Pagina's

dinsdag 5 januari 2021

Omgevingsbeleid in Hoegaarden in 2021

Oftewel... over vuilbakken, asbest, matrassen, appartementen, klimaat, natuur....
Het domein omgeving gaat zowel over milieu als ruimtelijke ordening.  Beide behoren tot mijn bevoegdheidsdomein.  En in 2021 staat er veel te veranderen.
Eerst en vooral, het eerste waar je als burger zal mee te maken hebben, is de invoering van de gele papiercontainer, volgende week al.  Wie geen plaats heeft voor een grote container, kan ofwel een kleine aanvragen, ofwel afspreken met de buren of naar het containerpark gaan , waar het nog steeds een gratis fractie is.
Ook nieuw dit jaar is het feit dat je matrassen voortaan gratis naar het containerpark kan brengen of laten ophalen bij grof vuil. (Let wel : bij ophaling moet je nog steeds de voorrijkost betalen, maar niets meer voor de matras).  En... dat nog dit voorjaar de roze en blauwe zak 'fusioneren'.  
Heel belangrijk om onze gemeente asbestvrij te maken : dit jaar start het project 'gratis ophaal asbest aan huis' i.s.m. Ecowerf.  Een asbestcoach komt je op vraag bezoeken én je asbest wordt dus gratis opgehaald.  Meer info volgt.  Het is een door OVAM gesubsidieerd project.
Onze beleidsnota rond de appartementen is zo goed als klaar en wordt voorgelegd aan de gecoro in januari.   Het uitgangspunt is het leefbaar, groen en authentiek houden van Hoegaarden, maar terzelfdertijd ook woonkansen geven voor jong en oud én om een oplossing proberen te bieden aan té grote erfgoedkundig waardevolle sites in de deelgemeenten.   De basis is : waar kunnen er wel of niet appartementen komen én hoe moet dit gebeuren, met behoud van het landelijke en authentieke karakter.
Aan het klimaat blijven we verder werken.   Burgers hebben al erg geïnvesteerd in de vermindering van CO2.  Wij als gemeente ook, denk maar aan het doven van de verlichting,maar het kan altijd nog beter.  De isolatie van de sporthal staat op de planning.  Ook duurzame investeringen in mobiliteit, in samenwerking met de vervoersregio.  
En we werken samen met de klimaatraad aan het nieuw in te dienen klimaatplan. 
Op vlak van natuur werken we aan een bomenplan en kijk ik erg uit naar het ontsluiten van het speelbos in Rommersom.   En we blijven werken aan de ambitie om bijvriendelijke gemeente te blijven én nog meer te worden.