Pagina's

vrijdag 31 oktober 2014

Dikke proficIat aan Halloween Outgaarden

Een schot in de roos. Zo goed dat ik vergat foto's te maken.


Marleen lefevre
0474 86 09 15

Gin Night Hoegaarden (van SC Out Hoegaarden)

SC Out Hoegaarden :
'Een groepje ouders had het geniale idee om een Gin-avond te organiseren in de kantine van Hoegaarden onder het motto "In Duitsland was de gin te dier, daarom drinken we hem hier".
Bij deze nodigen wij iedereen uit om onze selectie gin's (zie foto) te komen proeven op vrijdag 7 november vanaf 19u00 in onze kantine in Hoegaarden'

Vanaf 1 december : nieuwe dienstverlening aan zorgbehoevenden in Hoegaarden : CADO, in samenwerking met OCMW Hoegaarden

Nu ook in Hoegaarden : CADO, een kleinschalige dagopvang voor thuiswonende hulpbehoevende personen
Oudere en zorgbehoevende personen willen liefst zo lang mogelijk in hun eigen thuisomgeving blijven wonen. Dat kan met de hulp van mantelzorgers, vrijwilligers of thuiszorg. Een CADO biedt de kans aan mantelzorgers om even op adem te komen terwijl u of uw partner, vader of moeder een gezellige tijd doorbrengt in de CADO samen met andere gasten.  Landelijke Thuiszorg opent op 1 december  een CADO-huis in  Hoegaarden.  Een nieuw initiatief in samenwerking met het OCMW.
Hoe ziet een dag eruit?
In CADO doen we samen met andere gasten (4 à 5) dagdagelijkse dingen: ontbijten, koffiekletsen, de afwas doen, de krant lezen, ’s middags koken, kaarten of boodschappen doen. Wij gaan uit van ieders persoonlijke behoeften en mogelijkheden en bieden activiteiten aan in groep of individueel: wandelingen, gezelschapsspelen, knutselen, bakken, daguitstappen……  Onze verzorgenden helpen ook graag bij een ontspannend bad, uw haarverzorging of een hand- en voetmassage.  Zij staan garant voor een goede begeleiding.
Openingsuren en adres
CADO is alle werkdagen open tussen 8.30 en 16.30 uur. De bezoekers kunnen een hele of halve dag gebruik maken van de opvang of enkele uurtjes in de voor- of namiddag.
Adres: Brouwerij Loriersstraat 1-4, 3320 Hoegaarden .  .
Wil u graag meer informatie?  Bel 070/22 88 78 of mail  ameus@ons.be, www.landelijkethuiszorg.be .
CADO is het nieuwste product van de Vlaamse Overheid op vlak van zorgverlening.

Overwerken maakt je dikker ?


klikken : http://www.jobat.be/nl/artikels/overwerken-maakt-je-dikker/?utm_medium=content&utm_source=standaard&utm_campaign=biz&utm_content=blok2

donderdag 30 oktober 2014

Gecoro en Milieuraad Hoegaarden bogen zich over de windturbines Windpark E40

Dinsdagavond deze week kwamen (voor de eerste keer in de Hoegaardse geschiedenis) de Gecoro (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) en de Milieuraad samen in overleg op het gemeentehuis.
Het dagelijks bestuur van de Milieuraad had zich gebogen over de problematiek van slagschaduw en geluid (effecten op de mens).  Natuurpunt had zich op hun vraag gebogen op de effecten op de aanwezigheid van trekvogels en akkervogels (Outgaarden).
Het dagelijks bestuur van de Gecoro had als taak om ons inzicht te verschaffen in de effecten op het landschap.  We hebben tijdens de vergadering afgesproken welke bijkomende visualisering we nog aan Storm/Elicio gaan vragen.  Visualiseringen van uit de dorpskernen met gebouwen voor de windmolens.
Reden voor dit overleg was de vraag van de ontwikkelaar naar bemerkingen vanuit deze 2 raden.
Eenmaal het advies en de bemerkingen van deze 2 raden definitief zijn (eerst moeten de leden hun goedkeuring geven op het geformuleerde advies) zullen zij hun bemerkingen/advies overmaken aan zowel het schepencollege als aan de windontwikkelaar.
De opmerkingen waren alleszins waardevol, genuanceerd en zelfs wetenschappelijk onderbouwd.  Er zit natuurlijk ook wel heel wat know how in die organen.  De voorzitter van de milieuraad is prof geologie en daardoor empirisch ingesteld.  De ondervoorzitter is milieu-ambtenaar in een andere gemeente.
En de voorzitter van de Gecoro is architect en heeft het zo duidelijk toegelicht dat hij volgens mij een roeping in het onderwijs heeft gemist.
Laten we hopen dat de windontwikkelaar rekening houdt met de opmerkingen van deze adviesraden.   Storm/Elicio heeft beloofd dat zij dat zouden doen en er rekening mee houden voor wat betreft de uiteindelijke aanvraag (2015).  We zullen dan zien of ze effectief rekening houden met de opmerkingen.  Zo niet verliezen ze een groot stuk van hun geloofwaardigheid (draagvlak vinden ze belangrijk) en zullen we hen daar ook mee confronteren.

