Pagina's

vrijdag 31 mei 2013

YES !!!!! Hoegaarden krijgt toch haar middelen uit het Plattelandsfonds : 153.506 euro voor dit jaar

Vandaag besliste de Vlaamse regering om 2 miljoen euro extra te voorzien voor het Vlaams Plattelandsfonds, bovenop de 6 miljoen euro die al voorzien waren. 
De historiek : vorig jaar kreeg Hoegaarden op het schepencollege een brief dat we bij de 50 trekkingsgerechtigden waren.  Na de budgetronde werd er 2 miljoen 'afgepitst' en viel Hoegaarden uit de boot, samen met 12 andere gemeenten.

Vanzelfsprekend was uw Hoegaards schepencollege boos.  We hebben een (niet zo mooie brief geschreven.  En.... wat beslist vandaag de Vlaaamse regering : Hoegaarden (op plaats 49 - van de 50) is er nu TOCH bij (samen met de andere 12 gemeenten).  We krijgen 153.506 euro uit dit fonds, gedurende 6 jaar : meer dan 900.000 euro.
Kris Peeters.... we zijn tevreden !

Supermama vindt super studentenhuisje

Ik zou er zowaar zelf willen wonen. Maar voor supermama het contract mag tekenen, willen mijn dochters er ook een kritische blik op werpen. Zij waren er nu niet bij.
Een 'beluikhuisje' zo noemen ze dat in Gent. In een vroegere arbeiderswijk. Nu een studentenwoonerfje.
Sent via BlackBerry offered by Proximus

Ochtendwandeling in de buurt van Brussel Zuid

Om 9 u vergadering op Kind en Gezin. Omwille van de files van tegenwoordig 2 u te vroeg vertrokken. Nu ben ik anderhalf uur te vroeg.
De foto van Au Volle Pot is speciaal voor Annemie (Stoopkensstraat). Zelf nu aan een koffietje in Au Faucon aan de Hallepoort.
Sent via BlackBerry offered by Proximus

donderdag 30 mei 2013

De mooie pint van 't Paenhuys.... speciaal voor de zeer ijverige vrijwilligers

Zelf zal ik nog een tandje moeten bijsteken als ik uit zo'n pint wil drinken.  En de volgende PPH ben ik er zelfs helemaal niet (Peru).
Let op het beertje !

Crisis, gevaar en KANS - we kunnen iets leren uit het Chinees

Tja, niet zo simpel om de speech voor te bereiden in tijden dat de sector van de betreffende organisatie in volle crisis is.  Maar ik verwijs naar het Chinese woord voor crisis  (zie de schrijfwijze hieronder).  Het eerste teken betekent gevaar, het tweede teken betekent kans.  Samen vormen ze het woord crisis  : 

危 机

Werken E40

Elke ochtend file....
Sent via BlackBerry offered by Proximus

Veel vrouwen in de nieuw samengestelde milieuraad Hoegaarden

Alleen spijtig dat er geen vrouwen kandidaat waren om in het dagelijks bestuur zittten.
Weliswaar heeeeel dikke proficiat aan de nieuwe voorzitter en ondervoorziiter.
De nieuwe voorzitter is Manuel Sintubin (Rommersom), prof geologie aan de KU Leuven.
De nieuwe ondervoorzitter is Bart Fillé (Wijngaardstraat),  professioneel milieu-ambtenaar in Wezembeek-Oppem.  De plannen zijn groots.  Spijtig dat ik gisteren niet op de raad kon aanwezig zijn wegens startmoment Vrouw en Maatschappij in Vilvoorde.  En zoals boven gesteld : het genderevenwicht in de dagelijkse besturen en direchtiecomités is er nog bijlange niet.  Ook in directiecomité Ecowerf zit geen enkele vrouw.  Vrouw en Maatschappij heeft dus nog veel werk voor de boeg.

'Hoegaarden in the mood' op komst

Zelf ben ik altijd 'in the mood', zowel voor muziek als voor BBQ.
Maar.... op het ogenblik van de BBQ land ik in Lima (Peru).

In plaats van BBQ zal ik daar dan een gebakken cavia eten, één van de lokale specialiteiten.

woensdag 29 mei 2013

Ik gooi mij op Oost-Vlaanderen

Weliswaar is het 'gooien op' hier professioneel  bedoeld - aantal projecten op het werk ingediend en nog te verdedigen. Projecten om het platteland op te tillen - via kinderopvang.
Ook privé.... een zwak voor Oost-Vlaanderen.  Al 27 jaar met een Oost-Vlaming getrouwd.   De taalproblemen van op het begin (bv saucisse = worst en geen salami) zijn helemaal verdwenen.

Aanpassing premiesysteem provincie ivm aanpassing woningen ouderen en personen met handicap

Koppeling aan KI werd geschrapt.  Klikken  : website provincie

Bezoek van een vriend van Ivanhoe gehad op het gemeentehuis


Bernardus van het Enamecentrum, vriend van Ivanhoe, is mij op de vingers komen tikken (met een zwaard).  Vanaf nu mag ik geen slagveldverhalen meer vertellen op mijn blog.   Ik moet eerst Middelnederlands leren én het strategisch veldslagplan wordt geheim gehouden tot de persconferentie begin augustus.

Ondertussen zullen er nog veel postduiven mee ons geheim overleg ondersteunen.

