Pagina's

dinsdag 28 oktober 2014

Gemeenten worden getroffen door besparingen nieuwe Vlaamse regering

Zoals je misschien wel weet, heeft Hoegaarden, net als alle andere gemeenten, een meerjarenbegroting opgemaakt, waar inkomsten en uitgaven zijn ingeschreven.  Voor wat betreft de beleidsdomeinen jeugd, sport en cultuur komen die inkomsten van Vlaanderen.  Bij de opmaak van de gemeentebegroting (bij de start van de legislatuur) werden deze bedragen bepaald.
Vorige week lazen we echter in een nieuwsbrief van VVSG (Vereniging van Steden en Gemeenten) dat door de besparingen volgende inkomsten zouden dalen :
- voor jeugd een daling met 10%
- voor sport een daling met 5%
- voor cultuur een daling met 5%

Vermits het gaat om onze meerjarenbegroting, gaat dit toch wel om een aanzienlijk bedrag, zomaar even 36 000 euro gespreid over 6 jaar, dat we ineens verliezen aan inkomsten.  Een vorm van contractbreuk (?) vermits er ons bij de opmaak van de meerjarenbegroting de hogere cijfers werden meegedeeld (en in de meerjarenbegroting gestoken). En het zal nog maar het begin zijn van de besparingsronde vermoeden we.  In alle geval, ik vind het niet netjes dat je dat allemaal in standaard e-nieuwsbrieven moet lezen waar je zelf het initiatief moet nemen om je op te abonneren.   Zo las ik vorige week dat de verhoogde tussenkomst voor artikel 60-'ers (leefloners die een arbeidstraject krijgen aangeboden) zou verdwijnen.  En wat zal het volgende week zijn?  Je zou schrik hebben om je electronische nieuwsbrieven van de hogere overheid open te doen.