Wat ik zelf nogal Kafkaïaans vind (we hebben het in het schepencollege tegenwoordig nogal veel over Kafka, vooral als we het over Vlaanderen hebben), is dat er nog een tweede aanvraag van een andere windontwikkelaar in de running zit, namelijk van GED (vroeger Eximagg). Op OCMW-grond in Tienen, maar wel dicht bij Hoegaarden.  In een overleg op de provincie werd gesteld dat deze beide aanvragen zouden moeten gebundeld worden, zeker wat betreft het milieu-effectenrapport.  Maar tot nu toe 'wind'stil op dat vlak.   Vanzelfsprekend letten we hier nauwgezet op toe en trekken we aan de oren van Vlaanderen en de provincie als dit niet gebundeld wordt in één milieu-effectenrapport.

Geweldige Armistis op komst (van De Totale Waanzin)

Buurman Gorgon (drummer bij de Totale Waanzin) :
Armistis 2014 wordt super !!
Zoals elk jaar organiseert De Totale Waanzin een waanzinnig goed Armistis Konsaar. Dit jaar wordt het zeer speciaal en interactief met het publiek. Natuurlijk is het niet aan mij om te verklappen wat het is. Het haalt heel wat jeugdherinneringen bij mij op.
Schrijf alvast 10 november om 20 uur in je agenda.
Lokatie: 't Paenhuys te Hoegaarden.
VVK 8 euro - Kassa 10 euro....
Een spektakel dat je niet wil missen.

woensdag 29 oktober 2014

Een voordeel van bloedgeven is...

... dat het goed gecontroleerd wordt.  Het mijne, waarvoor men mij gebeld had dat men het nodig had, blijkt na onderzoek niet goed genoeg te zijn.  Spijtig van de moeite, maar goed dat men je dan verwittigt. 
Morgen eens binnenlopen bij onze bedrijfsarts... want ik snap al die medische termen niet...

Een voorsmaakje van het lichtspel Halloween Outgaarden (vrijdagavond)

Mij kan je in l'Epicurie vinden (foto) en in 't Gemout (oud gemeentehuis Outgaarden).
Hopelijk zie ik je daar ook !

onze straat in de krant !


Op de foto : buurvrouw Lea.  Haar huis stond er nog niet toen de foto werd genomen, dat van ons wel (zie de omheining links).
klikken : http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=blrbi_01348909

Iedereen welkom op de herdenking 100 jaar oorlog in Hoegaarden

Herdenking - dinsdag 11 november 2014


Standbeeld oorlogsslachtoffers Gemeentehuis

10u30: Eucharistieviering
11u15: Hulde aan het oorlogsmonument met optreden van het solidariteitskoor Keereweerom en een drink in het gemeentehuis (raadzaal)  met gelegenheid tot een bezoek aan de expo WO I (2de verdieping gemeentehuis)

Elke aanwezige krijgt een poppy opgespeld.

Mosselfeest SC Out-Hoegaarden op komst


Weer al mijn brillen kwijt

Een stuk of 8 vermoed ik.


Marleen lefevre
0474 86 09 15

Op komst : kerstmarkt in het Woonzorgcentrum Villa Hugardis


dinsdag 28 oktober 2014

Er is nog werk aan het sociaal ondernemerschap in India

Vandaag in de Standaard : http://www.standaard.be/cnt/dmf20141028_01346197

Toegankelijkheid begraafplaatsen Allerheiligen

klikken Toegankelijkheid begraafplaatsen Allerheiligen

Hoegaarden is laureaat Groen in de stad met project HoeGAARDE

Elk jaar doet de minister van leefmilieu via ANB een oproep voor laureaten Groen in de Stad.   ANB zoekt goede projecten om meer groen te brengen in verstedelijkte kernen.  Dit kunnen ook dorpen zijn.
Hoegaarden had dit voorjaar voor de Tuinen het project HoeGAARDE ingediend.  En wat blijkt ? We zijn in de prijzen gevallen ! Hoegaarden is laureaat Vlaams-Brabant en ontvangt 50 000 euro om gedurende een paar jaar mooie projecten in de Tuinen van Hoegaarden te doen. 
We kunnen onze plannen tot uitvoer brengen in de periode najaar 2015 tot eind 2018.
Er zullen een paar minder interessante (toon)tuintjes verdwijnen en er komen nieuwe plekjes bij.  Er wordt nog meer gewerkt rond bijen, insecten en moestuinieren (in samenwerking met scholen en eventueel woonzorgcentrum), er komen tuinbanken en (rolstoeltoegankelijke) picknickbanken, kijkplekken, kijkgaten en.... een apostelboom (om de link te leggen met Palmzondag).  Op de foto zie je een voorbeeldje van
zo'n 12-apostelenboom.  In Meldert staat er trouwens ook één in Meldert bos. 

