Pagina's

vrijdag 31 augustus 2018

Zondag 9 september : haringen & pensenbak op de Plek in Hoegaarden

ten voordele van het parochiecentrum.
Let op : die dag ook monumentendag met Compostelawandelingen én optreden van Feniks op de plek.

Klimaatplan Hoegaarden - Wat vliegt er door uw dak ?

Hoegaarden heeft een klimaatplan.  De CO2-uitstoot moet naar beneden. 
De acties richten zich zowel naar burgers als naar de gemeente zelf én naar ondernemingen en andere organisaties. 

Er zijn 2 peilers :
- besparen van energie
- opwekken van eigen groene energie.

In de toekomst zal er ook nog verder ingezet worden op isolatie van eigen gemeentelijke gebouwen (100% dekking).

Inwoners worden verder gestimuleerd om hun eigen woning energiezuinig te maken. De meeste warmte vliegt door een (slecht geïsoleerd dak).  De informatie uit de thermografische luchtfoto is hiervoor een belangrijk gegeven. 
Ik nodig u uit op de energiebeurs op 22 september in het gemeentehuis.  U kan er de resultaten voor uw woning raadplegen en advies vragen rond energiebesparende maatregelen op uw maat.

Voor de isolatie van de daken van de inwoners (én voor andere klimaatvriendelijke ingrepen) zullen we burgers ‘ontzorgen’ op vlak van premies, administratie, enz...  Burgers zullen beroep kunnen doen op een renovatiecoach.

Wat groene energie betreft, moet Hoegaarden zelfvoorzienend worden in de energie voor haar eigen grondgebied. Zonnepanelen op de daken van gemeentelijke gebouwen zoals de sporthal, het gemeentehuis, het Paenhuys.  In het woonzorgcentrum is dat al het geval.

maandag 27 augustus 2018


Onze bib, daar ben ik erg trots op.   Hoog scorende website, voorloper in digitaal lezen, selfscan (als één van de eerste in de regio).
Nog belangrijk : een goed aanbod en heel wat ruimte voor ontmoeting.
Voor anderstaligen zijn er speciale pakketten om Nederlands te leren. 
Regelmatig zijn er workshops zowel voor volwassenen als kinderen.  Je kan er de krant lezen en een praatje maken. 
De bib moet blijven in Hoegaarden.   De samenwerking met de scholen is perfect én de bib is goed ingebed in het sociaal-cultureel leven.  Hoegaarden Bierdorp, Open Monumentendag....de bib speelt altijd in op thema's die actueel zijn in Hoegaarden.  Ze doet dit met de thematafel. 
Ken jij onze bib nog niet goed ? Sluit je aan.  Het is gratis.

zondag 26 augustus 2018

Besturen, dat doe ik graag mét u !

Betrokkenheid van en communicatie met de inwoner is erg belangrijk. Als schepen van communicatie wil ik hier nog meer op inzetten.

Internet, sociale media,buurtbabbels en infomomenten, ... het zal ook in de toekomst belangrijk blijven.  ... Voor dringende communicatie zal er geëxperimenteerd worden met de nieuwste kanalen zoals bijvoorbeeld ‘Whatsapp’.
Onze gemeentelijke website kwam aan de top van Vlaams-Brabant te staan, het stond te lezen in een onderzoek. Persoonlijk vind ik dat hij nog veel meer moet geoptimaliseerd worden, zowel op snelheid als op vlak van gebruiksvriendelijkheid.  De eerste stappen zijn hiervoor genomen. 
De gemeentelijke facebookpagina had op bepaalde momenten zelfs grote steden ingehaald op vlak van interactie, zo bleek uit een neutraal onderzoek.

