Pagina's

woensdag 31 december 2014

Vanaf volgende week is de kennisgevingsnota MER (Milieu-effectenrapport) windturbinepark E40 voor iedereen ter inzage op de milieudienst

Wat is een kenningsgevingsnota MER ?

Deze nota is de eerste stap in de MER-procedure. Het laat toe dat het ruime publiek kan kennismaken met het planvoorstel. De kennisgevingsnota beschrijft de doelstellingen en verschillende onderdelen van het plan. Het geeft ook weer op welke manier de milieueffecten onderzocht zullen worden. Over deze methodiek en aanpak kan u nu uw mening geven.  Daarna wordt het milieu-effectenrapport zelf opgemaakt.
Het is een heel vakjargon natuurlijk, maar wel een belangrijke stap ter voorbereiding van het aanvraagdossier. Het is altijd nuttig om dat eens kritisch onder de loep te nemen.  De milieuraad en Gecoro zullen dit alvast heel nauwgezet doen.  Maar dus ook elke burger kan hierover zijn zegje doen.

Waar ligt deze kennisgevingsnota MER ter inzage ?

De nota ligt vanaf 5 januari ter inzage op onze milieudienst.  En...voor wie niet op het gemeentehuis raakt of deze technische materie liever vanuit zijn zetel bekijkt, vanaf 5 januari zou je op de website van Windpark E40, dit ook digitaal kunnen bekijken.  Onze communicatiedienst zal volgende week ook de link op de gemeentelijke website zetten.

bevoegdheden schepencollege Tienen (ALS het geïnstalleerd is tenminste)

TIENEN - DE BEVOEGDHEDEN - Wie doet wàt in de nieuwe coalitie?
De bevoegdheden van de mandatarissen in de nieuwe paars-groene coalitie van Tienen worden als volgt verdeeld :
...
Open VLD:
Burgemeester en 3 schepenen
- Bram Delvaux: Burgemeester: Algemene Coördinatie, Veiligheid Politie, Brandweer, Toezicht OCMW, Juridische Zaken
- Eddy Poffé: Economie, Werk en Openbare Werken
- Jos Mombaers: Financiën, Ruimtelijke Ordening, Stadsherwaardering, Stedenbouw, Wonen
- Rita Vanlangendonck: Cultuur, Bibliotheek, Toerisme, Handel en Middenstand, Recreatie, Deelgemeenten, Buurtwerking en Participatie
Groen:
de Eerste Schepen en voorzitter gemeenteraad + voorzitter van Sociale Huisvesting
- Tom Roovers: Eerste Schepen: Leefmilieu, Afvalbeleid, Verkeer en mobiliteit, Duurzaamheid, Bermbeleid, Ontwikkelingssamenwerking, Landbouw, Groenbeheer, Patrimonium
- Karin Struyf: voorzitter gemeenteraad en voorzitter Sociale Huisvesting
SP.A:
OCMW-voorzitter en 3 schepenen
- Freddy Closset: OCMW-voorzitter
- Jean Defau: Sociale Zaken, Kansenbeleid, Onderwijs, Senioren, Feestelijkheden en Ontvangsten, Kinderopvang, Erediensten
- Martine Rens: Personeel, Informatie, Communicatie en PR, Informatica, Administratieve vereenvoudiging en interne organisatie, bevolking en burgerlijke stand
- David Geladé: Jeugd, Sport, Kermissen en Markten

Altijd interessant om te weten wie in onze buurstad zich met mijn bevoegdheden bezig houdt, zijnde :
Jos Mombaers : Ruimtelijke Ordening
Rita Vanlangendonck : Cultuur, bib, Toerisme
Tom Roovers : leefmilieu
Martine Rens : communicatie, informatica
 

Lees zeker het parochieblad van volgende week

Er worden een paar (voor mij toch) raadsels in opgelost.  Zoals bijvoorbeeld : waarom hangen er momenteel fietswielen omhoog in de kerk van Outgaarden?

Ik wens je een gelukkig jaar ! (en hier lees je wat wat er op mijn bord ligt in 2015)