Wat mag ik u wél nog vertellen (en wat heb ik u gisteren niet verteld)?  Elk van uw Hoegaardse schepenen heeft een individuele opdracht gekregen van Ivanhoe, dat stond ook in de mail.  De opdrachten zijn toepasselijk op een ieders bevoegdheden.  Zelf ben ik bevorderd tot de schepen van postduiven (communicatie) :
 Ik vraeg slechts aen den schout, Ianus-Petrus Van Den Herbergh, dat – voor den duur van zyn verdere bewind – het eersten vat tydens alle koomende kerckemissen weekeindes van d’heerlyckheeden Outgaarden, Hauthem, Meldert en Hoxem door hemzelve en op zyn kosten wordet afgetapt (dit meer dan waerschynlyck tot ’t grootst jolyt van alle aenwezigen, mansmensch, vrouwmensch, jeugdyge, schooyer, dronckeman ofte soberlynck).
§         Ik vraeg slechts aen den schepen der postduyven, Maria-Helena Van Den Smidse, dat zy ervoor zorget dat d’heerlyckheeden Outgarden, Hauthem, Meldert ende Hoxem evenveel aen bod koomen in ‘t gemeentelycken infoblad als ’t buurtschap Hoegaarden.
§         Ik vraeg slechts aen den schepen der kerckemissen ende marckten, Filipus H’groett, dat hy ervoor zorget dat den gemeenteraed den kerckemissen weekeindes van d’heerlyckheeden Outgaarden, Hauthem, Meldert ende Hoxem erkent en dit tot het jaere Onzes Heren tweeduyzend veertig, evenals den registraetie ervan in den gemeentelycken almenack.
§         Ik vraeg slechts aen den schepen-tollenaer, Fredericus Duytkunscht, dat hy elck jaer telckenmaele zilverlingen in den helm van Ridder Ivan Hoe gooit voor het plannen ende organiseren van den kerckemissen van d’heerlyckheeden Outgaarden, Hauthem, Meldert ende Hoxem.
§         Ik vraeg slechts aen den schepen der burgerlycken stande, Gode-Lieve Sterckekweeste, dat zij ervoor zorget dat den ideaele jonckvrouwe voor eenen jaere verkoozen wordet op den zesentwintigsten van den negenden maend van het jaer Onzes Heeren twee duyzend dertien, tijdens den herdencking van den slag.  Elck daeropvolgend jaere (tot het jaere Onzes Heeren tweeduyzend veertig) volget eenen voorbereydende eliminatiewedstryd tydens den kerckemissen van d’heerlyckheeden Outgaarden, Hauthem, Meldert, Hoxem ende Hoegaarden.
§         Ik vraeg slechts aen den schepen die instaet voor ’t welzyn van den gemeenschap, Jozef Van Den Kouden Heuvel, dat hy elcke minder begoede dorpelinck van d’heerlyckheeden Outgaarden, Hauthem, Meldert, Hoksem ende Hoegaarden ten minschte eenen maele per jaere eenen gratisch maeltyd serveert.

culinaire hoogtepunten op komst bij de familie Landsheere-Lefevre

Er zitten weer Haspengouwse groene asperges in het aanbod van de voedselteams.  Eerlijk van de boer van dichtbij.
Geen 'groene asperges uit Peru' voor mij, zoals je ze zo vaak in de supermarkt ziet liggen.  Net als 'spruitjes uit Zuid-Afrika'.   Voedsel moet opgegeten worden zo dicht mogelijk bij de plaats waar het geteeld wordt.
Een lage ecologische voedselafdruk, zo noemt men dat.

De allerlaagste ecologische voedselafdruk is natuurlijk een eigen moestuin.   Maar vermits 'mevrouw de naaktslak' alles opeet in mijn moestuin, zal ik mij toch met gekochte groenten moeten behelpen.
Meer info over de voedselteams (elke donderdag in 't Schip in Nerm) : http://www.voedselteams.be/

5 erkende B&B's momenteel in Hoegaarden : 2 in Meldert, 2 in Hoegaarden, 1 in Outgaarden

klikken [Hoegaarden] - Overnachtingen
Nieuw in het aanbod is de Memelhoeve in Meldert.

dinsdag 28 mei 2013

Nood aan een workshop 'middelnederlands voor dummies'

Tja, ik wou ridder Ivan Hoe een mailtje sturen dat het college zijn uitdaging aanneemt, maar besef nu dat ik geen middelnederlands meer ken (weliswaar wel moeten leren in Germaanse... te lang geleden).
Als Hoegaarden Schrijft nu eens een workshop 'middelnederlands voor dummies' zou organiseren ?

Ivan Hoe, de ridder die steeds aan de kant van de zwakste staat, duikt weer op en geeft de leden van het schepencollege een opdracht

Schepencollege kreeg vanacht een mail (anachronisme) van ridder Ivan Hoe : 
Ianus-Petrus Van Den Herbergh en zijn lieden Maria-Helena Van Den Smidse, Filipus H’groett, Fredericus Duytkunscht, Gode-Lieve Sterckekweeste ende Jozef Van Den Kouden Heuvel.  Den mansmensch of vrouwmensch die den top van den piramidetooren is, zwaayt met den vlaggen van d’heerlyckheeden Outgaarden, Hauthem, Meldert en Hoxem.  Eenen digitaelen teekeninck moet als bewysch binnen den tienden dag worden geplaatst op het gezichtenboeck van Ivan Hoe.

Let op : de namen van de schepenen zijn vertaald naar het Middelnederlands.  De burgemeester wordt bijvoorbeeld Ianus-Petrus Van Den Herbergh - zelf word ik Maria-Helena Van Den Smidse (Le fèvre is de smid)  enz enz... En je ziet wat we moeten doen.... Ik vermoed dat de 'piramidetooren' ook digitaal mag zijn (facebook?)....
Je kan vriend worden van deze sympathiek ridder : 
https://www.facebook.com/ivan.hoe.5439
Je kan hem ook een berichtje per postduif sturen (zie website Slag bij Hoegaarden)

Tatertaal - vorming voor jonge ouders ) én uitleenpakketjes in de bib

Tatertaal - donderdag 6 juni 2013

BIB Hoegaarden

Vorming voor ouders rond kleine kinderen en taal!


De methodiek 'Tatertaal voor ouders' suggereert wat u als ouder kan doen om al pratend, spelend en lezend kinderen van 0 - 3 jaar te prikkelen met taal. U krijgt concrete tips ..

U leert welke taaltypes bestaan en hoe dit kan gebruikt worden in de communicatie met kinderen. In een korte film zien we ouders en kinderen in actie.
Al het materiaal kan achteraf gratis geleend worden in de bib.

Inschrijven en info :
kindbeleid@vlaamsbrabant.be 016/26 73 48

maandag 27 mei 2013

Waarom staat het gras soms zo hoog langs de kant van de weg ?

De milieuwetgeving bepaalt het volgende : bermen mogen niet vóór 15 juni gemaaid worden. Een eventuele tweede maaibeurt mag slechts uitgevoerd worden na 15 september. 

Wat is de achterliggende reden van deze regel ?
Door later te maaien (en het gras zo snel mogelijk op te ruimen) verhogen we de kans op biodiversiteit.  Fauna en flora krijgen een grotere kans.  Niets zo mooi als een zomerse berm met fluitekruid (foto), boerenwormkruid (lekker in boekweitpannenkoeken) en wilde margrieten (ik ken de juiste naam niet).

