woensdag 14 juni 2017

Open Milieuraad in het najaar over de zwerfvuilproblematiek. Iedereen welkom

De strijd tegen zwerfvuil is een bekommernis van elke Hoegaardier en van elke politieke partij.
Tijdens de bespreking gisteren op de gemeenteraad rond de aanhoudende zwerfvuilproblematiek, onder andere op de parking van Rommersom (beheerd door het gewest), werd het volgende afgesproken :
- op de volgende milieuraad in september (waar alle politieke fracties vertegenwoordigd zijn) zal aan de milieuraad akkoord gevraagd worden voor een OPEN milieuraad in het najaar.  Hier zal iedereen die wil meedenken over de aanpak van de titanenstrijd tegen zwervuil uitgenodigd worden : politici van alle fracties, maar ook ge├»nteresseerde burgers.  De milieuraad zal deze Open Milieuraad voorbereid.
- Zo snel als mogelijk (en zeker nog voor deze open Milieuraad wordt er samengezeten met het gewest, de beheerder van deze parking, om te bekijken welke ingrepen er mogelijk zijn op vlak van inrichting van de parking.