Gemeenten worden getroffen door besparingen nieuwe Vlaamse regering

Zoals je misschien wel weet, heeft Hoegaarden, net als alle andere gemeenten, een meerjarenbegroting opgemaakt, waar inkomsten en uitgaven zijn ingeschreven.  Voor wat betreft de beleidsdomeinen jeugd, sport en cultuur komen die inkomsten van Vlaanderen.  Bij de opmaak van de gemeentebegroting (bij de start van de legislatuur) werden deze bedragen bepaald.
Vorige week lazen we echter in een nieuwsbrief van VVSG (Vereniging van Steden en Gemeenten) dat door de besparingen volgende inkomsten zouden dalen :
- voor jeugd een daling met 10%
- voor sport een daling met 5%
- voor cultuur een daling met 5%

Vermits het gaat om onze meerjarenbegroting, gaat dit toch wel om een aanzienlijk bedrag, zomaar even 36 000 euro gespreid over 6 jaar, dat we ineens verliezen aan inkomsten.  Een vorm van contractbreuk (?) vermits er ons bij de opmaak van de meerjarenbegroting de hogere cijfers werden meegedeeld (en in de meerjarenbegroting gestoken). En het zal nog maar het begin zijn van de besparingsronde vermoeden we.  In alle geval, ik vind het niet netjes dat je dat allemaal in standaard e-nieuwsbrieven moet lezen waar je zelf het initiatief moet nemen om je op te abonneren.   Zo las ik vorige week dat de verhoogde tussenkomst voor artikel 60-'ers (leefloners die een arbeidstraject krijgen aangeboden) zou verdwijnen.  En wat zal het volgende week zijn?  Je zou schrik hebben om je electronische nieuwsbrieven van de hogere overheid open te doen. 

maandag 27 oktober 2014

Wandelclub Hoegaarden Goed Bezig : stem voor hen via facebook !

http://www.sportclubszijngoedbezig.be/inzending/439

Eindelijk tijd om mij mentaal voor te bereiden op onze (sociale) handelsmissie naar India

Tijd gevonden om onze reisdocumentatie door te nemen.  Onze visa zijn (na een lijdensweg) in orde geraakt.  Ik wou vooral opzoeken welke muggenspray en ontsmettingszeep ik moest meenemen, maar heb doorgelezen naar welke officiële instanties, economisch en sociaal, we gaan bezoeken én welke projecten.
In Agra, waar één van de zeven wereldwonderen staat, de Taj Mahal, zullen we lunchen in aanwezigheid van een aantal ondernemers en notabelen, waaronder ook de President of Tourism Guild (Toerisme is in Agra de nummer 2 op vlak van werkgelegenheid).  Vanzelfsprekend zal ik het niet nalaten om aan deze President of Tourism wat toeristische documententatie over Hoegaarden te overhandigen.... wat had je gedacht...  In datzelfde gezelschap the President of Shoe Manufactures Association (de schoenenbusinesss is de grootste werkgever op vlak van tewerkstelling in Agra). 
Ook nog the President of the association of Progressive Schools én een Leading business woman, 'running many charitable organisations and a free hospital'.
Vanzelfsprekend gaan we niet alleen vergaderen, we gaan natuurlijk ook heel wat mooie dingen bezichtingen, maar er zal toch de ganse reis een sociaal-economische inslag zijn.  Een aantal andere projecten die we gaan bezoeken zijn Wild Life SOS (foto links), Mother Theresa School (foto rechts) en een heleboel andere.  Bedoeling van de reis is meer leren over CSR (Corporate Social Responsibility - sociaal ondernemen) in India.  India is ondanks zijn armoede een economische grootmacht in opmars.  Op vlak van sociaal ondernemen zouden ze ver staan.  We zullen het zien...

zondag 26 oktober 2014

agenda volgende week

Geen herfstvakantie voor mij. Hopelijk wel wat minder files in deze vakantieweek.
Maandag naar gemeentehuis. We beginnen de week met kussen, want er is er eentje jarig. 's Avonds schepencollege.
Dinsdag dossiers afwerken op het werk.  In de vooravond naar gemeentehuis en 's avonds een gemeenschappelijke vergadering Milieuraad en Gecoro.  Onderwerp is het plan van de windontwikkelaars Storm/Elicio voor een grootschalig windturbinepark langs de E40.  De leden van de 2 adviesraden buigen zich over de nieuwe (relevantere!) visualisaties die ze willen vragen aan de windontwikkelaar.
Woensdag op het gemeentehuis 'bijenoverleg'.  Regionaal Landschap plant iets moois in Hoegaarden, maar ik mag er nog niets over vertellen.  Toch niet op internet hé, want voor je het weet staat het in de krant.
Donderdag overleg op het werk en in de namiddag breng ik een bezoek aan de Egeltjes in St. Truiden, een opvanginitiatief van samenwerkende onthaalouders van Landelijke Kinderopvang.
Vrijdag bijwerken en nog op het gemeentehuis proberen te raken om de week te eindigen zoals ze begonnen is : met drie verjaardagszoenen.  Er is er nog eentje jarig. 's Avonds vind je mij op Halloween Outgaarden.  En naar het schijnt kunnen we tot 's nachts nog terecht in 't Gemout.

Mooi initiatief van de wielerclub

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=blrbi_01341940

woensdag 22 oktober 2014

1914 rond deze tijd

http://www.standaard.be/cnt/dmf20141021_01333683

Donderdagavond (morgen!) bloedinzameling Rode Kruis in Hoegaarden

do 23/10/14 van 18:00 tot 20:30

Sporthal - Hoegaarden

Zelf was ik het vergeten.  Gelukkig kreeg ik telefoon : ze hebben een tekort van mijn bloedgroep.  Ik zal er zeker zijn
.

Morgenochtend neem ik afscheid van mijn oude pc.

