Pagina's

zaterdag 31 december 2016

Het voordeel van veel te fietsen....


... is dat je dit soort mooie foto's kan maken.
Ingezonden door een 'diehard' fietser, door weer en wind met de fiets naar het werk.

donderdag 29 december 2016

Investeren in jeugd, met garanties voor de toekomstOp de laatste begrotingsronde werd bevestigd dat het gemeentebestuur de vzw Chiro Bouwt financieel zal ondersteunen met een (gespreide) investeringssubsidie van 300 000 euro. Het is de taak en plicht van de lokale overheid om ervoor te zorgen dat de jeugd in veilige lokalen gehuisvest is.  In het verleden werd er door de gemeente ook voor onderdak gezorgd voor zowel KLJ, de Klup als het Paenhuys.  In tegenstelling tot de huisvesting in de Chirolokalen (in Parochiecentrum) ging het bij de 3 andere verenigingen over investeringen in eigendommen van de gemeente. Bij de Chiro is het wat ingewikkelder omdat zij in een eigendom van de VPW zitten.  

Vanzelfsprekend zijn de nodige wettelijke garanties ingebouwd om de rechten van zowel gemeente Hoegaarden als de Chiro te waarborgen.  Deze rechten zullen op papier gevrijwaard worden.   De erfpacht ligt al vast.  Ook het feit dat de subsidie maar in schijven wordt uitgekeerd, na voorlegging van facturen.  Maar er zal nog veel meer in schriftelijke afspraken gegoten worden.   In de omliggende gemeenten zijn vele gelijkaardige voorbeelden van subsidie voor jeugdlokalen te vinden.  We zullen zeker bij hen ons licht opsteken.  Ook Europese subsidieprogramma's hebben internationaal bepaalde regels om ervoor te zorgen dat de overheidssubsidie 'gevrijwaard' blijft voor hetgeen ze diende.   De investering zal goed en juist besteed worden, met de nodige garanties voor de gemeente.  En de jeugd...? die zal zich in de toekomst op een veilige manier in eigen dorp kunnen vermaken.zaterdag 24 december 2016

Beste wensen voor jou en je familie


Klik op het filmpje van De Totale waanzin voor de meest originele wens in Hoegaarden.

dinsdag 20 december 2016

interessante vacature voor onze regio

Regionaal Landschap Zuid-Hageland zoekt een coördinator :
http://www.rlzh.be/rlzh/organisatie/vacatures/4458

www.rlzh.be
Vacatures bij Regionaal Landschap Zuid-Hageland. Er zijn momenteel twee vacatures beschikbaar:
   

maandag 19 december 2016

voor wie het gemist heeft.... Ullekeskermis door Ubrt en friends

https://m.youtube.com/watch?v=Lbg97lMYRsM

m.youtube.com
“20 jaar leven met afasie Ullekeskermis” (01:11:08) UBRT EN KOO (*) presenteren hun film “20 jaar leven met afasie Ullekeskermis” op dinsdag 26 april 2016 (*...zondag 18 december 2016

De laatste loodjes voor het kerstverlof

Maandag vol vergaderingen op het werk.  's Avonds schepencollege.

Dinsdag naar Gent voor een overleg met vrijwilligers.  In de vooravond naar de avondzitting op het gemeentehuis.  Geen avondvergadering, maak dat mee !

Woensdag vergaderingen op het gemeentehuis (en thuis... zo gaat dat... ) 's Avonds Raad van Bestuur van Ecowerf. 

Donderdag een vergadering op het gemeentehuis.  In de namiddag naar Brussel voor Kind en Gezin.

Vrijdag op gemeentehuis en naar een paar kerstdrinks in Hoegaarden (gemeenteschool, Paenhuys....) 

vrijdag 16 december 2016

donderdag 15 december 2016

Een verloren hoek tussen Zetrud en Altenaken: straffe kost 2016.
 


Straffe kostwandeling is al 10 jaar een traditie, we trekken onze winterschoenen aan op zoek naar verrassende hoeken van de gemeente.  Dit jaar trekken we met rasverteller Johan Viaene naar de grens tussen Vlaanderen en Wallonie.  De vergane glorie van 120 jaar suiker geschiedenis in Hoegaarden met de fabrieken van 'grand pont' en 'la Ghéte'.

