dat te weten.

Voor de duidelijkheid : het openbaar onderzoek is nog NIET gestart, niet voor de milieuvergunning en niet voor de bouwvergunning.  Je hebt nog alle tijd om je bekommernissen te uiten.   In deze inspraakronde, die volgende week afloopt, gaat het puur over methodiek.