Een haat-liefde verhouding had ik er de laatste tijd mee.  Hij was al 5 à 6 jaar oud, hij had nog WindowsXP (normaal hou ik van vintage, maar niet van oude PC's...), ik moest hem open doen met een stylo en de toetsjes waren bijna 'vergaan' van sleet.
Onze ICT-dienst kreeg het de laatste dagen op zijn heupen van de kuren van mijn PC.... en morgen krijg ik een nieuwe.  Dat werd tijd, maar het zal ook weer even wennen zijn....

Over bier, hop en gezondheid (in Hoegaarden natuurlijk!)


dinsdag 21 oktober 2014

Vissterfte Grote Gete was niet door detergent

klikken : http://www.robtv.be/nieuws/ander/vissterfte-grote-gete-niet-door-detergent-brandweer

Het (nieuwste) financiële profiel van de gemeente staat online

Klikken :http://binnenland.vlaanderen.be/beleids-en-beheerscyclus/financi%C3%ABle-profielen-gemeenten-provincie-vlaams-brabant
Voor liefhebbers van cijfers en vergelijkingen....

Getecafé woensdagavond : niet te missen !

Klikken Getecafé

Iedereen welkom voor de griezeltocht van Halloween Outgaarden

       Het dorpscomité Outgaarden
    nodigt u uit voor een griezeltocht
   vrijdag 31 oktober tussen 18 en 20 u

Het vertrekpunt is bij Gemout in de Bostsestraat 2.
Verklede kinderen, vergezeld door de ouders, zijn welkom en krijgen gratis een final touch grime en warme pompoensoep. Ondertussen krijgen de ouders het stratenplan met de plaatsen waar hun kinderen kunnen aanbellen om gratis snoep te ontvangen

Tijdens de dorpswandeling zijn er mooie decoraties, bizarre ontmoetingen en sfeer op meerdere locaties; zoals verhaaltjes in een zigeunerkar, en een hapjetapje bij Gemout en L'Epicurie.

Eindpunt is L'Epicurie waar de kinderen een warme choco krijgen en samen met enkele lieve heksen een laatste rondedans maken.

Vergeet geen zakjes voor de snoep. Denk ook aan de veiligheid op die donkere herfstavond: fluovestjes voor de ouders zijn aanbevolen. Laat de auto aan de kant en kom te voet.  Iedereen welkom.

Bijkomende info op
https://www.facebook.com/serge.claes2

of telefoon 0483.05.34.60

voor de jeugd : hockeystage in Hoegaarden tijdens het herfstverlof

klikken : http://www.hih.be/

maandag 20 oktober 2014

Ware oorlogsverhalen, 15 november om 15 u in het gemeenschapscentrum, georganiseerd door de bib

klikken : Ware oorlogsverhalen

Tuinen van Hoegaarden in herfstkleuren (op Youtube)

agenda deze week

Maandag vol afspraken in Leuven.  ’s Avonds een vol schepencollege. 

Dinsdag naar het provinciehuis van Antwerpen over een subsidiedossier.   ’s Avonds gemeentehuis.
Woensdag vergaderingen op het werk.  ’s Avonds vind je mij in het Getecafé .
Donderdag deadlines proberen halen op het werk.  ’s Avonds naar een toelichting in het provinciehuis van Limburg.
Vrijdag Raad van bestuur Kind en Prevntie in Brussel.  In de namiddag vind je mij op het gemeentehuis.

zondag 19 oktober 2014

Volgend weekend Bella Italia van VML Hoegaarden


Romantisch dagje Brusselen

Nu aan de Muntthee in de Dansaertstraat. Brussel is een aanrader voor een mini citytrip.


Marleen lefevre
0474 86 09 15

Sorry is niet genoeg (11.11.11) gisteren aan de kiosk

Actie tegen voedselverspilling. Koken met restjes. Ook een thema tijdens de Week van de Smaak eind november. Stuur nu je beste restjesrecept naar detuinenvanhoegaarden@telenet.be.


Marleen lefevre
0474 86 09 15

zaterdag 18 oktober 2014

Een duurzaam dagje vandaag

Seffens naar de ruilkast van KVLV Outgaarden.
Daarna supporteren voor het koken met restjes van 11 11 11 op de kiosk.
In de namiddag naar de kringwinkeldag (één en ander brengen en mogelijks ook met iets thuis komen).
In de vooravond vol au vent eten op de parochiefeesten.  Daarna naar Kolderkatten in Meldert.

donderdag 16 oktober 2014

Kom zaterdag naar de workshop 'koken met restjes' op het Gemeenteplein

Klikken :

Campagne 11.11.11

wat hebben we vandaag weer bijgeleerd ? (tijdens het werk) - Over de suikerfabrieken van Merksem !


Vandaag was ik in Merksem (een district van Antwerpen) voor een overleg in één van onze Okido's.  Okido's zijn buurtgerichte kinderdagverblijven in kansarme buurten van Antwerpen.
Wat bleek ? Dat onze Okido gehuisvest is in de kantoren van een vroegere suikerfabriek (je ziet het gebouw in het filmpje).  En... dat Merksem vroeger gekend was voor zijn vele suikerfabrieken.  Bij het binnenrijden van Merksem reed ik trouwens voorbij Candico, waar ze nog steeds kandijsuiker maken en... wat een vestiging is van de Tiense Suikerrafinaderij.
Als je klikt op het filmpje leer je alles over de geschiedenis van de kandijsuiker.
Wil je meer weten over de Hoegaardse suikerfabrieken, kom dan volgende week naar het Getecafé.