2015 komt er aan.  Ik hoop dat je veel geluk mag ervaren in 2015 op alle domeinen in je leven.
Zelf plan ik voldoende aandacht te kunnen geven aan mijn familie.  Volgens literatuur moet je dat inplannen.
Zowel op professioneel als politiek vlak zal het zeer druk worden.  Professioneel wordt het druk met de nieuwe Huizen van het Kind (startdatum 1 januari), waar ik vaak met mijn 2 professionele petten aan participeer.  Zowel vanuit de kinderopvang als vanuit de preventieve gezinsondersteuning (Kind en Preventie).  En zoals altijd zal ik het niet kunnen laten om projecten in te dienen (en dan achteraf vaststellen dat het veel werk is om die ook nog uit te voeren.  De geschiedenis herhaalt zich).
Politiek wordt het nog veel drukker. De ruimtelijke uitvoeringsplannen (opgestart in 2014) zullen verder uitgewerkt en uitgevoerd moeten worden.  Niet zo simpel, want die RUP's hangen samen met een aantal strategische keuzes van het gemeentebestuur en daarvoor mag je niet over één nacht ijs gaan.  Zodra ze echt vorm krijgen, hoor jij als inwoner er meer van, want er zullen openbare onderzoeken opgestart worden.  Ruimtelijke ordening is eigenlijk het belangrijkste domein van een gemeente (volgens mij toch) omdat binnen dat domein bepaald wordt hoe een gemeente er zal uitzien.  (idem voor Vlaanderen trouwens).
Over openbare onderzoeken gesproken, 2015 zal ook een woelig jaar worden voor wat betreft de plannen van Storm/Elicio rond hun windturbinepark aan de E40.  Ook daar zal jij als inwoner je zegje kunnen doen.
In 2015 zullen we ook bevallen van een (hopelijk) bevredigende nieuwe gemeentelijke website.  Het werk dat hier van de diensten verwacht wordt, is niet te onderschatten.  Ik heb er alle begrip voor.  Chapeau trouwens voor al het werk dat de gemeentelijke diensten verrichten.  Als inwoner zie je niet altijd 'wat er allemaal bij hun job komt kijken'.
Op vlak van cultuur weet ik dat de verenigingen ervoor zullen zorgen dat je geen enkel weekend zult moeten thuisblijven, dat je eigenlijk nooit zal moeten koken (zo veel restaurantdagen) en dat er weer heel wat leuke dingen zullen te beleven zijn.  De werkgroep wereldoorlog I zal een programma uitwerken rond 11 november
In het voorjaar zal een grote publieksactiviteit doorgaan in De Tuinen (meer uitleg volgt) en rond Palmzondag ontvangen we onze (vele) nieuwe inwoners.  Misschien ben je er wel bij?

dinsdag 30 december 2014

Begrotingsconclaaf gemeente succesvol verlopen....

Ondanks de (steeds nieuwe) besparingen van de Vlaamse regering op kap van de gemeenten houdt Hoegaarden het hoofd GOED boven water.  Laten we zeggen dat het water niet tot aan de lippen komt, maar tot aan de schouders.   Ook voor de meerjarenbegroting is dat het geval.  Alhoewel je nooit kan weten wat de hogere overheid voor toekomstige besparingen in petto heeft.  Maar, met wat we nu weten, ziet het er goed uit.  In vakjargon van de gemeentebegroting : een positieve autofinancieringsmarge.  En dit terwijl we onze burgers kunnen geven waar ze recht op hebben : een goede dienstverlening in één van de mooiste dorpen van Vlaanderen.
Een zuinig beleid en goed beheer hebben dit mogelijk gemaakt.  Hoegaarden staat deze maand trouwens in het boekje van de Vereniging van Steden en Gemeenten als 'best practice' voor samenwerking OCMW en gemeente.

Het budget en meerjarenbegroting is geagendeerd op de gemeenteraad van februari.  Tot dan moet er bijgeschaafd, gedubbelcheckt en nageteld worden, want in het nieuwe budgetteringssysteem met een 700-tal boekingsposten is dat niet zo makkelijk.   Je zou voor minder 'excellitis' krijgen (gaan slapen en opstaan met exceltabellen in je hoofd).  Een dikke pluim voor de financiële dienst en alle medewerkers van het gemeentehuis voor dit intensieve werk.

Cijfers kunnen natuurlijk ook heel leuk zijn.  Een verrassend weetje dat we gisteren toevallig zijn te weten gekomen in ons begrotingsconclaaf : Hoegaarden krijgt jaarlijks 32 euro voor het onderhoud van het graf van een Brits soldaat op het kerkhof van Outgaarden.  De 32 euro wordt uitbetaald door de Commonwealth  (De Commonwealth War Graves Commission is een intergouvernementele organisatie die verantwoordelijk is voor de aanduiding en het onderhoud van de graven en de militaire begraafplaatsen van de Gemenebeststrijdkrachten die tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog sneuvelden. )

zondag 28 december 2014

Op 10 januari vind je mij op de gezellige fakkeltocht en drink van Meldert Leeft


Van kerstreces is in de Hoegaardse politiek geen sprake

Maandagavond gewoon schepencollege.  Mét budgetbespreking.

Hoegaards nieuwjaarsgedichtje uit eerste wereldoorlog teruggevonden (door Alvin, lid van ons WO I comité)

Alvin neemt momenteel het dagboek van de Hoegaardse onderwijzers (L des Fleppes ?) uit 1914-18.  Hij  vond er een gedichtje over nieuwjaar 1915.
Het gedichtje is op komst.  Hij heeft het mij bezorgd, maar door mijn geknoei met de PC krijg ik het niet open.  Technische e-hulp op komst.

En wat verandert er in Hoegaarden vanaf 1 januari

Een aantal zaken werden beslist in 2014, maar gaan slechts in voege per 1 januari 2015 :
Vanaf 1 januari zal het gemeentehuis op zaterdag gesloten zijn.
Vanaf 1 januari zal het containerpark op volgende dagen open zijn : woensdag en zaterdag (zie afvalkalender).
Vanaf 1 januari gaat de activeringsheffing op onbebouwde percelen in.  Vanzelfsprekend een heleboel uitzonderingen, zoals eigendom naast je woning,  vrijstellingen voor koppels met kinderen enz enz....
meer info  : http://www.gemeentehoegaarden.be/documents/digitaal-loket/financien/2014/gr17.12.2013_gr09.09.2014_activeringsheffing-onbebouwde-percelen.pdf

zaterdag 27 december 2014

Wat verandert er voor jou op 1 januari ?

In Vlaanderen : http://t.co/wRHHy0VXkE
In Hoegaarden : kijk morgen op mijn blog.