We trekken de taalgrens over langs de spoorwegberm tussen Zetrud en Altenaken en sluiten af met een verwarmende drank aan het oude spoorweghuisje.

afspraak: fietspad Hoegaarden-Namen  Altenaken  (tov het containerpark) 
Leden Natuurpunt gratis, niet leden 5 euro.


woensdag 14 december 2016

Gefeliciteerd aan Hoegaardier Roxanne Dupont

Vanmiddag ontving Roxane Dupont uit de Bronstraat in  Hoksem in het koninklijk paleis de Belgodyssee-prijs voor beloftevolle journalistiek.

dinsdag 13 december 2016

Iedereen welkom vanavond op de gemeenteraad

en op de eedaflegging van onze 2 nieuwe schepenen.  Ik weet nu al dat ze dat hun nieuwe taken heel goed gaan doen.

 

maandag 12 december 2016

Bestel nog dit jaar je elektrische wagen....

.... en ontvang de premie van 2500 euro. 
Hoegaarden zet alvast in op een laadpunt voor elektrische auto's in 2017.  Goed voor het klimaat, goed voor de horeca en het toerisme.  Op de website van CD&V Hoegaarden lees je er meer over zodra mijn ingezonden bericht 'gepost' is.


http://milieuvriendelijkevoertuigen.be/week-vd-milieuvriendelijke-voertuigen

zondag 11 december 2016

Agenda voor deze week

Maandag eerst vergaderingen op het werk. 's Avonds schepencollege.
Dinsdag woonoverleg op het gemeentehuis.  In de vooravond vind je me op avondzitting, vanaf 20 u op de gemeenteraad.  Een zeer gevulde gemeenteraad mét de eedaflegging van de 2 nieuwe schepenen.  Je mag komen supporteren.
Woensdag vol vergaderingen op het gemeentehuis. 's Avonds mijn laatste cultuurraad.  Tom zal dat overnemen, vermits hij schepen voor culturele verenigingen wordt.
Donderdag, de dag waar ik al zo lang naar uitkijk.  De dag dat mijn nieuwe collega start op het werk.  De afstanden naar regio Halle Vilvoorde zullen wat minderen.  Oef.
Vrijdag vind je me op het gemeentehuis.  's Avonds op de vernissage van de expo van Ilse Struyf.

Reeën op het platteau van Hoegaarden

https://fotogeniekbelgie.wordpress.com/2016/01/26/reeen-op-het-brabants-plateau/
De foto's kwam ik toevallig tegen op bovenstaande blog, maar ze zijn gewoon prachtig. Zelf heb ik nog nooit reeën in Hoegaarden kunnen 'spotten'.  Mijn joggende man Peter al wel.  Maar door deze foto's krijg ik toch al een idee.  Conclusie : ik moet meer gaan wandelen.  Het bewijs dat de foto's hier genomen zijn, zie je hieronder.

De Ridderstraat is de strafste straat van Hoegaarden

Zij wonnen de Straffe Stratenquiz, georganiseerd door CD&V Hoegaarden.  Dikke pluim voor Evelien en haar team voor de organisatie.
Excuses voor de wazigheid van de foto.  Een raadsel hoe dat nu weer komt.Verstuurd vanaf mijn iPhone

donderdag 8 december 2016

Hoegaardse scholen kregen van onze milieudienst de CO2-calculator bezorgd.

Leerlingen verzamelen activiteiten die in en om hun school CO2 uitstoten en geven ze in in de CO2-calculator.
 1. Voorbeelden van activiteiten:
  • Woon-schoolverkeer
  • Energieverbruik
  • Hoeveelheid afval
  • Voeding
  • ...
 2. Wat toont de CO2-calculator?
  • De calculator rekent om naar CO2-uitstoot.
  • Je krijgt zicht op de bespaarde CO2
  • Je simuleert de CO2-winst van mogelijke acties.
Laat je door de CO2-calculator helpen om de CO2-doelstellingen (bv. 10% minder CO2) te formuleren, op te volgen en te bereiken. En werk zo mee aan een ferme vermindering van de CO2-uitstoot en een beter klimaat!
De calculator is gratis en wordt aangeboden door de provincie Vlaams-Brabant.

Vanzelfsprekend een actie in het kader van ons klimaatplan.
http://www.scholenvoorminderco2.be/

Heel leuk Geens-magazine

https://cdn.nimbu.io/s/1jn2gqe/assets/KOENGEENSMAGA_Najaar2016.pdf
deze week in je bus.  Maar je kan ook al digitaal lezen via deze link.  Op p 10 een foto van op ons ontbijt in augustus in de sporthal.

dinsdag 6 december 2016

Iedereen welkom op de gemeenteraad van volgende week

OPROEP voor de gemeenteraadszitting  van dinsdag  13 december  2016  om  20 u  in de gemeenteraadszaal van het gemeentehuis.