Volgende week Getecafé in Hoegaarden : Gratis inkom

Het programma :

Getecafé Hoegaarden


Sporen en varen door de Getevallei

Met de tram door de Getevallei. Of door Hoegaarden? Ontrafel de geschiedenis van de Gete in het Getecafé op 22 oktober in het Nieuwhuys.

Programma

Marleen Lefevre (Schepen voor Toerisme en Cultuur) verwelkomt iedereen.
Gilbert Declercq (erevoorzitter Tiense Gidsenbond) richt zijn kijker op het tram- en treinverkeer in de Getevallei.
Greet Draye (Centrum voor Agrarische Geschiedenis) ontrafelt arbeidsmigratie in de streek.
Clement Peeters (oud-telegrambesteller) vertelt op video wat hij allemaal meemaakte, en enkele mede-Hoegaardiers delen hun straffe verhalen ter plekke.
Hikke Takke Toe rondt af met een spannende legende.

Praktisch

Woensdag 22 oktober, 20u,
Café Nieuwhuys, Ernest Ourystraat 2, Hoegaarden

Meer info

Klara Hermans - 016 81 55 49

woensdag 15 oktober 2014

Een goed afvalrapport voor Hoegaarden !

Klikken : http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20141014_01321977&utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_term=dso&utm_content=article&utm_campaign=seeding
Het restafval (Kg/inwoner) was nog nooit zo laag in Vlaanderen : 146 kg/inwoner.
Beste Hoegaardiers, jullie doen het fantastisch : in Hoegaarden 92,6 kg, wat wil zeggen dat er goed gesorteerd wordt.
Ter info : in Tienen : 160 kg/inwoner.
Dikke proficiat voor de sorteerders in Hoegaarden. En aan de vele kippen die het keukenafval opeten !

Week van de Smaak : Hoegaarden doet mee

Duurzaam ontbijtbuffet - zondag 23 november 2014

Zondag 23 november kan jong en oud vanaf 09.00u in het Gemeenschapscentrum Paenhuys meer te weten komen over duurzame voeding en smullen van een duurzaam ontbijtbuffet.

Op het menu: zelfgemaakte lekkernijen, producten van lokale en biologische landbouw, eerlijke handelsproducten en nog meer lekkers dat wordt geserveerd in herbruikbaar of recycleerbaar materiaal.

En aan tafel kan je van gedachten wisselen met deskundigen uit diverse middenveldorganisaties gespecialiseerd in duurzame voeding.

Deelname aan het ontbijtbuffet: € 7 voor volwassenen en € 3.5 voor kinderen.

Inschrijven kan door het bedrag met vermelding ontbijtbuffet op rekeningnummer BE86 0682 4498 5550 van de Tuinen van Hoegaarden, te storten. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Carolien Geens,detuinenvanhoegaarden@telenet.be of 016/ 76 78 43

Hoe maakte men tijdens de eerste wereldoorlog familiefoto's als vader aan het front was ?

Bij Genieke (104 jaar) in het woonzorgcentrum Villa Hugardis kan je zien hoe men tijdens WO I de familiefoto's maakte.
Men nam een foto van de aanwezigen en de afwezige vader (aan het front) werd erbij geplakt.
Genieke (altijd in Outgaarden gewoond) is het meisje links op de foto.

zaterdag Dag van de Kringwinkel


Sociaal verhuurkantoor zoekt vrijwilliger

klikken Sociaal verhuurkantoor

dinsdag 14 oktober 2014

Dag van de verzorgenden : dikke pluim !

  Landelijke Thuiszorg : Persbericht: Dag van de Verzorgende 2014

Weer of geen weer, regen of geen regen de verzorgende is altijd present!
Dit bracht Landelijke Thuiszorg op het idee om een mooie grote paraplu te schenken aan al haar verzorgenden!

“Bij Landelijke Thuiszorg vinden wij zorgen voor jou de normaalste zaak van de wereld.
Je bent jong of oud, samen of alleen?  We komen bij je thuis op die momenten waar extra hulp meer dan welkom is:  een geboorte, ziekte, handicap, ouderdom of moeilijke omstandigheden.” zegt Caroline, verzorgende bij Landelijke Thuiszorg.  En zij is niet alleen!

Iedere morgen  vertrekken onze 1524   (kraam)verzorgenden naar een zorgbehoevende of naar een jong gezin met een pas geboren baby.
Te voet, met de fiets, bromfiets, openbaar vervoer of met de wagen.

Allerlei maatschappelijke ontwikkelingen brengen mee dat de job van verzorgende de laatste jaren almaar complexer geworden is.
Onze medewerkers zijn  deskundig opgeleid en helpen met plezier op maat van de zorgbehoevende!  Het zijn competente mensen die in heel verschillende situaties zelfstandig kunnen werken.

Enkele feiten en cijfers

Aantal gepresteerde uren Landelijke Thuiszorg:  1.227.796 uren.