Bij grote plannen, zoals bijvoorbeeld de heraanleg van straten of de uitbreiding van brouwerij, worden infovergaderingen georganiseerd, waar buurtbewoners hun stem kunnen laten horen.  Haalbare voorstellen worden in de mate van het mogelijke ingepast in het plan.  Via het openbaar onderzoek, dat bij zulke werken altijd wordt georganiseerd, kunnen burgers op een officiële manier hun mening kenbaar maken.
Onze adviesraden zijn aan 'herdenking' toe.  Het concept van de adviesraden zoals ze nu nog bestaan, dateren vaak van meer dan 30 jaar geleden en waren opgelegd door de Vlaamse Overheid.  Op een uitzondering na is dat niet meer het geval en is het de uitdaging om deze adviesraden te moderniseren.  Het zal één van onze uitdagingen zijn in de volgende legislatuur.
Vermits we ondertussen 'omgevingsvergunningen' afleveren in plaats van bouwvergunningen en milieuvergunningen, is het niet meer dan logisch dat er een structurele samenwerking tussen milieuraad en gecoro komt.  
Voor wat betreft de vrijetijdsraden (Sport, Cultuur, senioren,....) moet er, samen met de verenigingen, een structuur ontwikkeld worden die meer intermediaire samenwerking mogelijk maakt.  Zelf geloof ik meer in 'ad hoc' werkgroepjes ter voorbereiding van bijvoorbeeld een evenement.

zaterdag 25 augustus 2018

De weg vooruit met een verruimd team van 25 tot 63 jaar

Lijsttrekker Jean-Pierre Taverniers stelt nu zondag 26 augustus op het Ontbijt (in de sporthal) zijn “Team Burgemeester” voor de gemeenteraadsverkiezingen voor: zeventien kandidaten op de lijst van CD&V Hoegaarden, veel ervaring en talent uit alle leeftijdscategorieën (van 25 tot 63 jaar) en van alle deelgemeenten en gehuchten.
Alle huidige schepenen zijn opnieuw kandidaat om de komende zes jaar hun lopende projecten voor Hoegaarden verder te kunnen uitvoeren. Op plaats twee staat huidig eerste schepen Marleen Lefevre, op plaats drie schepen Filip Havet uit Meldert, op plaats vier schepen Hans Decoster en op plaats vijf Tom Groeseneken, met zijn 34 jaar de jongste schepen. Huidig OCMW-voorzitter Jos Cauwberghs is lijstduwer.
Op de CD&V-lijst vinden we heel wat ervaren mandatarissen (Evelien JanssensKris HendrickxLieve MeulemansConny Gevens) die nu in de gemeenteraad of OCMW-raad zetelen.
De kandidaten zijn actief in de Hoegaardse verenigingen, sportclubs en in het vrijwilligerswerk. Het zijn stuk voor stuk geëngageerde en gedreven mensen die weten wat er leeft in de gemeente. CD&V Hoegaarden blikt tevreden terug op de afgelopen 6 jaar en brengt een ijzersterk programma voor de toekomst naar de kiezers in Hoegaarden.
Inwoners wonen graag in Hoegaarden. Nieuwe gezinnen worden aangetrokken door zowel het landelijk karakter, het groot voorzieningenniveau als het bruisende verenigingsleven.

Meer info over onze kandidaten : woensdag 22 augustus 2018

Wat vliegt er door uw dak ? Kom het te weten tijdens de energiebeurs in HoegaardenWil je weten wat de thermografische luchtfoto (belangrijke actie in ons klimaatplan !) betekent voor jouw dak en hoe je er iets kan aan doen ?  Kom dan zeker naar de energiebeurs 22 sept tussen 14 en 18 u.

dinsdag 21 augustus 2018

Kom naar het BIER- erfgoedcafé van onze greeters

Een initiatief van greeter Joris, de bierkenner tussen onze greeters. 
Breng je 'biergoed' mee , liefst met een sappig verhaal erbij.

Heb je geen bierschatten in huis ? Geen paniek. Je kan ook gewoon komen genieten en luisteren.

19 september in Herberg 't Nieuwhuys in Hoegaarden.

maandag 20 augustus 2018

En Hoegaarden Bierdorp...

...dat kennen ze ondertussen ook in Texas.
Christine Celis laat weten dat de 'metal Hoegaarden sign' is gearriveerd en dat ze een plaatsje krijgt in de brouwerij.
En binnenkort ga ik hier in Hoegaarden nog eens een pintje drinken met Christine. Ik kijk ernaar uit.

zaterdag 18 augustus 2018

Blijven inzetten op een doorgedreven afvalbeleid

Het beste afvalbeleid is een afvalbeleid dat afval vermijdt.   Sorteren is belangrijk opdat de hoeveelheid die naar de verbrandingsoven gaat, verkleint.  Hoegaarden is één van de betere leerlingen van de klas, dankzij het diftarsysteem.  Je kan je eigen statistieken opvolgen via 'my ecowerf'.
Ook tuinafval kan je vermijden.  Door traaggroeiende planten te kiezen voor je tuin, door te composteren of door creatief met je tuinafval om te gaan (bijvoorbeeld door een takkenwal te maken of, net als het koninklijk paleis  trouwens, je afgemaaide gazon te vervangen door een bloemenweide.