Wat een gezellige dag aan zee

Naar de markt geweest in Oud Knokke, in bekend Hoegaards gezelschap een paar glaasjes gedronken in het plaatselijk volkscafe Cnoc (zeer West-Vlaams trouwens), daarna op familiebezoek (de zoete inval) en nu bevroren aan het opwarmen aan een zelfgemaakte (uit een zakje) koffie caramel. Meer moet dat niet zijn voor mij in de kerstvakantie.


Marleen lefevre
0474 86 09 15

6 tricks (van een professional) tegen een Bloggers Block

http://t.co/wbBzJmI1Fn
De tricks vind je via de link hierboven. Eerlijk gezegd pas ik er al wel een aantal toe. Bovendien, nooit last van een bloggers block. Vanaf januari ga ik wel op een andere manier bloggen, maximum 3 posts per week en (quasi) geen faits divers. Wat dan wel ? Wat achtergrondinformatie bij mijn 3 levens : politiek, professioneel en prive, alhoewel deze 3 permanent door elkaar lopen. Voor de faits divers ga ik meer gebruik maken van twitter. Maak dus rap een account aan, dan kunnen we mekaar 'volgen'. Twitter wordt onderschat. Als ik op vakantie ben, kan ik op een minuut via twitter al het nationaal nieuws te weten komen. Zeer tijdbesparend.


Marleen lefevre
0474 86 09 15

vrijdag 26 december 2014

En Barack Obama ? (Hopelijk ons aller politieke idool)...

...Wenst Hoegaarden via twitter een prettige Kwanzaa. Zelf heb ik de betekenis ook moeten opzoeken via Wikipedia... (Shame on me, het zou trouwens een moeilijke quizvraag zijn).
Als er 1 internationale politicus is die ik ooit eens echt wil ontmoeten, is het Obama. Maar het zal wel een ijdele hoop zijn. Washington staat trouwens laag in mijn lijstje van gewenste bestemmingen. Als hij nu eens naar Hoegaarden zou willen komen om te proeven van ons bier (en een paar fervente fans te ontmoeten.). Of nog beter... Als we hem ooit zouden kunnen strikken om te spreken op onze nieuwjaarsreceptie. Het is tenslotte een (quasi)christendemocraat...
Och, dromen kan nooit kwaad. Integendeel.


Marleen lefevre
0474 86 09 15

22 000 stappen vandaag of 17 km

Handig zo'n stappenteller op de smartphone. Geen slecht resultaat voor vandaag, ook al is het zeer plat aan zee. Nu aan de warme wijn.


Marleen lefevre
0474 86 09 15

woensdag 24 december 2014

Zoals elk jaar

Hangt de kerstboomdecoratie in het haar van Laura en mijn metekindje Helena.


Marleen lefevre
0474 86 09 15

De 10 mooiste (internationale ) expo's van 2014, met Hoegaardier Johan Creten

De mooiste expo's van het jaar, volgens De Morgen.
Wie prijkt er in het lijstje, naast Matisse, Borremans, Rubens, Turner ?  Onze dorpsgenoot Johan Creten, nu wonend in Parijs.  In het buitenland bekender dan in België :
http://www.demorgen.be/tvmedia/de-10-mooiste-expo-s-van-2014-a2162177/

Prettige kerst voor iedereen !


maandag 22 december 2014

En de luchter op de kiosk ?

Die brandt weer.  Ze was al een aantal weken stuk.  De elektricien moest er aan te pas komen, maar sinds vandaag is alles weer in orde.

En de boskabouters in Meldert ? Zij speelden levende kerststal...


En de besparingen op kap van de gemeenten gaan verder

Dat de Vlaamse Overheid (ondanks de meerjarenplanning waar het wel ingeschreven stond) de gemeenten minder vergoedt voor de domeinen cultuur, sport en vrije tjjd, dat wisten we al.  Maar ook de subsidies voor de Gesco-personeelsleden (gesubsidieerde contractuelen), over de domeinen heen, worden met 5% verminderd.  De gemeenten moeten dit zelf proberen ophoesten.

zondag 21 december 2014

Vacature bij werkgeversfederatie social profit

http://www.vlaamswelzijnsverbond.be/vacatures/stafmedewerker-kinderopvang-1

Prettige kerstvakantie aan iedereen !

Kerstvakantie, de ideale tijd om te genieten van wie je lief is.  Dat ben ik de ganse vakantie van plan.  Wel spijtig dat mijn dochters in volle blok zitten (onmiddellijk na de kerstvakantie examens).  Het ziet er moeilijke materie uit, bij beide.   Zelf heb ik mij vandaag nuttig gemaakt door een ganse dag papieren op te ruimen en weg te gooien.  Sommige staken nog in de verhuisdoos van 12 jaar geleden, toen we van Bierbeek naar Hoegaarden zijn gaan wonen.  Veel papieren teruggevonden, zoals mijn diploma's.  Niet dat je dat papiertje ooit nodig hebt.  Op mijn ganse loopbaan (van ondertussen toch bijna dertig jaar) heb ik maar één keer mijn diploma moeten naar boven toveren en dat was... omdat de organisatie er subsidies voor kreeg.   Ook nog Peter zijn militiepapieren teruggevonden (en ook de papieren dat hij 'niet meer nuttig is' voor het vaderland, 'vrijgesteld van dienst dus... wegens leeftijd.)

