Pagina's

maandag 12 april 2021

Geen ongebreidelde groei van appartementen in Hoegaarden


Op de gemeenteraad van 20 april stelt het schepencollege haar beleidsnota voor rond meergezinswoningen.  

De belangrijkste bedoeling is het behoud van het groene, authentieke en erfgoedkundig interessant karakter van Hoegaarden en haar deelgemeenten.

Terzelfdertijd schept het gemeentebestuur duidelijkheid over de gewenste groei.   Hoegaarden heeft geen treinstation, waardoor de groei gecontroleerd moet gebeuren.  Meer inwoners is meer auto's, enz.  De groei mag om die reden niet ongebreideld zijn.   Alleen in de opgesomde centrumstraten én met een hoge leefkwaliteit en aandacht voor erfgoed.   De verdichting in de opgesomde  centrumstraten moet het mogelijk maken dat het groene karakter van de rand en de deelgemeenten wordt gevrijwaard. 

Terzelfdertijd wil het schepencollege een herbestemming mogelijk maken van erfgoedkundig belangrijk grote hoeves (en ander erfgoedkundig waardevolle grote gebouwen), ook in de deelgemeenten en gehuchten.  Steeds in overleg met onze erfgoedkundige dienst. 

Zowel projectontwikkelaars als particulieren met plannen om een meergezinswoning te bouwen, moeten vooraf hun idee afstemmen met onze dienst ruimtelijke ordening.
Bij grotere projecten (vanaf 10 woningen) moet de projectontwikkelaar een informatievergadering met de omwonenden organiseren, voorafgaand aan de aanvraag.
 

Hieronder de opsomming van de straten waar onder bepaalde voorwaarden appartementen kunnen toegelaten worden :
  • aangeduide sites met een RUP (Brouwerij Loriersstraat, De Polder)
  • De as van de vroegere gewestweg Klein Overlaar (tot aan Kloosterstraat, Tiensestraat, E. Ourystraat en Stationsstraat (tot aan het station).    
  • De belangrijkste centrumstraten:  Stoopkensstraat, Gasthuisstraat, Gemeenteplein, Pastorijstraat, Tommestraat (deel tot aan Pastorijstraat), Koningin Astridstraat, Doelstraat, Putseysstraat, Kalverstraat, Dumontstraat 

Na de gemeenteraad zal het integrale document gepubliceerd worden en mag elke geïnteresseerde inwoner zijn mening hierover kenbaar maken aan het gemeentebestuur.   In september komt de eventuele aangepaste versie op de gemeenteraad, waarna de beleidsnota door de provincie kan bekrachtigd worden.

woensdag 17 maart 2021

Kunst aan het raam Meer dan 60 locaties en meer dan 50 kunstenaars


 Zelfs met deelname (op eigen wijze) van Johan Creten, uitgeweken internationaal bekende keramist.   Hij woont nu in Parijs en exposeert tot in New York.

maandag 1 maart 2021

Kunst aan het raam in het weekend van Palmzondag

 Meer dan 50 locaties, meer dan 40 kunstenaars en meer dan 100 werken.  Wat ben ik blij om zo'n grote gastvrijheid en kunstzinnig Hoegaarden.  Ik begin al te dromen van Hoegaarden Kunstenaarsdorp.


dinsdag 9 februari 2021

geweldige oogst voor Kunst aan het raam

 Nog slechts een week geleden lanceerden we de oproep.  Onze oogst is al enorm :
25 lokale kunstenaars en 40 eigenaars van ramen doen alvast mee. 

We zijn nog niet afgesloten. Je kan je nog steeds inschrijven.

vrijdag 8 januari 2021

Dit veranderde per 1 januari dankzij CD&V

 https://www.cdenv.be/actua/dit-veranderde-op-1-januari-2021-dankzij-cdv/?fbclid=IwAR2V9ANhMn0PsZlmt7tAqWMSKzCs2TUVyf2cZCDgIWo0uI9dj4ibaPIxvbw

Het nieuwe jaar betekent ook enkele aanpassingen. Hierbij vind je een overzicht van enkele wijzigingen waar CD&V mee haar schouders gezet heeft.