Containerpark blijft open (tegen het masterplan van Ecowerf) en de roze zak wordt opgehaald

Wij geloven in dienstverlening dicht bij de burger, ook voor het 'recyclagepark' (de nieuwe naam voor containerpark).   Bij Ecowerf ben ik als schepen van leefmilieu (en vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van Ecowerf) , in naam van het CD&V-schepencollege, ingegaan tegen de beslissing van de intercommunale en heeft kunnen bekomen dat we ons containerpark in eigen gemeente kunnen houden. Om nog minder restafval te hebben, werd recent de roze vuilzak geïntroduceerd en opgehaald.  We kijken met blijde  verwachting uit naar de paarse zak (de combinatie van de roze en de blauwe). 

Acties tegen sluikstorten

Voor de controle op sluikstorten op andere plaatsen op het grondgebied, onderzoeken we momenteel de opportuniteit  voor de samenaankoop met de politiezone van mobiele zwerfvuilcamera’s.
We blijven inwoners meer sensibiliseren inzake afvalpreventie.  Geef het onmiddellijk door als je een sluikstort ziet !  We roepen op om te signaleren waar er nog ‘witte vlekken’ (zouden) zijn : waar ontbreken nog vuilbakjes, waar zijn de typische 'sluikstortplekjes'? 
Alle tips zijn welkom!


Onze zwerfvuilmeters en peters zijn 'mooimaakhelden' 

De acties met de vrijwillige zwerfvuilmeters en zwerfvuilpeters zijn een succes. Tijdens hun wandelingen rapen zijn zwerfvuil op. Zij zijn de mooimakers van de plekjes die anderen bevuilen door blikjes en ander zwerfvuil op de grond te gooien.
Zij helpen mee om Hoegaarden mooi te houden.  Een dikke pluim voor hen.
Wil je ook zwerfvuilmeter of peter worden ? Laat het mij weten.

woensdag 15 augustus 2018

Elke deelgemeente een speeltuigje op openbaar domein

Het was een belofte, ze is gehouden.  Op de mooiste openbare locaties in de deelgemeenten.
Hier in Outgaarden.  In de mooie pastorietuin.
De volgende jaren willen we voor de iets grotere kinderen een avontuurlijk 'speelding' erbij plaatsen.

Bijna in campagnemodusLeuke nabespreking bij cafe op de brug in Hoegaarden

dinsdag 14 augustus 2018

Het was druk, maar ik kan echt tevreden terugblikken én met veel goesting vooruit kijken

We wisten wel wat doen deze legislatuur, daar mag je zeker van zijn. Waar heb ik persoonlijk veel tijd en liefde ingestoken? 

We hebben Hoegaarden toeristisch op de kaart gezet, zowel als bierdorp als als paradijs voor zachte recreatie (fietsen, wandelen, 'terrassen',...). Met 'Start to Hoegaarden' en ons greeterproject maken we elke Hoegaardier ambassadeur.  Wat ben ik blij met de zo vele vrijwilligers in toerisme.  En Hoegaarden Bierdorp, iedereen zal het nu wel weten zeker.... En geproefd hebben.
Persoonlijke heb ik veel voldoening gehad aan het maken van de bierpublicatie Hoegaarden Bierdorp (van eigen hand) en de toeristische publicatie 'Een rondje Hoegaarden'.  Beide zijn toe aan een herdruk, na respectievelijk 5 en 3 maand.


Onze bib is een literaire ontmoetingsplek waar je heel wat dorpsgenoten onverwachts tegen het lijf loopt. Als één van de eerste hadden we een selfscan voor de uitleen. We hebben veel geïnvesteerd in taalondersteuning voor anderstaligen.  

Ruimtelijke ordening was een nieuw domein voor mij, een allesomvattend domein, de basis van alles.  Er moet ruimte zijn voor wonen, recreëren, ondernemen, landbouw, natuur... 
Via de RUP's (ruimtelijke uitvoeringsplannen) konden de hockey en de tennis verder groeien, kan er een ontwikkeling op de site van Brouwerij Loriers gebeuren en kan er zachte recreatie gebeuren op de oude voetbalsite in Outgaarden.