Op 30/9/2014 waren er 1524 (kraam)verzorgenden tewerkgesteld bij ons.
Een aantal van deze verzorgenden werken in één van onze 5 CADO’s. (kleinschalige dagopvang) (Vilvoorde, Tielt-Winge, Merchtem, Overijse, Kortenaken)

Onderzoek uitgevoerd bij Landelijke Thuiszorg vertelt ons dat:

60.5 % van de cliënten geven een fysiek probleem als hoofdreden voor hun vraag voor zorg aan.  (reuma, hart- en vaartziekten, functieverlies hoogbejaarden, kanker, bewegingsproblemen, rugklachten
14.5 % van de vragen komen van personen met een beperking (CVA, Parkinson, motorische of visuele problemen)
9.6 % om psychische problemen
4.3 % om sociale problemen (isolement)
8.9 % omwille van dementie
2.3 % zijn palliatief

Ook in Hoegaarden zijn heel wat verzorgenden, van verschillende organisaties, dag in dag uit in de weer met hun cliënt.
En vanaf 1 december, niet alleen thuis, maar ook in de CADO aan Brouwerij Loriers.


Het Davidsfonds doet het met bier

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=blrbi_01318243

Sfeerbeeldjes van de succesvolle Nacht van de Duisterniswandeling

Verslagje van de organisatoren :
Nacht van de Duisternis 2014 was een groot succes niet in het minst door de heldere hemel. Over heel Vlaanderen samen waren er meer dan 20.000 deelnemers. In Hoegaarden trotseerden zo'n 80 wandelaars de modder en de duistere holle wegen. Daarbij werden ze getrakteerd door een mooie ISS passage - en konden ze met een professionele uitleg van Peter Collaert ook een koortje uilen horen fluiten. Boven in Hauthem creëerde de opkomende maan een mooie sfeer aan de Marollenkapel / waar een bos telescopen stond opgesteld die kosmische beelden toonden. Marc van Moer vertelde een sterk verhaal onder de sterren. De jenever van 't Nieuwhuys, de cakes van Voedselteams en de verse Soep & chocomelk sloten dit plaatje mooi af. Een echte starparty aan de kapel!
 Foto's : 
http://pics4.drogenberg.be/#!album-21

En op de facebookpagina van Starparty Hoegaarden.

maandag 13 oktober 2014

Delen is het nieuwe hebben, ook bij KVLV Outgaarden - Boekenruilkast 17,18, 19 oktober

"SHARE FAIR" = DELEN

Zin om ook te delen, te ruilen of weg te geven?

Kom dan naar onze ruil - boek - kast.
Deze zal op 17, 18 en 19 oktober de ganse dag staan op de hoek van de meisjesschoolstraat / kerkstraat
Je kan hier een boek van jouw ruilen tegen ééntje uit de kast.

Let op ! Geen oude rommel.
Laat het een leuk ruilpunt blijven.

Het Kind binnen Ons (Landelijke Kinderopvang) op Ons TV (PlattelandsTV)

ook te bekijken op internet : http://www.countrylife.be/video/ons-tv-aflevering-10
Met mijn pedagogisch 'stokpaardje' : taalstimulering bij baby's en peuters.  De verantwoordelijke van ons kinderdagverblijf in Beersel legt het uit.

De laatste Kroniek van Hoegaarden is een echt naslagwerk.

Zelf vond ik er het bouwjaar van het beroemste bushokje van België in (aan Hoeve Cipers).  Vandaag wist onze stedenbouwkundige ambtenaar mij ook al ter vertellen 'dat het er nog niet was in 1925', bij de heraanleg van de Doelstraat.
In de Kroniek vind je het : in 2013 was het bushokje 65 jaar, dus is het van 1949!

NIeuwe Kroniek van Hoegaarden Online

Dikke proficiat voor de auteur, Christian Hennuy !

Half augustus werden de Kronieken van Hoegaarden online gezet, waarbij iedereen gratis de Kronieken kon raadplegen, van 1900 tot 2012. Vanaf nu is ook de 'Kroniek van Hoegaarden, Meldert, Outgaarden en Hoxem 2013' online. Deze Kroniek is een voortzetting van de vorige edities, waarbij bijna dag aan dag kan gevolgd worden wat er in Hoegaarden gebeurde, of wat erover geschreven werd, ook in de digitale en sociale media.


Onze technische dienst doet het 3 maand elektrisch

We kregen voor 3 maand een elektrisch vrachtwagentje in bruikleen voor de technische dienst van de gemeente.
Het is een schatje !

Volgend weekend allemaal naar de restaurantdagen van Parochiecentrum Hoegaarden, voor de verbouwing !

Restaurantdagen van het Parochiecentrum Hoegaarden
Zaterdag 18 oktober vanaf 18u    Zondag 19 oktober vanaf 11u30
Beste Hoegaardier, Beste vriend van Hoegaarden,
Chiro, Okra, Davidsfonds, Genootschap der Apostelen, Ziekenzorg, Broederlijk Delen, Catechese, Parochieploeg, Kerkfabriek St Gorgonius ea. hebben hun thuishaven in het PC aan de Tiensestraat. Dit is aan dringende vernieuwing toe, vooral sanitair en keuken. Maar zeker voor Chiro is de bouw van nieuwe lokalen een must. Een werkgroep lokalenbouw heeft haar taak bijna afgerond. Wij blijven vechten tot onze verenigingen kunnen wonen en werken in een vernieuwd PC. Maar dat kost een hele berg centjes. Daarom nodigen de verenigingen u uit op de restaurantdagen.
Inschrijven kan via elke deelnemende vereniging, via de brievenbus van PC of van de dekenij, via het secretariaat van de parochie: 016 76 61 73. Heeft u een uitnodiging per e-mail ontvangen, mail uw inschrijving terug. Indien u niet kan komen en toch wil steunen, kan u storten op ………………………….  Veel dank
U bent ook van harte welkom indien u niet tijdig ingeschreven bent.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Mijn naam is:…………………………………………………….
Ik kom met ………  personen op zaterdag                                            
             met ……… personen op zondagmiddag
Steak natuur a 16€         …….      Steak champignon of peper a 17€      ..…….
Vol au vent à 12€            …….      Groentenburger à 12€                             ……..