En mijn handgeschreven speech teruggevonden van op mijn afscheidsfeestje toen ik na dertien jaar het bekeken hield bij KBC.  Een memorabel feestje (we hebben toen veel liedjes gezongen), ik had erg leuke collega's, maar ik was toe aan andere oorden.  Die andere oorden hadden wel dezelfde roots als KBC, maar weliswaar met een socialer doel dan een beursgenoteerde bank.

Echt een lange kerstvakantie voor de boeg. Niet iedereen heeft zo veel verlof als ik, daar ben ik mij goed bewust van.  Peter werkt morgen gewoon, een afspraak in Amsterdam en... ik ga mee, niet naar de afspraak, maar om te verdwalen in de Jordaan en de Negen Straatjes.  Voor de veiligheid neem ik het boekje 100% Amsterdam mee.  Ik wil wat gaan 'rommelmarkten' en 'vintagen' in Amsterdam.  Op de foto rechts zie je alvast de affiche van de 'flea market' op het Waterlooplein.

En wat heb ik voor mijn lezers in petto volgend jaar ?  Daar heb ik zitten over nadenken, terwijl ik 2 dagen medisch 'huisarrest' had : ik ga minder frequent bloggen in 2015, ongeveer een twee keer per week, maar met iets meer diepgang en minder 'faits divers'.  De activiteiten die er te doen zijn, lees je wel op de andere media.

zaterdag 20 december 2014

Nog een beetje aan het uitzieken....

.... gisteren een kleine, maar door mij toch onderschatte, heelkundige ingreep ondergaan, waardoor ik dit weekend mezelf tot de zetel heb verplicht.  De eerste keer dat ik het kerstfeest van de senioren heb moeten missen.
Maandag vermoedelijk weer paraat op alle fronten.

woensdag 17 december 2014

Op een (verwarmd) terrasje in Mechelen

Aan het wachten op mijn geliefde die in de file staat. Mechelen is een mooie stad geworden. Het is ook een bierstad trouwens.


Marleen lefevre
0474 86 09 15

De laatste hand wordt aan het gemeentelijk infoblad gelegd

Een lijvige versie.  Veel over de winter en de energieschaarste.  En met de beste wensen voor het nieuwe jaar.  Voor nieuwjaar in uw bus.

En de ganse familie blijft maar worstelen met Proximus

Wat een soap ! Of hoe ingewikkeld kan je als provider een abonnenment en je facturen maken...

maandag 15 december 2014

Hoegaarden zoekt dringend onthaalouders. Iets voor jou ?

Volgens onze onthaalouders is het het mooiste beroep ter wereld.  En ouders zien hun kinderen opgroeien en openbloeien in de opvang.
Landelijke Kinderopvang is de erkende dienst onthaalouders voor Hoegaarden en heeft heel wat (gesubsidieerde) plaatsen.  Gesubsidieerd, dat wil zeggen 'inkomensgerelateerd' voor de ouders, zonder dat de onthaalouder dit merkt, want zij heeft haar vaste vergoeding. 
Maar om de 'kindplaatsen' te realiseren, heb je natuurlijk onthaalouders nodig.
Onthaalouder, dat word je als je een groot hart voor kinderen hebt.  En het is ook financieel interessant.  Je krijgt een interessante (en belastingsvrije) vergoeding met recht op pensioen.  Je wordt pedagogisch en administratief ondersteund en opgeleid.
Misschien wil je er meer over weten?  Kom dan naar onze infodag op 20 januari om 20 u in de raadzaal in Hoegaarden.  Anne-Marie (Klein Overlaar), onze laatste onthaalouder, zal ook getuigen over 'het leven zoals het is' als onthaalouder in Hoegaarden.  En de verantwoordelijke kan je alles vertellen over de voorwaarden.

Voor wie vindt dat ik er nogal 'wild' uit zie momenteel....

... het is door het gegeven dat ik geen tijd heb om naar de kapper te gaan.  Pas 30 december hoop ik iets toonbaarder te zijn.  Mijn kapsel gaat trouwens altijd mee met mijn stresstoestand : veel werk en stress = een nog wilder kapsel dan gewoonlijk.

Zo verdwaald in Pajottenland

Eigen schuld. Verkeerde deelgemeente ingegeven op GPS.

In het gemeentehuis wordt vandaag gewoon gewerkt

Ondanks de staking.

Hoedje af voor mijn postbode

Mijn krant zat in de bus, ondanks de staking.

Hoegaarden officieel geschrapt als af te schakelen gemeente in geval van energieschaarste (wél op website Eandis, niet op website Elia)

Eandis laat weten dat ze haar website heeft aangepast en dat Hoegaarden dus niet meer voorkomt op de lijst van de af te schakelen gemeenten.  Dit is de website :

http://www.eandis.be/eandis/energieschaarste.htm

Wat is nu het Kafkaiaanse aan deze hele zaak, en tekenend voor de ingewikkeldheidsgraad van ons energielandschap : Op de website van Elia, de échte officiële instantie voor wat betreft de energie in ons land, staan we wél nog (FOUTIEF) als af te schakelen.

