donderdag 22 juni 2017

Ons bijenproject komt op kruissnelheid


Bijen zijn belangrijk, zowel voor de natuur als voor de landbouw (bestuiving).   Hoegaarden heeft trouwens een bijensoort tussen haar 'koestersoorten' zitten, namelijk de knautiabij, te vinden op beemdkroon (in onze bermen).
Om de wilde bijen te ondersteunen hebben we bij de provincie een project ingediend (en goedgekeurd gekregen).  Regionaal Landschap ondersteunt ons in dit project.


Acties :
  • inventarisatie van belangrijke bermen en aangepast bermbeheer.
  • een aantal openbare locaties in Hoegaarden worden meer bijvriendelijk ingericht
  • oproep naar particuliere tuineigenaars die hetzij al een bijvriendelijke tuin hebben hetzij hem meer bijvriendelijk willen inrichten.  Max 5 privétuinen komen in aanmerking.  Ze moeten nadien wel hun tuin wel eens openstellen voor het grote publiek
  • opleiding van scholen rond de wilde bij.
  • sensibilisatie via infoborden in de bermen.
Interesse om deel te nemen met je privé tuin ?  Laat me iets weten.  De medewerker van regionaal landschap komt langs om te zien of je tuin geschikt is.  Zowel grote als zeer kleine tuinen komen in aanmerking.

- een