Er is aperitief, soep, dessert, wijnen, bieren, frisdranken, kinderporties met aangepaste prijs.

Agenda deze week

Weer een heleboel dubbelboekingen en te korte dagen

Maandag eerst naar de garage (één van mijn lichten werkt niet).  Daarna halve dag vorming rond de nieuwe sociale kaart van Vlaams-Brabant.  In Tienen, dat is al positief qua verplaatsing.  In de latere namiddag naar gemeentehuis  's Avonds schepencollege.

Dinsdag begeleid ik een onthaaldag voor nieuwe kinderbegeleidsters in Wijgmaal.  Hierdoor mis ik een aantal andere vergaderingen.  Maar medewerkers in de kinderopvang liggen mij nauw aan het hart, dat gaat voor.  In de vooravond naar het gemeentehuis en 's avonds naar de gemeenteraad.  Je bent welkom.

Woensdag naar het gemeentehuis.  Al heel vroeg in de ochtend een overleg met Portiva, onze interbemeentelijke archeologische dienst.   's Avonds Raad van Bestuur van Ecowerf.

Donderdagvoormiddag moet ik naar Brussel voor een overleg met de kinderopvangsector.  In de namiddag naar Antwerpen, om de taalprojecten van Landelijke Kinderopvang te bespreken.  Taalstimulering van baby's en peuters is erg belangrijk, het heeft een invloed op hun verdere ontwikkeling.  Vandaar dat ook de bib van Hoegaarden heel actief is rond dit thema.  Je kan nog steeds voorleesrugzakjes uitlenen om met je baby of peuter actief bezig te zijn op vlak van taal.
's Avonds ben ik vrij !  Houden zo !.

Vrijdag naar Brussel voor het dagelijks bestuur van Kind en Preventie, een organisatie die permanent in transitie is..... Nieuwe decreten, uitvoeringsbesluiten en besparingen.  Als voorzitter vergt het een oefening in flexibel denken.... en dat zal nog wel de komende 5 jaar zo zijn.

En op het eind van de werkweek ? Dan ben ik om bij elkaar te vegen.  Ik hoop dat toch een paar van mijn gezinsleden hun agenda vrijhouden om een spaghettieke in 't Nieuwhuys te gaan eten.

zondag 12 oktober 2014

Landelijke Kinderopvang in Knack

klikken : http://www.knack.be/nieuws/belgie/nieuwe-pensioenregeling-gunstig-voor-kinderopvang/article-normal-436013.html

Op komst : Getecafé in Hoegaarden 22 oktober in 't Nieuwhuys

vertelavond over onze suikerfabrieken, over het transport en alles wat er in en rond de Gete gebeurde.
Een project van Regionaal Landschap Zuid-Hageland i.s.m. Gemeente Hoegaarden en met steun van Leader (Europees Platteland)

Tja, dat blijkt niet simpel te zijn met het uit- en aandoen van de lichten

Tijdens de nacht van de duisternis was de openbare verlichting uit, daarvoor heb ik straks Eandis bedankt, ook al was het de avond voordien ook al donker, maar soit, het gaat om de sensibilisering.
Waar ik absoluut niet tevreden ben, is met het feit dat vandaag zondag, de ganse dag de openbare verlichting heeft gebrand.  Om 16.30 u nog steeds aan.  Vanzelfsprekend al naar Eandis gemaild met vraag om uitleg.

Dag van de onthaalouder en kinderbegeleider : dikke pluim voor al deze warme harten !

Op deze dag van de onthaalouder danken we samen met alle opgevangen kindjes de onthaalouders en kinderbegeleiders voor de warme zorgen in de opvang.

vrijdag 10 oktober 2014

Tientaalkamp in het Kouterhof, dit weekend

http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/tientaalkamp-hoegaarden-schrijft/5c2e0bbb-adcd-4159-933b-a5aab6a67b90

Ik was weer mijn 'eigene zelf' vanavond... (vind ik niet leuk)

Voor vanavond had ik een zeer ernstige tweetalige toespraak uitgeschreven, voor het slotmoment van het grensoverschrijdende leaderproject Hageland, Haspengouw, Hesbaye in Wahenge.
Wat bleek.... ik was er in geslaagd om op een uur tijd (tijdens de receptie) mijn speech kwijt te spelen.
Maar soit, geen kat heeft het gemerkt.  Bovendien was de akoestiek niet goed, dus wat maakt het dan uit...