Minimumpensioen voor bijna 815.000 burgers omhoog

CD&V pleitte tijdens de onderhandeling voor de federale regering voor het optrekken van de laagste pensioenen tot een minimumpensioen van 1.500 euro. Op termijn moet het minimumpensioen tegen 2024 stijgen tot 1.500 euro netto voor werknemers, zelfstandigen en statutaire ambtenaren.

Geboorteverlof voor vaders en meemoeders uitgebreid

Al lange tijd pleit CD&V ervoor om het geboorteverlof voor vaders en meemoeders te verlengen. Het geboorteverlof was 10 dagen maar wordt in 2021 opgetrokken naar 15 dagen. In 2023 breiden we dit zelfs uit naar 20 dagen. CD&V kiest voor het leven en de liefde, tijd hebben voor je gezin hoort daar bij.

Goedkoper slopen en heropbouwen

De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie verlengen we tot 2022 en verhogen we ook: van 7.500 euro naar 10.000 euro. De Federale maatregel, die een BTW verlaging van 21% naar 6% voorzag voor afbraak en heropbouw wordt uitgebreid naar het hele land. Die was eerst enkel in centrumsteden van toepassing. Slopen en heropbouwen is goed voor het milieu en nu dus ook voor je portemonnee. Zo maken we ecologie terug sexy!
>> Meer info lees je hier.


Samenwonen met een beperking zonder vergoeding te verliezen

De prijs van de liefde”, zo werd het effect genoemd van mensen met een beperking die gaan samenwonen maar daardoor hun uitkering zagen verdwijnen. CD&V kiest voor het leven en de liefde, in welke vorm dan ook. Dat mag toch niemand benadelen?

Ook wie wil gaan werken met een beperking kon dit effect ondervinden, ofwel “de prijs van de arbeid”. Dat willen we eveneens aanpakken.


Optrekken minimumuitkeringen

We laten niemand achter. Daarom trekken we de minimumuitkeringen op. Met Zo’n 15 euro per maand voor samenwonenden met personen ten laste en zo’n 12 euro voor alleenstaanden. Zo zorgen we voor elkaar!

Minder belastingen voor gezinnen

Wie beroep doet op kinderopvang kan van een belastingsvoordeel genieten. Dit wordt nu opgetrokken.  Deze belastingvermindering bedraagt 45% met een maximum van  11,20 euro per oppasdag en per kind. Voor alleenstaanden wordt een bijkomende toeslag van 30% gegeven, waardoor deze belastingvermindering 75% bedraagt. Het maximumbedrag wordt in 2021  verder opgetrokke


Verhoging subsidies dienstencheques

Vanaf 1 januari is er een verhoging van 0,12 euro subsidie per dienstencheque. Dit verhoogt de inruilwaarde van de cheques waardoor mensen die met de dienstencheques werken meer geld kunnen ontvangen. Daar gaat de gewone, hardwerkende mens mee op vooruit!
>> Meer info lees je hier.


“Maatschappelijke meerwaarde” ook criterium voor innovatiesteun voor bedrijven

Bedrijven die innovatiesteun willen zullen nu ook maatschappelijke meerwaarde moeten aantonen, een voorstel van CD&V. Vroeger werd er enkel gekeken naar tewerkstelling en investeringen, maar nu zal er ook gekeken worden nn tot 13,70 euro en zal  voortaan elk jaar geïndexeerd worden. 

Ook mantelzorgers zullen van een groter belastingsvoordeel kunnen genieten vanaf 2021. 
>> Meer over de gezinsfiscaliteit lees je hier.aar investeringen in duurzaamheid, bijvoorbeeld minder CO2 uitstoot, opleiding of een betere mobiliteit. Zo zetten we in op het gebruik van technologie en creativiteit om onze wereld duurzamer te maken. Ecologie terug sexy!