Een grote biodiversiteit, dat is gewoon goed voor onze aarde (en dus ook voor de mens).  Het maakt de cyclus rond.  De biodiversiteit wordt vaak gebruikt als een indicator voor de gezondheid van een ecosysteem. 

Saaie lectuur, geweldige plek, lekker drankje

Nieuw decreet cultuurbeleid, in de zon op mijn tuinbank, met een aperolleke met ijs. De lectuur kon beter, de rest is toppie...
Belangrijk om het nieuwe decreet nog eens door te nemen in het kader van de BBC, de nieuwe beheers- en beleidscyclus, het meerjarenplan met andere woorden.
Sent via BlackBerry offered by Proximus

SOCiAL krijgt de federale prijs voor armoedebestrijding

Hoegaarden maakt deel uit van SOCiAL.  Het is een vereniging van OCMW' uit arrondissement Leuven.

agenda deze week

Maandag naar wat dokters lopen (ik moet in topvorm geraken om de Machu Picchu in Peru te bedwingen). In de namiddag naar het gemeentehuis.
Dinsdag naar CM nationaal in Schaarbeek.  In de vooravond naar gemeentehuis (u vindt er mij quasi elke dinsdag tijdens de avondopening).  Daarna schepencollege.
Woensdag vergadering op het gemeentehuis, eerst over ICT in Hoegaarden.  Tot nu toe vind ik het nog steeds een ingewikkeld verhaal, maar mogelijks ligt dat aan mij.  Daarna vergadering over de Slag bij Hoegaarden, samen met de veldslagdeskundige van het Enamecenter.  Het  communicatiebureau zoekt kleurrijke (gekende) dorpsfiguren voor het promofilmpje.  Tips welkom.  's Avonds moet ik naar de provinciale startvergadering van Vrouw en Maatschappij in Vilvoorde, waar de voorstelling van de nieuwe regiovoorzitters gebeurt.   Dit mag ik niet missen, vermits ik regiovoorzitter van regio Tienen ben.  Daardoor mis ik helaas de nieuw samengestelde milieuraad, waar de voorzitter en ondervoorzitter worden aangeduid.
Donderdag vergaderingen op het werk en pensioenviering van een (mannelijke!) collega.  's Avonds debriefing van Operatie Alpenden.... ik denk dat Peter er nog plannen mee heeft.
Vrijdag Wijgmaal en Brussel voor alweer ondernemingsraad.   Besturen is niet altijd makkelijk, in moeilijke tijden is besturen in een organisatie nog moeilijker dan in de politiek.

zondag 26 mei 2013

gefeliciteerd aan de bedevaarders St Gorgonius Hoegaarden - te voet naar Scherpenheuvel - 30 km

Zou ik meer tijd hebben, ik was graag meegeweest.

Meldert Leeft - filmpje met sfeerbeelden van vorig weekend - door Marie Landsheere


Voor wie er niet bij kon zijn vorig weekend : sfeerbeelden en montage door mijn dochter Marie.  De rommelmarkt en het ontbijt heeft ze gemist (ze was nog moe van de optredens).  De processie hebben we allemaal gemist door het slechte weer.
Ondertussen heeft Marie al meer lezers op haar website dan ik op mijn blog (hoe is het mogelijk ???!!).  Je vindt de reportage ook terug via volgende link : http://marielandsheere.weebly.com/reportages.html

Dit weekend een stukje paradijselijk Hoegaarden ontdekt op 1 km van mijn deur : de oude groeve van Rommersom

oude groeve Rommersom met kwartsiet blok

Het bezoek aan de zandgroeve, samen met onze milieu-ambtenaar (de man met de naam die op een groente lijkt) was een gevolg van de info-avond rond de zwaluwen.  Hoegaarden koestert zijn zwaluwen.  De huiszwaluw kent natuurlijk iedereen, maar in de oude zandgroeve van Rommersom zaten tot nog niet zo lang geleden OEVERzwaluwen. Mits een aantal relatief eenvoudige ingrepen zouden we de oeverzwaluw terug welkom kunnen heten in de oude groeve.  Op de foto rechts (niet in Hoegaarden genomen !) zie je hoe de huisjes van zo'n oeverzwaluw in een wand eruit zien.
Voor mij was het de eerste keer dat ik de oude groeve bezocht.  Het was een zandgroeve, maar voordien een kwartsietgroeve.  Toeristisch en erfgoedkundig interessant en redelijk uniek.  Welke andere groeve kan je immers nog bezoeken in de buurt ?  Door de zandgrond vind je er ook beplanting die voor deze streek uniek is, zoals bijvoorbeeld wilde brem.  En ook de zandbij (uniek voor de streek) kan je er vinden.
Maar bovenal was ik overweldigd door het geheel van de site.  Als je naar beneden zakt, heb je een echt 'amfitheater'gevoel.  En.... een microklimaat.  Helemaal ingesloten én zandgrond.  Hoegaarden Plage, dat ligt in Rommersom dus (kant van Outgaarden, dus over de expressweg).   Heel leuk ook voor kinderen om er te spelen en voor ouders om er te picknicken (daar ga ik mijn huisgenoten eens mee verrassen - als ze het al niet op mijn blog hebben gelezen...).
De oude groeve is eigendom van de gemeente.  IGO doet er nu al een beetje aan natuurbeheer.  Maar het gebied heeft nog veel meer opportuniteiten, zowel op natuurvlak als op vlak van erfgoed (groeve).  We moeten de mogelijkheden van deze mooie site verder onderzoeken.

2 Rozenski(b)engeltjes

Vlak voor de processie in Hoksem.
Sent via BlackBerry offered by Proximus

Dag van het park Hoegaarden, dit jaar in Meldert, over de ringslang

kasteelpark Meldert - 14u
Investeren in natuur loont de moeite. Meldertbos toont dit aan door de terugkeer van de ringslang nadat het park tot natuurgebied werd ingericht. Tijdens de dag van het park willen we iedereen laten kennismaken met deze verborgen gast.

De ringslang is een koestersoort van de gemeente Hoegaarden. Meldertbos is voor hem een ideaal leefgebied: vochtige bosranden en recent ook broedhopen.  De ringslang werd ook al gespot in tuinen van particulieren en in de Menevallei.