App's in de kinderopvang - ik heb er een uitgesproken mening over (ook op VTM)

Niets boven het persoonlijke contact tussen medewerkers en ouders.  App's die je als ouder permanent en 'real time' op de hoogte houden van wat ze gegeten hebben, of ze op het potje zijn geweest enzovoort, noem ik een soort ongewenste 'facebook voor baby's'.  Kinderbegeleiders en onthaalouders kunnen dit ook mondeling aan de ouders meedelen bij het ophaalmoment.  Bovendien willen wij dat het personeel in de kinderopvang absolute aandacht heeft voor het kind in plaats van te 'appen' op een smartphone.
En ten laatste : wil jij eigenlijk wel als ouder die 'real time' info over het eten en de zindelijkheid van je kind ? Is het niet goed om dat allemaal even 'los te laten'?
Meer info :
http://nieuws.vtm.be/binnenland/111242-app-kindercreche-geeft-ouders-stress

Nacht van de duisternis - Openbare verlichting dooft van 19 u tot 23 u

U bent van harte welkom op de donkere wandeling naar de Marollenkapel.  Mét animatie , heel leuk.

Zelf kan ik alleen maar voor het inleidend woordje komen zorgen, want ik werd gevraagd door het quizteam Alpenden om mee te doen aan de taalquiz van Hoegaarden Schrijft! in het Kouterhof.

Beide activiteiten zijn een aanrader.  Spijtig dat ze op dezelfde dag vallen....

Kolderkatten in Meldert : reserveer nu je kaarten. Opbrengst voor de strijd tegen borstkanker.


donderdag 9 oktober 2014

Zaterdag start de bibliotheekweek

met een koekje en koffie . Zaterdag van 10 tot 12 u in de bib.

Slaaptekort ? Doe de NASA powernap

Toch wel iets voor mij : http://timemanagement.nl/slaaptekort-inhalen/

De integrale tekst van het federale regeerakkoord staat online

http://www.standaard.be/cnt/dmf20141009_01311843
Voor mij zal dat voor het weekend zijn.....

Kom op 10 november naar den Armistis van De Totale Waanzin

Deze 21e editie van ‘Den Armistis’ wordt een ‘specialleke’ :
De Waanzin speelt er een ouderwets BAL* en T-Dansant.

Een gevarieerde muzikale avond waarbij alle dansgenres aan bod komen : van swing, scottish, foxtrot, twist, slow, ... tot tango, bolero, volksdans, huckle buck, line-dance, wals,… en nog vele andere.

De Waanzin heeft voor deze gelegenheid zijn ‘klassiekers’ in een aangepast arrangement gestoken, zodat zij jong en oud een ganse avond ten dans kunnen voeren...

En ze hebben voor de gelegenheid een ploeg ‘dansspecialisten’ ter beschikking om een en ander te demonstreren of om u op weg te helpen...

Dat resulteert opnieuw in een ‘Armistis-konsaar’ met een onuitgegeven muzikaal-  én dans-spektakel...


Kom dit meemaken op maandag 10 november – 20u00
in ’t Paenhuys te Hoegaarden !!!* BAL is afgeleid van het Latijnse ‘ballare’ wat ‘dansen’ betekent.

U bent van harte welkom op de gemeenteraad, dinsdagavond volgende week in de raadzaal van het gemeentehuis

AGENDA:


1.    Goedkeuring verslag  van de zitting dd 09.09.2014.
2.    Kerkfabriek Sint-Gorgonius : budgetwijziging dienstjaar 2014 –akteneming
3.    Algemene ver­gadering in buitengewone zitting van Iverlek: goedkeuring agenda.
4.    Algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek: aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers
5.    Algemene Vergadering van EcoWerf van 19 november 2014 : aanstelling vertegenwoordiger en vaststelling mandaat.
6.    Buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide van 9 december 2014 : aanstelling vertegenwoordiger.
7.    Herbevestiging erkenning jeugdraad: goedkeuring huishoudelijk reglement en
samenstelling  
8.    Gemeentelijk reglement “Erkenning jeugdwerkinitiatieven van Hoegaarden”  
9.    Herbevestiging erkenning adviesorgaan voor cultuur: goedkeuring huishoudelijk reglement en samenstelling  
10.  Aanpassing subsidiereglementen voor cultuur
11.  Herbevestiging erkenning sportraad: goedkeuring huishoudelijk reglement en samenstelling  
12.  Aanpassing subsidiereglementen voor sport
13.  Gemeentelijk reglement voor bijzondere subsidies jeugd, sport en cultuur
14.  Goedkeuring uniforme afsprakennota gemeentelijke  jeugdraad , sportraad en cultuurraad.
15.  Goedkeuring stedenbouwkundige verordening betreffende parkeerplaatsen
16.  Bespreking afschakelingsplan

De meeste punten zijn eerder 'formalistisch' van aard.
Het punt rond de wijziging van onze parkeerverordening gaat over het volgende :
- de verordening van 1,5 parkeerplaats per nieuwe bijgecreëerde woonentiteit blijft.  Het nieuwe is dat dit nu ook op een ander domein mag, namelijk 400 meter van de meergezinswoning, op voorwaarde dat de parkeerplaats in eigendom is.
- vrijstelling voor beschermde gebouwen.
- aanpassing van het reglement voor serviceflats (daar wordt het O,7 parking per bijkomende woonentiteit.

Het belastingreglement van 10 000 euro per ontbrekende parking blijft gelden.