Pagina's

donderdag 30 oktober 2014

Gecoro en Milieuraad Hoegaarden bogen zich over de windturbines Windpark E40

Dinsdagavond deze week kwamen (voor de eerste keer in de Hoegaardse geschiedenis) de Gecoro (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) en de Milieuraad samen in overleg op het gemeentehuis.
Het dagelijks bestuur van de Milieuraad had zich gebogen over de problematiek van slagschaduw en geluid (effecten op de mens).  Natuurpunt had zich op hun vraag gebogen op de effecten op de aanwezigheid van trekvogels en akkervogels (Outgaarden).
Het dagelijks bestuur van de Gecoro had als taak om ons inzicht te verschaffen in de effecten op het landschap.  We hebben tijdens de vergadering afgesproken welke bijkomende visualisering we nog aan Storm/Elicio gaan vragen.  Visualiseringen van uit de dorpskernen met gebouwen voor de windmolens.
Reden voor dit overleg was de vraag van de ontwikkelaar naar bemerkingen vanuit deze 2 raden.
Eenmaal het advies en de bemerkingen van deze 2 raden definitief zijn (eerst moeten de leden hun goedkeuring geven op het geformuleerde advies) zullen zij hun bemerkingen/advies overmaken aan zowel het schepencollege als aan de windontwikkelaar.
De opmerkingen waren alleszins waardevol, genuanceerd en zelfs wetenschappelijk onderbouwd.  Er zit natuurlijk ook wel heel wat know how in die organen.  De voorzitter van de milieuraad is prof geologie en daardoor empirisch ingesteld.  De ondervoorzitter is milieu-ambtenaar in een andere gemeente.
En de voorzitter van de Gecoro is architect en heeft het zo duidelijk toegelicht dat hij volgens mij een roeping in het onderwijs heeft gemist.
Laten we hopen dat de windontwikkelaar rekening houdt met de opmerkingen van deze adviesraden.   Storm/Elicio heeft beloofd dat zij dat zouden doen en er rekening mee houden voor wat betreft de uiteindelijke aanvraag (2015).  We zullen dan zien of ze effectief rekening houden met de opmerkingen.  Zo niet verliezen ze een groot stuk van hun geloofwaardigheid (draagvlak vinden ze belangrijk) en zullen we hen daar ook mee confronteren.

Wat ik zelf nogal Kafkaïaans vind (we hebben het in het schepencollege tegenwoordig nogal veel over Kafka, vooral als we het over Vlaanderen hebben), is dat er nog een tweede aanvraag van een andere windontwikkelaar in de running zit, namelijk van GED (vroeger Eximagg). Op OCMW-grond in Tienen, maar wel dicht bij Hoegaarden.  In een overleg op de provincie werd gesteld dat deze beide aanvragen zouden moeten gebundeld worden, zeker wat betreft het milieu-effectenrapport.  Maar tot nu toe 'wind'stil op dat vlak.   Vanzelfsprekend letten we hier nauwgezet op toe en trekken we aan de oren van Vlaanderen en de provincie als dit niet gebundeld wordt in één milieu-effectenrapport.