Iedereen is welkom op het parcours in het park langs broedhopen, verlande vijvers, bossen en hooilanden.

Afspraak 14u Ingang park (poort hoek Bosberg)

zaterdag 25 mei 2013

tuinguerilla in de Tiensestraat ?

Vond een buurtbewoner dat er toch nog onvoldoende groen in de nieuw aangelegde straat was ?  Of had hij gewoon zin om de stoep wat op te fleuren ter gelegenheid van het Oxfam evenement ?  Wie zal het zeggen ?
Feit is dat er 'naast' de plantgaten een soort buxus 'uit het niets verrees'. In een hoopje zand.  Mooi begoten en al. 
Lijkt een beetje op de tuinguerilla in sommige grote steden.  Beginnen wildtuinieren in stukjes openbaar domein.

En hoeveel heeft het thee-event in de wereldwinkel voor Syrië opgebracht ?

Greet, voorzitter Gros : We hebben 334,35 euro ingezameld voor Actië Syrië 1212. Dank aan iedereen die kopjes thee en koffie zijn komen uitschenken, en aan iedereen die een kopje is komen drinken.

Hoegaarden hernieuwt Fair Trade engagement

thee drinken voor Syrie. Tot 17 u.
Sent via BlackBerry offered by Proximus

Wat doen Hoegaardiers als ze op citytrip in Praag zijn ?

Dan bezoeken ze Café les Moules, met reclamepanelen van Hoegardia en halve liters Hoegaarden.

Praag , een geweldige stad tout court !


Met dank aan Frieda voor de foto's !

Dikke proficiat

Aan Joachim, kersvers voorzitter CDenV Hoegaarden. 100 procent van de stemmen. En aan Michel Doomst, de man die in mensentaal de meerwaarde van de christendemocratie kan verwoorden.
Sent via BlackBerry offered by Proximus

Om half 12 stemmen voor Joachim (kandidaat voorzitter CD&V Hoegaarden) en luisteren naar wat Michel Doomst (burgemeester Gooik) te vertellen heeft

In het Kouterhof (bovenste zaal).
Michel Doomst is mijn favoriete politicus.  En zijn gemeente is bijna zo mooi als Hoegaarden.  Echt platteland.  Net als Gooik (én Herne...en en ... allemaal zulke mooie gemeenten op den buiten) is Hoegaarden boos omdat we voor dit jaar geen trekkingsrechten kregen uit het pas opgerichte plattelandsfonds van Vlaanderen.  Hopelijk zit er volgend jaar meer geld in de pot.  In alle geval, we hebben een brief geschreven naar minister Peeters (waar ik trouwens ook grote fan van ben) om te zeggen dat we 'not amused' zijn en volgend jaar boter bij de vis willen.  Vanzelfsprekend kan Peeters er niet aan doen, er is gewoon geld te weinig in Vlaanderen.  Maar hadden ze iedereen een stukje gegeven, was het opgelost geweest.  Temeer omdat we vorig jaar officieel te horen kregen dat Hoegaarden wél bij de trekkingsgerechtigden zou zijn.

vrijdag 24 mei 2013

180 inschrijvingen voor de eerste dorpsbbq van Hoksem

Sent via BlackBerry offered by Proximus

EINDELIJK worden onze bordjes aan de kerkwegels geplaatst

Een mens moet veel geduld hebben in de politiek.  Vorig jaar op Palmzondag konden we ons project voorstellen rond de inventarisatie van de voetwegjes en de benaming die op de bordjes moest komen.
Het was erg leuk snuffelen in de atlas der buurtwegen, samen met dienst ruimtelijke ordening van de gemeente.  Het heeft toen voor de nodige hilariteit gezorgd door de vreemde benamingen die in de atlas stonden. De cultuurraad heeft zich nog gebogen over de al dan niet juiste vertaling soms uit het Frans.
In alle geval, na meer dan een jaar zullen ze geplaatst worden.  Het werd tijd.   Maar als je zelf niet moet betalen, kan je wachten.  De provincie doet de plaatsing.  Het heeft Hoegaarden geen cent gekost, het was een traktatie van de provincie.
Klikken :
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLRBI_20130524_003

Dit was een week vol mobiliteitsproblemen

Elke dag zulke file gehad, daarom vandaag met de trein. Eerst zat ik op de verkeerde, nu op de juiste maar hij zit propvol. Bewogen dag in Brussel voor de boeg.

agenda voor dit weekend

Vrijdagavond naar de AV van 't Paenhuys (als ik er raak), een pintje drinken op de dorpsBBQ in Hoksem, naar de kermis in Outgaarden en nog iets privé.
Zaterdagvoormiddag ga ik horen wat Michel Doomst te vertellen heeft aan de Hoegaardiers en stem ik voor de nieuwe lokale voorzitter van CD&V.  In de namiddag vindt u mij in de wereldwinkel waar ik een theetje uitschenk (en ook af en toe zelf opdrink) voor het goede doel.
Zondag processie in Hoksem.  Hopelijk mooi weer.

donderdag 23 mei 2013

De eerste professionele reportage van mijn dochter Marie (2de bach journalistiek) - aan het justitiepaleis van Brussel


Je ziet Marie niet op het filmpje.  Je hoort haar wel en ze heeft gefilmd en gemonteerd.

Rode Duivels dagen vrouwen uit.... (ik wil wel meedoen, maar....)

klikken  : http://www.standaard.be/cnt/DMF20130523_023
Allemaal goed en wel, maar ze moeten wel beseffen dat vrouwen die niets van voetbal kennen niet eens weten wat een spionkop is...Hoe kan je daar dan aan meedoen ??

Op 3 dagen tijd deze week stond ik 10 u in de file

Zelfs naar Leuven was het vandaag een ramp.

Gespreksavond in kader van de week van de opvoeding : natuurbeleving in eigen tuin voor kids

Deze gespreksavond is in samenwerking met Gemeente Hoegaarden.  Gratis toegang.  Kapittelhuys 20 u.  Vanavond.
klikken :
http://www.landelijkekinderopvang.be/NL/Blogpagina/tabid/5992/articleType/ArticleView/articleId/374/23-mei-natuurbeleving-en-groene-speelruimte-in-Hoegaarden.aspx

Mooie foto's openluchtklassen in Herentals - Gemeentelijke basisschool Hoegaarden in de Herentalse natuur....