Of....hoe ingewikkeld kan het zijn?  Of....hoe ingewikkeld heeft men het gemaakt ?

zondag 14 december 2014

Laatste werkweek voor de vakantie

Maandag geen staking voor mij.  Eerst naar het gemeentehuis.  In de namiddag naar het sociaal huis van Beersel voor het Huis van het Kind.  's Avonds schepencollege.
Dinsdagnamiddag een vergadering op het werk met RESOC, rond ons diversiteitsplan.  In de vooravond maak ik het gemeentehuis onveilig tijdens de avondzitting. 
Woensdagochtend vind je mij op het gemeentehuis.  Voor de avondvergadering van Ecowerf moet ik forfait geven wegens een nabespreking van onze inleefreis naar India, een paar weken geleden.  
Donderdag overleg met Interleuven en ruimtelijke ordening over een paar dossiers.   's Avonds algemene vergadering Toerisme Vlaams-Brabant. 
Vrijdag lig ik (even) in de operatiezaal in Tienen voor een kleine ingreep.  Om geen enkele werkdag te missen heb ik gekozen om dat vlak voor mijn verlof te laten doen.  Of ik zaterdag kan deelnemen aan het seniorenfeest, zal ik zaterdag beoordelen.  Let wel, ik ben zelf nog geen senior hé, ik ga daar meestal om te helpen.

Vervoer bewoners woonzorgcentrum Villa Hugardis naar Kerstfeest senioren is mooi geregeld

14 bewoners van het woonzorgcentrum zullen, dankzij de organisatie van het vervoer, het feest kunnen bijwonen.  Ook voor bewoners met rolstoel is een oplossing voorzien.

Veel volk en veel gezelligheid op de kerstmarkt van Villa Hugardis in Hoegaarden

Dit was mogelijk dankzij de vele vrijwilligers.
Zelf nogal lang in het cafetaria blijven plakken, waardoor mijn 'kluslijst' is blijven liggen.   Peter is al een dag vroeger met het vliegtuig op zakenreis moeten vertrekken omwille van de staking.  Omdat ik toch alleen was, had ik twee klussen ingepland, maar dat is er niet van gekomen.  

nog een mooie recyclagekerstboom : gemaakt van eikartons en koffiehulsjes

http://www.recyclart.org/2014/12/alternative-egg-carton-christmas-tree/

vrijdag 12 december 2014

donderdag 11 december 2014

tja, als je veel petten moet opzetten...

...is de kans groot dat je er al eens één vergeet.  Zo zetel ik niet in de PWA-raad vanwege CD&V, maar vanwege een werkgeversfederatie, dat was ik even vergeten.  Net zoals de vakbonden er een zitje hebben.
Omdat deze werkgeversfederatie het opneemt voor de landbouw, heb ik in de PWA-raad dan ook maar even een 'ode aan de peer' gehouden.  Zelf ben ik dol op de conférencepeer, een zeer vrouwelijke peer!

En de Boskabouters van Meldert ?

Die hebben hun kerstboom gezet.  Mooi !

Mooie filosofische bedenking op de nieuwjaarskaart van het werk

Verbeelding,
Verwondering om de kleine dingen langs je pad -
Oprapen of laten liggen ?


Eerlijk gezegd, helemaal toepasbaar op mij.  Ik kom veel kleine dingen tegen langs mijn pad.  En ik kan ze nooit laten liggen.  Daardoor heb ik het natuurlijk ook altijd zo druk.  De tekst op de kaart is zeer goed op vlak van levenskunst, maar helaas.... op vlak van timemanagement zou het soms beter zijn om al eens iets te laten liggen....

Met dank aan de stakers

Sta ik voor de derde keer deze week in megafile.

woensdag 10 december 2014

Wereldoorlog I in Hoegaarden - verslag van het WO I comité van vanavond

12 activiteiten gingen er dit jaar in Hoegaarden door rond het thema Wereldoorlog I.
1 is nog op komst : de Straffe Kostwandeling van Natuurpunt op 21 december in Meldert.
Oud hoofdonderwijzer Robert Schoofs heeft in september 15 klassen van het 4de, 5de en 6de leerjaar rondgeleid op de expo van WO I.

En wat schaft volgend jaar op vlak van herdenking WO I in Hoegaarden?

Permanent zal er via (oude) affiches en artikels in het infoblad duiding gebracht worden bij het leven zoals het was voor de Hoegaardier tijdens WO I.

Voor de rest zal de focus gaan naar 11 november.  We zullen proberen om het enthousiasme van dit jaar voor deelname aan de herdenking te evenaren.  De heemkundige kring bereidt alvast een nieuwe expo voor die we op 11 november zullen openen.  Het thema is : Hoegaardiers aan het front en thuis.
Op 11 november zal de expo de ganse dag kunnen bezocht worden en kan er een woordje uitleg gegeven worden.

Robert Schoofs vertelde op de vergadering over het enthousiasme waarmee de 11 novembervieringen in de jaren vijftig , zestig gebeurden door de scholieren.  Mogelijks bestaan hier nog filmpjes en foto's van. 
Vandaar mijn oproep (zal ook in ons infoblad staan) : We zoeken foto's en filmpjes van vroegere 11 november vieringen om te projecteren op de expo van 11 november.   Heb je materiaal uit die tijd ? Mail dan naar detuinenvanhoegaarden@telenet.be.

Peuters (van onze onthaalouder) en bejaarden (in de CADO) musiceerden gisteren samen in Merchtem

Onder muzikale begeleiding van Hoegaardier Katleen Nicolaes van de Klank van Roos, die gekend is voor het musiceren met de allerkleinsten.  Artikel Het Laatste Nieuws :
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-merchtem/peuters-en-bejaarden-maken-plezier-a2147237/

dinsdag 9 december 2014

maandag 8 december 2014

Tip van een lezer na mijn vorig bericht : als je telecom problemen hebt : 2 adressen!