AGENDA:
1.  Goedkeuring verslag  van de zitting dd 11.10.2016.
2.  Gemeentefinanciën : goedkeuring aanpassing gemeentelijk meerjarenplan 2014-2019
3   Gemeentefinanciën : goedkeuring gemeentelijk budget 2017 
4.  Gemeentefinanciën : goedkeuring budgetwijziging 2016
5.  Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
6.  Belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie 2017-2023
7. Gemeentefinanciën : wijziging contantbelastingreglement exploitatie containerpark. 
8.  Kennisneming jaarlijks rapport organisatiebeheersing
9. Goedkeuring inhoudelijk en financieel jaarverslag intergemeentelijke vereniging Beter wonen aan de Gete.
10.   Gemeentelijk patrimonium : verkoop perceel grond Vroentestraat
11. Gemeentelijk patrimonium : verkoop perceel grond Tiensestraat
12. Buitengewone algemene Vergadering van IGS Hofheide van 20 december 2016 : aanstelling vertegenwoordiger.
13.  FINILEK – algemene vergadering in buitengewone zitting  dd 16.12.2016 - goedkeuring mandaat/agenda
14. IGO: aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering  dd 16.12.2016 en goedkeuring mandaat
15. Gemeentelijk onderwijs: capaciteitsbepaling
16. Gemeentelijk onderwijs: goedkeuring aanpassing schoolreglement Haspengouwse scholengemeenschap.
17. Gemeentelijk onderwijs: goedkeuring wijziging arbeidsreglement
18. Besluit tot toetreding tot InfraGIS
19. Beslissing om beroep te doen op de Vlaamse Gemeenschap als opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst “Aankoop diverse ICT-Producten ten behoeve van de Vlaamse overheid en lokale/provinciale besturen” - Bestek nr. e-IB-2013-086 (ICT contract 2015)
20. Beslissing van het bevoegde orgaan van het lokaal bestuur om beroep te doen op de  dienstverlenende vereniging Cipal (verder genoemd “Cipal dv”) als opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst “Aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware” – Bestek nr. I00022
21. Eedaflegging toekomstige schepenen 

BESLOTEN ZITTING
22.  GECORO : wijziging samenstelling – aanduiding deskundige.

zondag 4 december 2016

Waar hang ik zoal uit deze week ?

Maandag eerst op kantoor in Leuven en in de namiddag naar Liedekerke (voor het werk).
's Avonds schepencollege.
Dinsdag eerst vergadering op het werk en in de namiddag op het gemeentehuis.  Ook in de vooravond vind je mij daar (avondzitting).
Woensdag heeeel vroeg opstaan voor een vergadering Huis van het Kind Pajottenland.  Nog een week en de witte raaf die deze regio van mij zal overnemen start te werken.  Ik kijk ernaar uit.  Ik zal deze mooie streek zeker missen, maar de files niet !
In de namiddag op het gemeentehuis vergadering met de heemkundige kring over ons funerair erfgoed.  Geen makkelijke materie.  Wel blij dat de heemkundige kring zich zo inzet om te inventariseren wat moet bewaard blijven.
's Avonds infovergadering voor de bevolking over de begraafplaatsen.  Iedereen welkom
Donderdag naar een opleiding rond de Huizen van het Kind in het provinciehuis.
Vrijdag zit vol overleg.
Zaterdagavond hoop ik je te ontmoeten op onze Straffe Stratenquiz;

tja, zo veel verschillende werelden door elkaar... dat loopt al wel eens fout...

Net gezien dat ik in mijn vorige maandelijkse nieuwsbrief voor de partners van het Huis van het Kind Beersel volgende vermelding had gezet : Voor meer info : ga naar UIT in Hoegaarden.
Ja, dat komt ervan... te veel werk en te weinig tijd.  En opstaan met Hoegaarden en er gaan mee slapen... dan gebeurt dat. (Waar het hart van vol is....)
 Het toppunt is dat niemand van de partners er iets van gezegd heeft.....  Enfin , als de UIT in Hoegaarden meer bezoekers had dan gewoonlijk, dan weten we hoe het komt. 
In alle geval... het is tijd dat mijn witte raaf-nieuwe collega start.  Half december is het zo ver. Het '3dubbel draaien' zal dan wat minderen.  Het was wel boeiend, maar niet zo goed voor de gezondheid.  Regio Halle Vilvoorde zal vanaf 2017 meer uitzondering dan regel worden, dat hoop ik toch.  Fijne mensen, een prachtige streek, maar het wordt tijd dat ik naar mijn gewone projecten kan terugkeren en er weer nieuwe kan ontwikkelen.
In alle geval : UIT in Hoegaarden ,dat zal in de nieuwsbrieven van Het Huis van het Kind Beersel niet meer voorkomen.