Meer foto's : http://www.gbshoegaarden.eu/documents/home.xml?lang=nl

Naar een slankere provincie (bestuursakkoord met Vlaamse overheid deze week goedgekeurd)


Naar een slankere provincie (22 mei 2013)

Interne staatshervorming nadert

Stapsgewijze wordt een nieuwe provincie voorbereid. Op 21 mei 2013 keurde de raad van de provincie Vlaams-Brabant het bestuursakkoord met de Vlaamse overheid voor de periode 2014-2019 goed.
Als gevolg van de interne staatshervorming zijn er een aantal bevoegdheidsverschuivingen. Deze veranderingen weerspiegelen zich ook in het nieuwe organogram dat de provincie opstelde. De raad schafte, in navolging van de interne staatshervorming, ook het subsidiereglement voor jeugdwerkkoepels af. Een globaal zicht op de taken van de provincie tijdens deze legislatuur komt in de beleidsnota in het najaar aan bod.

Minder bevoegdheden in cultuur, sport, jeugd en welzijn

Als gevolg van de interne staatshervorming zullen de Vlaamse provincies vanaf 1 januari 2014 hun culturele en persoonsgebonden bevoegdheden, zoals jeugd, sport en welzijn, alleen behouden wanneer een decreet hen in deze domeinen bepaalde bevoegdheden toekent.
Deze bevoegdheden werden verder geëxpliciteerd in een bestuursakkoord. Ook de provincie Vlaams-Brabant sluit zo’n bestuursakkoord met de Vlaamse overheid.
Hierdoor zal de provincie Vlaams-Brabant een aantal bevoegdheden in haar sport-, cultuur-, jeugd- en welzijnsbeleid krijgen. Bijvoorbeeld sport voor personen met een handicap en de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en -evenementen, ondersteuning van jong artistiek talent, ontwikkeling van innovatieve welzijnsprojecten, de promotie van zorgberoepen en het impulsbeleid om de achterstand in welzijn weg te werken.

Meer bevoegdheden

De Monumentenwacht, regionale landschappen en bosgroepen komen als nieuwe opdracht naar de provincie.

Interne organisatie op basis van nieuwe doelstellingen

Het provinciebestuur schakelt over naar een nieuw organogram dat inspeelt op de vastgelegde beleidsdomeinen. Vier directies voeren respectievelijk de ambities uit rond kenniseconomie, ruimte, mens en vrije tijd. De interne ondersteuning, informatica, personeel en facilitair beheer, wordt samengebracht in een ondersteunende directie.
Bovendien is het nieuwe organogram compacter dan voorheen.

Provincie steunt voor het laatst regionale jeugdnetwerken

De provincieraad schafte het subsidiereglement voor regionale netwerkstructuren in het jeugdwerk af. Dit is een voorbeeld van de takenverschuiving als gevolg van de interne staatshervorming.
Met deze subsidie ondersteunde de provincie de regionale en provinciale koepels van het jeugdwerk, zoals Scouts of de jeugdhuiskoepel, voor hun specifieke werking in Vlaams-Brabant. Vanaf 2014 zal de Vlaamse overheid deze taak op zich nemen.
Deze organisaties krijgen nog tot eind december 2013 subsidies van de provincie zodat hun werking gegarandeerd blijft en ze vlot kunnen de overgang kunnen maken naar de nieuwe situatie.

woensdag 22 mei 2013

Vacature : marketingconsulent bij Logeren in Vlaanderen

http://www.vlaamsbrabant.be/info/vacatures/nieuws-vacature-logeren-in-vlaanderen.jsp?startId=tcm:5-1322-4

Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw zoekt medewerker Toerisme Getevallei

vacature : Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw zoekt medewerker Toerisme Getevallei

Brood en spelen, bij de oude Romeinen en ... in Antwerpen

klikken http://www.standaard.be/cnt/DMF20130521_080
Het gaat aan mij voorbij waarom een stadsbestuur zich zou moeien met of Zulte-Waregem nu naar de voetbalwereld van Antwerpen komt of niet...    Ik dacht dat voetbal een zaak van de club was ?

Vergroot de hoop , met je taxussnoeisel


Breng je taxussnoeisel tussen 15 juni en 31 augustus gratis naar je containerpark en strijd mee tegen kanker. In de jonge naalden van Taxus baccata zit baccatine, een belangrijk wapen tegen kanker. 50% van alle chemokuren vandaag gebeurt met geneesmiddelen op basis van taxus. Je snoeisel levert dus geneeskrachtige stoffen op. Bovendien schenkt EcoWerf de volledige opbrengst aan Kom op tegen Kanker!

Samen snoeien tegen kanker

In 2012 leverde de taxusinzameling bij EcoWerf 26.475 euro op voor Kom op tegen Kanker.  Met het ingezamelde snoeisel konden 530 chemotherapiebehandelingen aangemaakt worden. Hoe klein je haag ook is, elke kilo taxussnoeisel telt! Het snoeisel van een taxushaag van 50 meter lang, levert de nodige grondstof voor de behandeling van 1 kankerpatiënt. Jaarlijks hebben tienduizenden kankerpatiënten chemotherapie nodig. Voor al die mensen kan ook jouw taxushaag de hoop vergroten!
Opgelet: enkel jong en zuiver taxussnoeisel is bruikbaar en kan je gratis afgeven op het containerpark.

dinsdag 21 mei 2013

Wat gebeurt er als je oververmoeid bent ?

Dan vergeet je je gps op Hoegaarden te zetten en blijf je toertjes maken. Zoals vanavond in Schaarbeek. Duurde wel even eer ik het doorhad.
Sent via BlackBerry offered by Proximus

Op komst : Tuinfeest kleuterschool Outgaarden


Wat een file

Had ik maar de trein genomen.... Gelukkig veel The Doors op de radio.
Sent via BlackBerry offered by Proximus

maandag 20 mei 2013

Nagenieten van Sousvoir, met Ubrt Mannaerts


Ubrt : 

Iets (groots) vergeten...het kon niet meer op de USB-stick, noch in mijn valies!
 
Ubrt
 
Deze grote houten sculptuur (afweergeschut?) stond in De Polder.

Hoe zat dat nu met Hoegaarden in Slimste Gemeente Online ?