Tip van een lezer uit Outgaarden :
Als je telecom problemen hebt één adres Ombudsdienst voor telecommunicatie of eventeel nog het BIPT BIPT - Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie 

Wordt het ooit nog grote liefde tussen Belgacom (nu Proximus) en mezelf ? ik vrees van niet.

Nu heb ik wéér Belgacomperikelen.  Ze beweren dat een rekening die 2 x betaald is  (1 keer door mij en 1 keer door Laura) niet betaald zou zijn.  Ze hebben ze weliswaar 1 x zelf teruggestort nadat ze doorhadden dat het 2 keer betaald was.   Ik heb het net gecheckt op e-banking. En nu dreigen ze om het boeltje af te sluiten.
Wat een ellende voor een geprivatiseerd bedrijf.  En natuurlijk staat op de brief geen enkel mailadres of telefoonnummer.  Dat moet je allemaal maar zien te vinden.  Terwijl zij wel naar de ganse familie SMS-en als er een rekening moet betaald worden (ook al staat er maar 1 facturatie-adres in).  Een voorbeeld van een knoeiboel.

Haal je gratis ticket op het gemeentehuis voor de familiezwemdag

klikken : Familiezwemdag

Drukke agenda

Maandagochtend naar Aarschot, naar het pas opgerichte Huis van het Kind.
In de namiddag naar het gemeentehuis en De Tuinen, behoorlijk wat te bespreken.
's Avonds schepencollege.
Dinsdag een prachtige dag.  Samen met Hoegaardier Katleen van de Klank van Roos (zie website http://www.deklankvanroos.be/) rij ik in de zeer vroege ochtend naar Merchtem, waar zij een muzikale activiteit van Villa Bomma begeleidt.   Villa Bomma is een intergenerationeel project (senioren en peuters), met steun van het Europese platteland.  Het project organiseert in de Vlaamse Rand heel wat leuke activiteiten met senioren en peuters in kinderdagverblijven en bij onthaalouders.  In Merchtem is het in de CADO (Collectieve Dagopvang) te doen.  We gaan er intergenerationeel musiceren, peuters en bejaarden samen.  De pers vindt het precies ook erg interessant, want ik krijg om 7 u in de ochtend al telefoon van Radio 2 (luisteren om half 8) en ik vermoed dat de regionale TV er ook wel zal zijn.
Na de middag zou ik mij moeten reppen naar het Pajottenland, ook voor het Huis van het Kind, maar ik betwijfel of dat gaat lukken.
In de vooravond naar het gemeentehuis.  's Avonds gemeenteraad (je bent welkom!).
Woensdag naar het gemeentehuis en... ik wil eens ga shoppen.
Woensdagavond vergadering over wereldoorlog I in het gemeentehuis.
Donderdag op het werk communicatie-overleg en voorbereiding Week van de Zorg 2015.  's Avonds PWA-vergadering.  Dat zal interessant zijn : door de staatshervorming wordt dit een Vlaamse bevoegdheid en zal er één en ander veranderen.
Vrijdag Raad van Bestuur van Kind en Preventie in Brussel.  In de namiddag naar Langdorp met een paar schepenen uit de regio voor een (voorlopig) discreet overleg.  Ten gepaste tijde hoor je hier meer van.
's Avonds verjaardagsfeestje van onze jongste dochter Marie.  Ze wordt 21, maar zal altijd mijn kleintje blijven.  Je ziet haar hiernaast op haar laatste foto op facebook.  Af en toe nemen mijn 2 dochters blijkbaar samen een schoonheidsmaskertje (zoiets uit het Kruidvat) op hun kot.  Heel gezellig.  Marie lijkt nog zo jong, maar is ondertussen afgestudeerd als journalist en doet nu nog een postgraduaat bedrijfscommunicatie aan de EHSAL bij.  Op vlak van communicatie kan ik haar niets meer wijsmaken.... ze weet er veel meer over dan ik.  (en toch is nog zo jong....).  Over nog veel meer domeinen weet ze trouwens meer dan ik.  Als Alpenden een man tekort heeft om te quizzen, vragen ze beter Marie dan mezelf.  Op vlak van antwoorden weten natuurlijk.  Zelf heb ik dan weer andere troeven : zoals zorgen voor 'sfeer en gezelligheid'...in het quizteam.

zondag 7 december 2014

Een (door kindjes gemaakt) vogelhuisje gekocht op de stand van Stekelbees Hoegaarden

 Op de kerstmarkt in de Ernest Ourystraat in Hoegaarden.