Milieu en natuur, beide hebben invloed op onze levenskwaliteit. Het klimaatplan, de thermografische luchtfoto en de acties die er op volgen... het gaat over uw 'goed leven'.  Op de energiebeurs in september kan je als burger zelf actie ondernemen. We deden mee aan curieuzeneuzen en betaalden het toetredingsgeld voor de deelnemende burgers terug.
Onze zwerfvuilmeters en peters , het zijn mijn helden.  Mobiele camera's zullen hen binnenkort ondersteunen in hun taak.


Onze gemeentelijke website viel in de prijzen en de gemeentelijke facebookpagina werd genomineerd als de beste, naast die van grote steden als Antwerpen. Daarnaast blijven we aandacht hebben voor wie niet gedigitaliseerd is.

Het was druk, het was fijn, mede dankzij de actieve burgers van Hoegaarden.  
'Al wat je doet zonder mij, doe je tegen mij', dat is een wijze uitspraak van Ghandi.  Dat klopt. Burgers willen in zeer grote mate betrokken worden.  Daar gaan we nog meer werk van maken ! De burger moet mee kunnen beslissen met het beleid.  

maandag 13 augustus 2018

Start to Hoegaarden - in Outgaarden ! 21 oktober

'Start to Hoegaarden'  is ondertussen een begrip geworden.  Inwoners, nieuwkomers of mensen die al lang in onze gemeente wonen, worden uitgenodigd voor een bezoek aan een bepaalde deelgemeente.
Hoegaarden, Meldert en Hoksem kwamen in het voorjaar al aan bod.  In het najaar is het de beurt aan Outgaarden.
Greeters Achiel en Marie-Thérèse nemen ons mee op sleeptouw.  Zij wonen al 50 jaar in dit mooie dorp en tonen ons met fierheid de mooiste plekjes.
Iedereen is welkom.  Gratis.  Afspraak op zondag 21 oktober in de pastorietuin van Outgaarden.  Bij slecht weer verzamelen we in de kerk.
zondag 12 augustus 2018

Buurman Omer reed 1000 ste rit als vrijwilliger mindermobielencentrale Hoegaarden


Gisteren rukte hij voor de 1000ste keer uit.
Vandaag voor het feest in het woonzorgcentrum was het al de 1001de keer.

Heel mooie dienstverlening van ons OCMW.  Een oplossing voor heel wat senioren met vervoersproblemen.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

woensdag 8 augustus 2018

Iedereen welkom zondag 26 augustus !


Wie ben ik ?

Het lijkt een filosofische vraag....Zoiets in de genre van 'Je pense, donc je suis' of uit de schilderwereld 'Ceci n'est pas une pipe'.
Maar soit, in de aanloop van de verkiezingen wou de webmaster van CD&V Hoegaarden dat ik mijn 'wie is wie' eens zou 'tunen'.
Bij deze is het gebeurd :
http://hoegaarden.cdenv.be/wie-is-wie/onze-mensen/marleen-lefevre/

Natuurlijk is er veel meer over mij te vertellen.  Dingen die je alleen aan je vrienden vertelt.  Eigenaardigheden ook, ik ga ze hier niet opsommen, maar iedereen heeft natuurlijk zo wat kleine rariteiten die je zelf niet meer ziet....   Het maakt het leven boeiend en het houdt ons met de voeten op de grond.


dinsdag 7 augustus 2018

we fietsen om te leren.... (ook voor Hoegaarden)

Tja, natuurlijk leert uw schepen van toerisme veel bij tijdens de fietstochten van deze zomer.  130 km weer in de benen. Op één dag.  Mooie tocht van Hoegaarden naar Namen, Hoei, Hannuit en terug...  En afwisselend met e-bike en gewone bike.  Solidariteit in de groep... 😊

Op eerste foto : Samen met een gedeelte van ons fietsgezelschap Hoei verkend. Hier op de foto met de Compostelaschelp van de Via Mosana.  En... wat zou ik wel heel graag hebben in Hoegaarden...zeker met deze tropische temperaturen : grondfonteintjes zoals in Hannuit.  Zelf mijn hoofd onder gestoken en 's avonds was het er grote waterpret voor de kinderen.   En het is geen waterverspilling... Bovendien een duurzaam alternatief voor de individuele ploeterbadjes en zwembaden.zondag 5 augustus 2018

Hoegaarden, bijvriendelijke gemeente, een bijkomende toeristische troef.