Ine op Facebook : Hoegaarden is 16de geworden in de algemene stand van het online spel 'De Slimste Gemeente'! Als nu nog blijkt dat de 15 voor ons gefraudeerd hebben of op doping worden betrapt, hebben we dat spel toch maar mooi gewonnen! Proficiat aan alle leden van Alpenden en inwoners van Hoegaarden voor hun inzet!!! 
Persoonlijke opmerking : doping???? Zouden die van Hoegaarden dat niet genomen hebben toen ze in 't Nieuwhuys aan het spelen waren.
Nee, ernstig nu, de pest was dat het programma zijn spelregels voor Slimste Gemeente Online 'en cours de route' veranderd heeft.  Net zoals onze Vlaamse regering zo graag doet.  Voor voorbeelden van deze laatste kan u altijd bij mij terecht.

Geen processie in Meldert dit jaar

wegens slecht weer. Spijtig.

zaterdag 18 mei 2013

Leuk feestje onder de toren van Meldert

Sent via BlackBerry offered by Proximus

Gezocht : projectmedewerker Getevallei (voor Regionaal Landschap)


Jobomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het project “Toeristisch-recreatieve ontsluiting van de
Getevallei”. Je brengt samenwerking tot stand tussen lokale besturen, middenveld en vrijwilligers om te komen tot een breed gedragen visie voor de Getevallei, het ontwerp van een wandelnetwerk, de ontwikkeling van een huisstijl en daaruit afgeleide projecten.
Volgende week alle info op de gemeentelijke website.

Kom volgende zaterdag thee drinken voor 12 12 in de wereldwinkel van Hoegaarden

Hoegaarden vernieuwt zijn Fairtrade-engagement

Kom een kopje thee of koffie meedrinken
geschonken door een gemeentemandataris

Ten voordele van Actie 1212
de oorlogsslachtoffers in Syrië

Het komt nooit goed met mijn moestuin

Van de basilicum die ik vorg weekend heb geplant blijven alleen wat takjes over. Sommige plantjes zelfs helemaal opgegeten door de slakken.
Sent via BlackBerry offered by Proximus

Gaston Roelantsrun met modderfun - morgen in Meldert

Door het weer wordt de fun op de run nog eens zo leuk.  Zondagnamiddag.

vrijdag 17 mei 2013

Leuke traktaktie - konijnenkeutels - zo gemaakt door KVLV

klikken http://www.kvlv.be/NL/Zogemaakt/tabid/5783/articleType/ArticleView/articleId/352/Hippe-traktatie-konijnenkeutels.aspx

Zwaluwen welkom in Hoegaarden - info-avond

klikken Infoavond en fietstocht: zwaluw zit in nesten

Waar vind je mij dit weekend ? Op Meldert Kermis en nog veel meer...

Je vindt mij veel in Meldert, in 't gemeentehuis en achter mijn PC (om al mijn werk in te halen !)
Hopelijk lukt het om vrijdag (toch met een deel van de familie) een spaghettieke te gaan eten in 't Nieuwhuys.
Zaterdag afspraak in het gemeentehuis met een ex-collega van KBC die 'Sacred Places' komt voorstellen.  Al veel lof over gehoord.  Zaterdagavond naar de optredens in Meldert.
Zondag ontbijt onder de kerktoren in Meldert (I love Meldert!!!) en naar de rommelmarkt.  Daarna supporteren voor de Gaston Roelantsjogging.
Maandag knoop ik mijn sjerp zoals minister Bourgeois het wil (het steekt nogal nauw!!) en loop ik mee in de processie der processies, gewijd aan een edele dame (heilig ondertussen), Ermelindis.

donderdag 16 mei 2013

Wat als het volgend weekend zou regenen in Meldert ?


Meldert Leeft op facebook : 

Wel, moest het zijn dat er per ongeluk toch een verdwaalde druppel in Meldert Kermisdorp neervalt in het weekend, dan vinden de GRATIS CONCERTEN toch gewoon plaats in ZAAL ERMELINDIS (overigens ook gelegen onder de toren), net zoals het SPEK&EI-ONTBIJT :-)

ZONNESCHIJN OF REGENWEER
MELDERT KERMIS, DA'S ALTIJD SFEER 

zoals verwacht....

....ben ik vanavond om 'bij elkaar te vegen' na een heleboel marathonvergaderingen in Brussel.  Gelukkig was de dag niet alleen superdruk maar ook erg vruchtbaar.  Het einde van de tunnel is er nog niet, maar komt in zicht...

Wat een chaos bij het spoor

Door een kabeldiefstal ligt spoorverkeer helemaal plat. Ik moet nochtans nog 2 keer trein nemen vandaag. Of in Brussel blijven slapen.
Sent via BlackBerry offered by Proximus

Raad van Bestuur Regionaal Landschap Zuid-Hageland

Vanuit de algemene vergadering verkozen tot bestuurder. In de kasteelhoeve in Wange, het dorp waar ik ben opgegroeid.
Was het door mijn liefde voor het landschap of hadden ze vanuit de groep gemeenten nog een vrouw (excuustruus) nodig ? Wie zal het zeggen.....
Ook landbouw, jacht, natuur en toerisme zijn vertegenwoordig. Gezellige vergadering met de algemene vergadering ook, oa met raadslid Gerti uit Meldert en de nieuwe gedeputeerde voor leefmilieu.
Sent via BlackBerry offered by Proximus

woensdag 15 mei 2013

De eerste foorkramers arriveren in Meldert

foto van facebook Meldert Leeft!

Volgende streekproductenmarkten van het samenwerkingsverband Hageland / Hesbaye / Haspengouw - recht uit een Leaderverslag


Voor de taalkeuze van het verslag wordt altijd de taal van de verslaggever gebruikt.

Cette année :
-          18 août à Piétrebais : Fête des épouvantails
-          15 septembre à Jodoigne : Foire aux potirons
-          29 septembre à Hoegaarden : commémoration de la bataille d’Hoegaarden 

Op een bankje aan Brussel Noor

Trein gemist
Sent via BlackBerry offered by Proximus

Sfeerbeeldje Sousvoir, performance in de Walestraat (bij Els en Willy)


dinsdag 14 mei 2013

Stort met zonnepanelen ontdekt in Dormaal | Rob TV

Stort met zonnepanelen ontdekt in Dormaal | Rob TV
Zonnepanelen, goed voor het milieu.... nu nog leren recycleren....

