Pagina's

maandag 12 april 2021

Geen ongebreidelde groei van appartementen in Hoegaarden


Op de gemeenteraad van 20 april stelt het schepencollege haar beleidsnota voor rond meergezinswoningen.  

De belangrijkste bedoeling is het behoud van het groene, authentieke en erfgoedkundig interessant karakter van Hoegaarden en haar deelgemeenten.

Terzelfdertijd schept het gemeentebestuur duidelijkheid over de gewenste groei.   Hoegaarden heeft geen treinstation, waardoor de groei gecontroleerd moet gebeuren.  Meer inwoners is meer auto's, enz.  De groei mag om die reden niet ongebreideld zijn.   Alleen in de opgesomde centrumstraten én met een hoge leefkwaliteit en aandacht voor erfgoed.   De verdichting in de opgesomde  centrumstraten moet het mogelijk maken dat het groene karakter van de rand en de deelgemeenten wordt gevrijwaard. 

Terzelfdertijd wil het schepencollege een herbestemming mogelijk maken van erfgoedkundig belangrijk grote hoeves (en ander erfgoedkundig waardevolle grote gebouwen), ook in de deelgemeenten en gehuchten.  Steeds in overleg met onze erfgoedkundige dienst. 

Zowel projectontwikkelaars als particulieren met plannen om een meergezinswoning te bouwen, moeten vooraf hun idee afstemmen met onze dienst ruimtelijke ordening.
Bij grotere projecten (vanaf 10 woningen) moet de projectontwikkelaar een informatievergadering met de omwonenden organiseren, voorafgaand aan de aanvraag.
 

Hieronder de opsomming van de straten waar onder bepaalde voorwaarden appartementen kunnen toegelaten worden :
  • aangeduide sites met een RUP (Brouwerij Loriersstraat, De Polder)
  • De as van de vroegere gewestweg Klein Overlaar (tot aan Kloosterstraat, Tiensestraat, E. Ourystraat en Stationsstraat (tot aan het station).    
  • De belangrijkste centrumstraten:  Stoopkensstraat, Gasthuisstraat, Gemeenteplein, Pastorijstraat, Tommestraat (deel tot aan Pastorijstraat), Koningin Astridstraat, Doelstraat, Putseysstraat, Kalverstraat, Dumontstraat 

Na de gemeenteraad zal het integrale document gepubliceerd worden en mag elke geïnteresseerde inwoner zijn mening hierover kenbaar maken aan het gemeentebestuur.   In september komt de eventuele aangepaste versie op de gemeenteraad, waarna de beleidsnota door de provincie kan bekrachtigd worden.