Biodiversiteit in Hoegaarden, we maken er een strijdpunt van.  Een belangrijke actie is het (wilde)bijenplan.  Hiervoor is een aangepast bermbeheerplan zeer belangrijk. 
Wie veel gaat wandelen vond deze bordjes al langs de veldwegen.  Zelf kwam ik ze gisteren en vandaag tegen op een van mijn fietstochten door de gemeente.
Onze bermen : het wordt een toeristische attractie.

En liefhebbers komen natuurlijk naar de Bermen en Bijenwandeling in Hoegaarden.  Een organisatie van Regionaal Landschap, Natuurpunt en Gemeente Hoegaarden.

23 september 2018
10:30u – 12:30u
Voornamelijk (half)verharde wegen, geschikt voor kinderwagens
Vertrek en aankomst: gemeentehuis Hoegaarden
Lengte ca. 7,5 km

 Hoegaarden heeft de grootste populatie aan Beemdkroon (Lat. Knautia) en Wilde marjolein in heel de provincie en bijna in heel Vlaanderen.  Er is een wilde bij, de Knautiabij, die enkel kan leven van deze Beemdkroon.  Er komen meer dan 50 soorten wilde bijen voor in de bermen van Hoegaarden. Dat deze wegbermen in de grote akkergebieden vrijwel de enige voedselbron zijn voor bijen maar ook voor zweefvliegen, vlinders en heel wat andere soorten.


vrijdag 3 augustus 2018

Hoegaarden, topgemeente voor echte stappers

Een alerte Hoegaardse stapper las het in de nieuwsbrief van de GR-paden.  De nieuwe Martinusroute, vanuit Nederland naar Tours (Frankrijk) komt ook door Hoegaarden. 
De route maakt gebruik van de bestaande GR-paden, onder andere de GR 128, die in Hoegaarden passeert, van Rommersom, tot Hoksem, dwars door Hoegaarden (molenbaantje, Vroente, Stoopkensstraat).  Hij loopt van Wissant (Frankrijk) naar Aken. 
Vroeger had je in de Stoopkensstraat een wandelboom van de GR-paden staan.  Bij de werken van de Stoopkensstraat (2010) is hij gesneuveld.  Je kon er de wandelafstand  aflezen van Hoegaarden naar Wissant (rechts) en naar Aken (links).

Maar over de Martinusroute nu (eigenlijk ook een soort pelgrimstocht) . Uit de nieuwsbrief GR-paden :
.
 
Er wordt al enkele jaren gewerkt aan de uitbouw van de Martinusroute, een Europese Pelgrimsroute van Utrecht naar Tours, waarbij de Heilige Martinus centraal staat.
De Martinusroute loopt ook door Vlaanderen en maakt hoofdzakelijk gebruik van GR-paden. Het traject wordt summier bewegwijzerd met een Martinussticker. Waar de route samenvalt met GR-paden kan je de wit-rode / geel-rode tekens volgen.
 
De route is door de Raad van Europa erkend als culturele route. Momenteel is ze nog in volle ontwikkeling. De gemeente Beveren is aangesteld als trekker van het project voor Vlaanderen


woensdag 1 augustus 2018

Hoe zou het zijn met....?

de thermografische luchtfoto - het vervolg
In februari werd een thermografische luchtfoto gemaakt van de woningen op ons grondgebied.  Een woning verliest tot 30 procent van haar warmte via het dak. Een slecht geïsoleerd dak zorgt voor een onnodig hoge energiefactuur en een onnodig grote CO2-uitstoot.

Aan de hand van de luchtfoto is het mogelijk om warmteverliezen op te sporen en advies te verlenen over mogelijke energiebesparende aanpassingen aan de woning.
Op 22 september wordt de thermografische luchtfoto voorgesteld aan de inwoners op een energiebeurs.  Inwoners krijgen de kans om de resultaten te bespreken met een specialist. De bezoekers krijgen ook alle informatie over bestaande premies en kunnen kennismaken met het aanbod aan diensten en producten van lokale aannemers rond duurzaam renoveren, isoleren en ventileren.
De energiebeurs in Hoegaarden vindt plaats op zaterdag 22 september van 14u tot 18u in het gemeentehuis.Wat vliegt er door je dak ?
Binnenkort weet je het...