1000-jaar Hoegaarden, een (ingescande) impressie door Ubrt (Boelvaar - Hoegaarden)

Let wel, dit is niet ter gelegenheid van de 1000-jarige slag, wél van het 1000-jarig bestaan (in '81) van Hoegaarden.

Hoegaarden daagt Leuven uit in sjakossenstrijd

klikken : Hoegaarden daagt Leuven uit in sjakossenstrijd
In het kader van 1000-jaar slag bij Hoegaarden.  Leuven is al aan het oefenen....

recordpoging sjakosjenwerpen in Leuven (ook mannen doen het)

Wel wel… gisteren op de vergadering van De Slag lanceerde ik de idee van het ‘handtaswerpen’ duel voor de dames van de Hoegaardse gemeenteraad.
Wat zie ik vandaag op de facebookpagina van een vooraanstaand politicus met nationale naam uit Leuven : dat hij in Leuven meegedaan heeft met een recordpoging ‘sjakosjwerpen’.  Wel wel… Misschien moeten we ook gewoon de mannen van de gemeenteraad mee uitnodigen voor dit duel.

Toepasselijk op elk domein van het leven


De 13 pechvogels van het Vlaamse Plattelandsfonds - of hoe Vlaanderen zijn wortel terugtrekt....

Tja.... een mooie wortel werd ons vorig jaar voor de neus gehouden toen we op het schepencollege een brief kregen dat Hoegaarden bij de trekkingsgerechtigden van het plattelandsfonds zat.... Maar helaas.... zoals gewoonlijk had Vlaanderen niet genoeg middelen en hebben ze gewoon de ondersten in het rijtje (van 50) geschrapt en er 37 overgehouden.  Ze hadden ook gewoon kunnen 'herverdelen', de solidariteit van 'den buiten'....  Maar nee... het mocht niet zijn.  We zijn in Hoegaarden absoluut 'not amused' en als den Doomst van Gooik (ook bij de pechvogels) in Hoegaarden op bezoek is (binnenkort op een CD&V-activiteit), dan gaat het zeker aan bod komen. 
VVSG bevestigt dat dit de dertien gemeentenzijn  die in 2013 uit de boot vallen: BEKKEVOORT, BEVER, GALMAARDEN, GLABBEEK, GOOIK, HERNE, HOEGAARDEN, HOOGSTRATEN, MERKSPLAS, PEPINGEN, VEURNE, WORTEGEM-PETEGEM en ZUIENKERKE.

Hij deed het weer .... 1001 km voor Kom op Tegen Kanker

De ploegen Bjorn4ever en de cavatrappers, een initiatief van Karel Van Roy (Meldert) kregen een dikke pluim van de organisatie.
Chapeau !

Wat houdt het openbaar vervoer toch van staken....

Peter is onverrichterzake van Zaventem terug naar huis gekomen.  Zijn vlucht naar Zurich was afgeschaft wegens staking bij de bagage-afhandelaars.   Bye bye businessafspraak...

Hoe ziet die ridder er nu uit waar ik vanavond een afspraak mee heb op het gemeentehuis ?

De Marc (uit Hauthem) - erkend Hagelands ridder.
En hij brengt nog een co-ridder mee.  Om het ridderspel ter gelegenheid van 1013 te bespreken.

Let op de knots. Zou ik mijn klederdacht vanavond ook aanpassen voor de gelegenheid ?  Maar zoals elke vrouw 'heb ik niets in mijn kast hangen'....

maandag 13 mei 2013

Vruchtbare vergadering vanavond over de viering van de 1000-jarige slag

Veel verenigingen en horeca aanwezig op de tweede vergadering van De Slag  bij Hoegaarden.
Het wordt een totaalproject.  De horeca zou een 'Kroegaarden' organiseren - een grandioos idee.  In de kroegen en op andere locaties worden duels georganiseerd tussen verenigingen, straten en particulieren.  Mogelijks wordt er voor een historisch transportmiddel gezorgd.
In de Tuinen wordt een middelleeuwse streekmarkt georganiseerd met producten uit Hageland, Haspengouw, Hesbaye.
Hoegaarden Schrijft zorgt voor een schrijfwedstrijd (à la elfjes) met een SLAGzin....(hebbes?).   De hockey wil iets met hockey op de kiosk.
Je kan het parcours begeleid of op eigen kracht doen... In de horeca kan je 'schransen' op middeleeuwse wijze, er zouden 'swintjes aan't spit zijn' . (zie mijn vorige berichten - waarom rijgen Hoegaardiers alles zo graag aan het spit???).  Bakkers en beenhouwers worden uitgenodigd om brood en middeleeuwse worst te maken (die zou één meter lang zijn !) en er is een vereniging die deelnemers zal uitnodigen om een worstenduel te doen (om ter snelst opeten, 2x2, elk aan één kant).  De ideeën werden alsmaar wilder, men wou zelfs een schandpaal bouwen en een schavot en brandstapel - om helemaal in de sfeer te komen.
Die laatste ideeën waren natuurlijk iets TE wild.
Er zullen prijzen (vanwege de lokale middenstand) zijn voor de mooiste middeleeuwse vitrine, voor de mooist verklede Hoegaardier, voor de grootste pechvogel tijdens het duel enz.
Qua communicatie laten we ons ondersteunen door het historisch Centrum in Ename, die de URL www.deslagbijhoegaarden.be zullen 'hosten', waarna u filmpjes te zien krijgt over BH's die iets speciaal kunnen (bv dribbelen met een harnas aan) en waar u een andere vereniging of burger kunt uitdagen tot een duel (bv. om ter snelst de Kauterhof oprijden, de langste sjaal breien in 5 minuten enz enz).
Zelf zou ik graag met de vrouwelijke raadsleden (over de partijgrenzen heen) de vrouwen van een andere gemeenteraad uitnodigen, bijvoorbeeld om een duel 'handtaswerpen' te doen (een variant op hamerslingeren).  Een stilettorace zou de verzekeringsmaatschappij nooit goedkeuren, naar het schijnt.
En mijn Leuvense tegenhanger de - zeer sympathieke - schepen van toerisme Vansina, daar wil ik iets mee doen in de bierbranche (het blijft tenslotte een Luik-Leuven).  Hij weet het nog niet, ik zal hem verrassen.
Alle ideeën zijn welkom.  Liefst tegen 15 juni om te kunnen beginnen inplannen.    Het wordt superleuk, weliswaar met hier en daar een anachronisme, maar op een paar honderd jaar zal het wel niet steken zeker....

