Pagina's

maandag 31 augustus 2020

Van harte welkom op de gemeenteraad van september

 OPROEP voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 8 september 2020 om 20 u in de gemeenteraadszaal van het gemeentehuis.

AGENDA

1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 23.06.2020.

2. Bekrachtiging besluit burgemeester dd 24.08.2020 (zittingen zonder publiek)

3.Bespreking aanpak tweede golf COVID19

4.Kennisgeving beëindiging verzustering gemeente Altmünster

5. Kennisgeving fusie kerkfabrieken en staat van samenstelling nieuwe kerkfabriek Sint-Catharina

6.Kerkfabriek Sint-Gorgonius rekening 2019 : gemeentelijk advies

7.Kerkfabriek Sint-Ermelindis Meldert - rekening 2019 : gemeentelijk advies

8.Kerkfabriek Sint-Niklaas Outgaarden - rekening 2019 : gemeentelijk advies

9.Kerkfabriek Sint-Jan-Evangelist Hoksem - rekening 2019 : gemeentelijk advies

10.Kerkfabriek Sint-Gorgonius budgetwijziging 2019 – akteneming

11.Aanduiding afgevaardigde + plaatsvervanger zelfstandige groepering Interleuven ondersteunende diensten’

12.Goedkeuring gecoördineerd politiereglement van de politiezone Getevallei

13. Bibliotheek– aanpassingen dienstreglement bibliotheek

14. Aanduiding ambtelijke vertegenwoordiger in de Vervoerregio Leuven.

15.Goedkeuring subsidiereglement GROS

16.Tijdelijke aanpassing tarieven sporthal

17. Gemeentelijke fiscaliteit : belasting op de afgifte van administratieve stukken - errata

18. Gemeentelijke fiscaliteit : belastingreglement ontbrekende parkeerplaatsen - errata

19. BBC : Kennisneming opvolgingsrapportering stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan

20 Gemeentepersoneel : aanpassing rechtspositieregeling

21 Fietspaden Goetsenhovenstraat – zaak van de wegen

zaterdag 29 augustus 2020

En op een dag....

 ....vind je het huis van je dromen.   In Hoegaarden natuurlijk. 
Ook al was ik van plan om nog minstens 40 jaar in de Bleystraat te blijven wonen, zullen we in het najaar toch verhuizen naar Nerm.   Heel onverwachts dus.   We zijn supergelukkig in ons huis de Bleystraat,   Na 18 jaar ben ik er nog niet op uitgekeken en waren helemaal niet op zoek naar een ander huis.
, maar.... we zijn verliefd geworden op een ander....huis.    Zelf heb ik heel lang getwijfeld omdat ik geen enkele reden zag om te verhuizen, maar het unieke karakter van Nerm 4 (en Peter) hebben mij over de streep getrokken.

Uw schepen komt dus nog dichter bij het gemeentehuis wonen.   Zodra we verhuisd zijn, laat ik het weten en zal het daar waarschijnlijk nog meer 'de zoete inval' voor vragen van inwoners worden.  Maar vanzelfsprekend ook welkom voor gewoon een tas koffie.  Dat is het eerste item dat in het stopcontact wordt gestoken.