Zondagvoormiddagen worden wel al eens (onverwacht) ingevuld door inwoners

Klagen doe ik zeker niet, want ik had een erg leuke voormiddag, weliswaar anders dan gepland.  Het plan was om te 'powerwalken' met rugzak naar de winkel, maar ik werd uitgenodigd door een gezellige buurtbewoner, eerst om naar zijn verbouwingen te komen kijken, en dan om mee in zijn auto te springen om nog iets anders te gaan bekijken.  We hebben dan ook samen mijn brieven gepost (die zaten ook in mijn rugzak).  In de winkel ben ik uiteindelijk niet geraakt (de kat zit nog steeds zonder eten!).  Ook de kaarten voor het kerstfeest die ik bij een andere inwoner ben gaan afgeven, konden niet 'zomaar' gedeponeerd worden, ook daar mocht ik de laatste inrichtingswerken gaan bekijken.   Aangename voormiddag, maar of ik vandaag nog aan mijn 10 000 stappen zal raken, betwijfel ik.....  Schepen zijn en terzelfdertijd gezond leven en bewegen.... ik vrees dat het moeilijk samen gaat.

zaterdag 6 december 2014

FRGE (Fonds ter Reductie van de Energiekost) komt over naar Vlaanderen - nog steeds energieleningen mogelijk aan 2%

Sinds een aantal maanden kan je in Hoegaarden (via Beter Wonen aan de Gete) een goedkope energielening krijgen.  Je kan er energiebesparende maatregelen mee bekostigen (met uitzondering van zonnepanelen).  
De Vlaamse minister van Energie laat weten dat zij deze goedkope lening verder zet en hoopt dat het aantal aanvragen zal stijgen (goed voor het milieu en voor de daling van de energiefactuur van de gezinnen).
Gewone gezinnen betalen 2%, kwetsbare gezinnen O% (via OCMW).
Meer info op het gemeentehuis, op onze woondienst Beter Wonen aan de Gete.

vrijdag 5 december 2014

Bierquiz Paenhuys raakt serieus bekend

De bierquiz van het Paenhuys wordt een beetje een icoon.  Vandaag op het werk kwam mijn collega bierliefhebber uit Mechelen mij vertellen dat ze met een ploegje bierkenners uit Mechelen zullen meedoen (en ze hebben een bob bij).  Mij zou het verbazen als ze niet zouden winnen.
Langs de andere kant hebben ze een geduchte concurrent aan onze dochter Laura, die ooit de 'proefronde' gewonnen heeft.
Morgenavond in 't Paenhuys Hoegaarden
 

En Sint was ook in Woonzorgcentrum Villa Hugardis

met muzikanten Ubrt en Willie.

en natuurlijk kwam Sint ook in de Gemeenteschool van Hoegaarden

Volgens mij liep het hier vol met Sinten in Hoegaarden.  En dat terwijl ik aan het stressen was in Leuven en Brussel.... Wat een zware dag heb ik achter de rug....

Performance in 't Gemout Outgaarden

Stekelbeestent in opbouw in de E Ourystraat (voor de kerstmarkt van morgen en overmorgen)

Natuurlijk gaan we dit weekend naar de kerstmarkt in de E Ourystraat in Hoegaarden.

Wel wel... wat een mooie Sint in Mariadal

sint aan het woord :

Sinterklaas was vandaag op bezoek in Mariadal. Hij heeft gezien hoe
flink en braaf alle kinderen zijn en zal deze nacht de cadeutjes
bezorgen.

De juffen hebben een prachtig toneeltje gespeeld en Sinterklaas heeft
samen met de Pieten een selfie genomen.

Vlaamse regering blijft maar besparen op kap van de gemeenten

We wisten het al : we krijgen een pak minder middelen van de hogere overheid, ook op vlak van de vrijetijdsdomeinen.  Voor jeugd 10% minder, voor cultuur 5% minder, voor sport 5% minder.  En dit is nog maar een stukje van de besparing die Vlaanderen ten koste van de gemeenten wil doen.
Bij de vrijetijdsdomeinen (zie hoger) heeft het schepencollege beslist om niet te snoeien in de huidige subsidiepot voor de verenigingen (cultuur, jeugd, sport), maar te snoeien in andere werkingsmiddelen van het betrokken domein.  Het komt ter sprake bij de budgetwijziging dinsdag op de gemeenteraad.

5 december = internationale dag van de vrijwilligers

dikke pluim voor alle vrijwilligers.  Over gans de wereld wordt de maatschappij beter van vrijwilligerswerk.
Vrijwilligers vind je in alle domeinen.  Wat veel mensen niet beseffen is dat vrijwilligers een grote economische waarde voor een maatschappij betekenen.

Ook bij Kinderdagverblijf de Eskimootjes staan de schoentjes klaar voor Sint en Piet


donderdag 4 december 2014

Ondertussen doen we allemaal aan 'upcycling'

Wat je zoal allemaal kan maken van oude wc-rolletjes....

Meer ideeën op ; http://www.budgi.nl/

België respecteert vrouwenrechten het best

http://www.standaard.be/cnt/dmf20141204_01411801

CADO Hoegaarden (collectieve dagopvang in Brouwerij Loriers) van start gegaan

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-hoegaarden/kleinschalige-dagopvang-opent-de-deuren-a2140817/
De CADO's zijn echt een product van deze tijd, waar de zorgmiddelen van de maatschappij zo efficiënt mogelijk moeten ingezet worden. 
Gisteren in Brussel met een aantal dames-parlementairen in Brussel, waar we op werkbezoek waren, nog ter sprake gekomen.  Het is een mooie ondersteuning van de mantelzorger, die even op adem kan komen.  En... op deze manier wordt vermeden dat senioren te vroeg naar een rusthuis gaan (wat een veel grotere maatschappelijke kostprijs heeft).
En ...de CADO..... het is echt iets van het platteland.

woensdag 3 december 2014

Van de nood een deugd gemaakt

De beste koffiebars vind je aan de grote stations : vanilla latte speculaas !