Zou het waar zijn....? (over ons bier)

Zou het waar zijn…wat mij net door een vooraanstaand ambtenaar op het gemeentehuis werd verteld ?
e witte van Hoegaarden, iedereen weet dat dat een tarwebier is.  Maar… naar het schijnt deden ze daar vroeger ook haver in (voor mij is haver voor de paarden, net zoals water voor de vissen).
Maar… naar het schijnt zat er dus vroeger ook haver in ons witbier.  En zijn het Celis en/of Inbev die de haver er hebben uitgehaald…. 
Zou het waar zijn ?   De ambtenaar in kwestie weet wel iets van geschiedenis (minder van bier – denk ik).

Je (NMBS) moet het maar doen

Dat het spoorverkeer al wel eens plat ligt, dat zijn we gewoon.  Maar vandaag ligt zelfs hun ‘reisplanner’ al de ganse ochtend plat, het systeem van NMBS om je treinreis te plannen… 

Doe ze het maar eens na….  Kampioen platliggen.  Ze kunnen het misschien als ‘uitdaging’ indienen bij de viering Slag bij Hoegaarden? Wie kan beter platliggen dan de NMBS ? Zelfs virtueel !

Agenda deze week - 'groen achter uw oren' en rondhossen tussen Hoegaarden - Leuven - Brussel - (Peru is nog ver weg !!)

Maandagnamiddag schepencollege.  's Avonds vergadering over de 1000-jarige Slag van Hoegaarden.
Dinsdag veeeel bijwerken in Wijgmaal.  's Avonds gemeenteraad.
Woensdag Raad van Bestuur Kind en Preventie.  In de namiddag naar Diest voor de pick-nick van de provincie in het kader van de week van de opvoeding.  Thema is 'groen achter uw oren' (zie foto).  Daarna naar het gemeentehuis.  's Avonds naar het dorp waar ik groot (?) geworden ben (Wange) voor de Algemene Vergadering Regionaal Landschap Zuid-Hageland.
Donderdagochtend op stap met de ambtenaar ruimtelijke ordening naar Brussel.  Geen tijd voor koffietje achteraf, want ik word om 11 u aan de andere kant van het Noordstation verwacht voor alweer ondernemingsraad (ik begin ondertussen spijtig genoeg veel ervaring te krijgen in sociale onderhandelingen).  Om 13 uur word ik in de Guimardstraat in Brussel verwacht voor een vergadering met de kinderopvangsector over de (verre) toekomst van de buitenschoolse kinderopvang. We 'willen het eens zeggen' aan de Vlaamse beleidsmakers.  's Avonds mag u mij komen 'bij elkaar vegen' - het wordt een uitputtende dag.
Vrijdag hangen we op het gemeentehuis de vlag uit tegen homohaat en zit ik zelf stoempevol vergaderingen.
Gelukkig is het volgend weekend Meldert Kermis...

zondag 12 mei 2013

Opvoeden Natuurlijk

Zo hoort u het eens van een ander, op deze moederdag en start van de week van de opvoeding.
Het blogbericht is van de hand van een ervaringsdeskundige opvoeden, zowel in theorie (als administrateur-generaal van Kind en Gezin) als in de praktijk (als moeder van 3 opgroeiende kinderen) :
http://katrienverhegge.wordpress.com/2013/05/12/opvoeden-natuurlijk/
Het thema van de week van de opvoeding is Opvoeden Natuurlijk.  Het idee voor dit thema werd aangebracht door een van mijn collega's van Landelijke Kinderopvang, net omdat we de natuurbeleving in de kinderopvang zo belangrijk vinden.

Gezocht : appartement of huisje te huur in Gent voor 2 meisjes volgend academiejaar

Tja, ik wil scoren bij mijn dochters door hen te helpen in hun zoektocht naar hun gezamenlijk stekje in Gent. Nu zitten ze nog elk apart op kot, maar vermits ze graag samen koken en andere pret maken, zoeken ze nu iets voor hun tweeën.  In het centrum van Gent.  Gemeubeld of niet, dat maakt niet uit.  Wij zijn allemaal kringwinkeliers...
Weet je toevallig iets dat vrij komt, studenten die afzwaaien enz., laat het mij weten.

Kip aan 't spit voor de jeugdwerking KSC Hoegaarden-Outgaarden

Vaststelling :
In Hoegaarden rijgt men graag van alles aan het spit.  Onlangs een heel varken, nu kip.  Waar gaat dat eindigen ?:)

Ik ga er zeker naartoe.  De kip aan 't spit is er legendarisch.

een leuke moederdag voor alle mama's !

Die van mij kan al vast niet stuk.  Ontbijtje van KVLV Outgaarden en... ik kreeg van mijn schatten een schort 'made in Hoegaarden', gekocht bij Ki &Ko in de Tiensestraat.
Straks naar de Art Fair in De Tuinen en ik ga naar de open ateliers van Wim en Els (Walestraat 20), Gin Van Nerom (Molenstraat 31), De Schuur van Joris in Nerm 161 en naar Fred en Desiree, Klein Overlaar 76.

zaterdag 11 mei 2013

Verenigingen Hoksem zullen parochiezaal kunnen blijven gebruiken

Dinsdag wordt op de gemeenteraad voorgesteld om de pastorie van Hoksem te verkopen.  De verkoop zal gebeuren ZONDER de parochiezaal, die zullen de Hoksemse verenigingen kunnen blijven uitbaten.

Johan Creten (Hoegaarden) gisteren in the Herald Tribune, vandaag in the New York Times

Klikken :
New York Times

Ook 'den Doomst' is 'not amused'..... met het feit dat zo veel plattelandsgemeenten van de lijst trekkingsgerechtigden plattelandsfonds zijn gevallen

Michel Doomst (binnenkort in Hoegaarden) vandaag in De Standaard : niet eerlijk.  Steden krijgen uit stedenfonds.  Buitengebied heeft het overal moeilijk.
Bovendien stonden zowel Gooik als Hoegaarden vorig jaar op de lijst van de trekkingsgerechtigden.  Reden : buitengebied !
Laten we hopen op volgend jaar.

Leuke gratis verrassing bij De Standaard

Veruit de beste krant van Vlaanderen.
Sent via BlackBerry offered by Proximus