>> Meer info lees je hier. 

dinsdag 5 januari 2021

Omgevingsbeleid in Hoegaarden in 2021

Oftewel... over vuilbakken, asbest, matrassen, appartementen, klimaat, natuur....
Het domein omgeving gaat zowel over milieu als ruimtelijke ordening.  Beide behoren tot mijn bevoegdheidsdomein.  En in 2021 staat er veel te veranderen.
Eerst en vooral, het eerste waar je als burger zal mee te maken hebben, is de invoering van de gele papiercontainer, volgende week al.  Wie geen plaats heeft voor een grote container, kan ofwel een kleine aanvragen, ofwel afspreken met de buren of naar het containerpark gaan , waar het nog steeds een gratis fractie is.
Ook nieuw dit jaar is het feit dat je matrassen voortaan gratis naar het containerpark kan brengen of laten ophalen bij grof vuil. (Let wel : bij ophaling moet je nog steeds de voorrijkost betalen, maar niets meer voor de matras).  En... dat nog dit voorjaar de roze en blauwe zak 'fusioneren'.  
Heel belangrijk om onze gemeente asbestvrij te maken : dit jaar start het project 'gratis ophaal asbest aan huis' i.s.m. Ecowerf.  Een asbestcoach komt je op vraag bezoeken én je asbest wordt dus gratis opgehaald.  Meer info volgt.  Het is een door OVAM gesubsidieerd project.
Onze beleidsnota rond de appartementen is zo goed als klaar en wordt voorgelegd aan de gecoro in januari.   Het uitgangspunt is het leefbaar, groen en authentiek houden van Hoegaarden, maar terzelfdertijd ook woonkansen geven voor jong en oud én om een oplossing proberen te bieden aan té grote erfgoedkundig waardevolle sites in de deelgemeenten.   De basis is : waar kunnen er wel of niet appartementen komen én hoe moet dit gebeuren, met behoud van het landelijke en authentieke karakter.
Aan het klimaat blijven we verder werken.   Burgers hebben al erg geïnvesteerd in de vermindering van CO2.  Wij als gemeente ook, denk maar aan het doven van de verlichting,maar het kan altijd nog beter.  De isolatie van de sporthal staat op de planning.  Ook duurzame investeringen in mobiliteit, in samenwerking met de vervoersregio.  
En we werken samen met de klimaatraad aan het nieuw in te dienen klimaatplan. 
Op vlak van natuur werken we aan een bomenplan en kijk ik erg uit naar het ontsluiten van het speelbos in Rommersom.   En we blijven werken aan de ambitie om bijvriendelijke gemeente te blijven én nog meer te worden.    

Wat brengt ons het nieuwe jaar in de gemeente op toeristisch vlak

 2020 was een 'laag pitje' jaar voor de vrijetijdsdomeinen in de gemeente, voor de verenigingen een regelrechte ramp.
De geplande toeristische activeiten waren door corona zo goed als in het water gevallen.    En het waren er veel.
Dit jaar proberen we het toerisme, alleszins voor de eerste helft van het jaar,  zoveel mogelijk op coronamaat te maken.   De bloesemdag zal een 'meerweekse' worden om samenkomsten te vermijden.  Zeker zo leuk.  We zullen werken met 'afhaalpakketten' bij de lokale handelaars opdat de wandelaars kunnen picknicken.   Hopelijk kunnen erfgoeddag en monumentendag ook op deze manier doorgaan. 
Ook de wandeling langs onze 40 kapellen zijn natuurlijk ook ideaal voor een wandeling in eigen gezin.   In de loop van 2021 publiceren we een brochure met een beschrijving van de kapellen.  Wie niet kan wachten, vindt zijn ding wel op www.kapellekesbaan.be. 

Of en hoe de plantenmarkt en Palmzondag kunnen doorgaan, dat zal afhangen van de coronamaatregelen. 

Goed nieuws is dat de nieuwe streekGR normaal in 2021 gelanceerd wordt, met een uitermate mooi parcours in Hoegaarden.   

Op ons biertoerisme wordt ingezet door de laatste realisaties van het leaderproject Hoegaarden Bierdorp op het terrein te plaatsen.    En hopelijk kan het bier binnenkort weer vloeien in onze café's , want in de geschiedenis van Hoegaarden is het eigenlijk nog nooit voorgekomen dat we onze Hoegaarden niet op café konden gaan drinken.   Hopelijk kunnen we binnenkort elkaar weer zien op een terrasje.