Marleen lefevre
0474 86 09 15

De trein is altijd een beetje reizen

De trein van Brussel naar Tienen heeft een niet nader bepaalde vertraging. En dat terwijl ik zelf een strak schema heb.


Marleen lefevre
0474 86 09 15

En in Jodoigne, daar doen ze elk jaar een kunstzinnige kerstmarkt, met zelfs een Nederlandstalige affiche


Internationale dag voor mensen met een beperking

Met deze dag wordt aandacht gevraagd om rekening te houden met mensen met een beperking, in al wat je doet.
Gisteren op de redactievergadering van het gemeentelijk infoblad werden trouwens een paar artikels geselecteerd die met het thema te maken hebben.  Bijvoorbeeld : hoe neem je de belbus als je in een rolstoel zit?

Niet slecht voor de feestdagen

Maar als ik het maak, wil ik er 3 in plaats van 2 (ik ben altijd al een 'sloeker' geweest van lekkere dingen) :
http://www.123feelfree.be/cookbook/3882/

Volg zeker 123feelfree, via de nieuwsbrief, facebook of twitter.
Ik ken de 'leading lady' persoonlijk.  Een 'keitoffe madame', uitgesproken op zijn 'Antwerps'.  Ze was mee naar India in onze groep in november.  Sportief en gezond, ik kan er een voorbeeld aan nemen.

dinsdag 2 december 2014

Herinner je je nog .... een tijdje geleden op mijn blog.... dit marteltuig aan de kerk in Meldert

Een studiegenote van mij (en een Meldertliefhebster, net als ik trouwens...) maakt tijdens haar wandelingen steeds mooie foto's.  Zo ook dit marteltuig aan de kerk van Meldert.  Het was een raadsel waarvoor deze pinnen dienden.
Ondertussen is het antwoord langs 2 kanalen binnen gekomen.  1 juist antwoord uit Leuven en 1 uit Meldert zelf (van onze stedenbouwkundige ambtenaar - hij kan het weten....)
Dit zogenaamde marteltuig is een afschrikinstrument tegen het wildplassen (voor heren).

Veilige oudejaarsnacht met JAT

klikken : Veilige oudejaarsnacht

U bent welkom op de gemeenteraad volgende dinsdag


OPROEP voor de gemeenteraadszitting  van dinsdag  09.12.2014  om  20 u  in de gemeenteraadszaal van het gemeentehuis.
 

AGENDA:
 

1.    Goedkeuring verslag  van de zitting dd 18.11.2014.

2.    Goedkeuring actieplan organisatiebeheersing

3.    Goedkeuring subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking

4.    Goedkeuring reglement gemeentelijke  vrijwilligers

5.    Gemeentefinanciën : goedkeuring budgetwijziging

6.    Gemeentepersoneel : aanpassingen rechtspositieregeling.

7.    Bespreking afschakelingsplan.

 

Wat een stiptheid vandaag bij de nmbs

Mijn trein is zelfs 2 minuten te vroeg. Misschien willen ze de schade van gisteren inhalen ?


Marleen lefevre
0474 86 09 15

Iedereen welkom op de kerstmarkt van Villa Hugardis in Hoegaarden

Je kan er de kunstwerkjes van de bewoners bewonderen (en kopen) en ook gewoon een tasje koffie gaan drinken.  In het mooiste rusthuis dat ik ken, Villa Hugardis in Hoegaarden

maandag 1 december 2014

Het concert oorlogsvertellingen van Keereweerom, gisteren en eergisteren in Sint Rochus was toppie

Wie er niet bij was had ongelijk.  Het was zeer onderhoudend, hoogstaand en leerrijk. 
Zeker een paar herhalingen waard !

Verdachte gedragingen? Bel de politie!

klikken Verdachte gedragingen? Bel de politie!

Zelf heb ik ook al verschillende keren de politie gebeld.  Ze hebben liever dat je eens te veel belt dan te weinig.

Streekpaketten voor feestdagen te koop in Toeristisch Infopunt De Tuinen

Marleen lefevre
0474 86 09 15

Agenda deze week

Maandag eerst naar gemeentehuis.  In de namiddag vergadering op het werk.  ’s Avonds schepencollege.
Dinsdag naar Brussel voor een studievoormiddag rond kinderarmoedebestrijding in de kinderopvang.  In de namiddag naar het gemeentehuis voor de redactievergadering van het infoblad. 
Woensdagvoormiddag naar het gemeentehuis.  In de namiddag word ik in het Vlaams Parlement verwacht, samen met een paar collega’s, voor een overleg met een aantal vrouwelijke parlementairen. Netwerken is heel belangrijk, niet alleen in de politiek, ook op het werk.  Daarna naar het mooiste huis van het kind dat ik ken, ééntje van Kind en Preventie, in een kansarme buurt in Antwerpen. 's Avonds CD&V-vergadering.
Donderdag opleiding ‘nieuwe telefoon’ op het werk.  We hebben allemaal een ‘halve computer’ op ons bureau gekregen.  Hij kan ook gewoon bellen, maar hij kan nog veel meer.  Ik heb hem nog niet durven gebruiken.  En blijkbaar is het toch nodig dat ICT er een opleiding voor geeft.  ’s Avonds Raad van Bestuur Regionaal Landschap in Hakendover.
Vrijdag beleidsoverleg op het werk.  De uitnodiging voor ’s avonds voor een opening Huis van het Kind in regio Halle-Vilvoorde heb ik vriendelijk afgewimpeld.