donderdag 1 december 2016

Vanaf 1 januari kunnen Hoegaardiers van twee walletjes eten

Het containerpark blijft behouden in Hoegaarden, dat kon je lezen in het infoblad.  Om economische redenen zal het park alleen maar op zaterdag geopend zijn.  De woensdag niet meer.  De meeste inwoners kwamen op zaterdag.
Terzelfdertijd kunnen Hoegaardiers ook terecht in het containerpark van Tienen (en alle 'gewichts'containerparken in de regio).  De reglementen hierrond worden voorgelegd op de gemeenteraad van december.  Daarna zal Ecowerf een flyer hierover verspreiden (en je zal de info ook op de afvalkalender vinden).
Je kan dus kiezen vanaf 1 januari.  Ofwel in Hoegaarden op zaterdag, ofwel in Tienen (5 dagen per week) of in één van de andere gewichtsparken.  Een mooie service voor onze inwoners.

en hoe ziet zo'n zonnepanelenveld er uit?

ik vind het alvast niet mis.  Landschappelijk zeer aanvaardbaar.

  

Goed nieuws voor ons Klimaatplan !

Door het nieuw plan Ruimte Vlaanderen dat gisteren door Vlaamse regering werd goedgekeurd, mogen windmolens en zonnepanelen nu overal (zonnepanelen dus ook in agrarisch gebied).

Met het schepencollege gaan we op korte termijn bekijken waar (op welke 'gemeentegrond') dit mogelijk is.  Hetzij via verhuur aan investeerders, hetzij via eigen gemeentelijke investering, hetzij via mede-investering met de burgers.   Alle mogelijkheden worden onderzocht.  De laatste optie vind ik persoonlijk de meest plausibele.
Spijtig dat we als gemeente zo weinig gronden in eigendom hebben.  Maar ik kan mij voorstellen dat grondeigenaars hier ook wel willen aan meewerken.   Hun grond verhuren voor een zonnepanelenveldje bijvoorbeeld.  Het is eens iets anders dan suikerbieten...


http://www.hln.be/hln/nl/34442/Slimme-energie/article/detail/3016867/2016/12/01/Zonnepanelen-en-windmolens-kunnen-voortaan-overal.dhtml

www.hln.be
Installaties voor groene energie kunnen voortaan overal in Vlaanderen worden ingeplant. Dat is een van de gevolgen van het Beleidsplan Ruimte ...

Nuttig overleg met toeristische dienst ZoutleeuwWe hebben mekaar gevonden, de 2 kleinere toeristische parels van de streek. Er zal nauwer worden samengewerkt. Een gezamenlijke brochure groepsuitstappen wordt het resultaat. En het project rond onze greeters, dat zagen zij ook wel zitten om samen te werken. Ik ben een fan van Zoutleeuw geworden en ga er binnenkort met Mijn Grote Liefde eens de middeleeuwse wandeling doen. Met app !

woensdag 30 november 2016

Het messengeren via facebook wordt zo druk....

... dat ik misschien wel een e-uurtje als schepen moet inlassen.  1 e-uurtje per dag of zo. Het alternatief voor de traditionele 'zitdag'. 

dinsdag 29 november 2016

mooie vacature voor communicatiespecialisten

Relighting sporthal bespaart 62% CO2 en meer dan 100 000 euro energie (gespreid over 20 j)

Het energievriendelijker maken van de eigen gebouwen is één van de acties in ons klimaatplan.  Ons volledig gebouwenpark zal gescreend en aangepakt worden.

In 2017 zal er werk gemaakt worden van de relighthing van de sporthal (energiezuiniger maken van de verlichting).

Geraamde besparing en reductie CO2-uitstoot op jaarbasis:
de totale besparing (energie- lamp en onderhoudskosten) wordt geraamd op €5.654. De CO2-uitsoot zal met 62% gereduceerd worden.  Terugverdientijd: de investeringskost zal na 9 jaar terug verdiend zijn l (rekening houdend met een stijging van de energieprijzen van 4% per jaar)

De levensduur van de installatie bedraagt minimaal 20 jaar. Na 20 jaar zal deze installatie  105.275 opgebracht hebben.


Ook in 2017 zal er geïnvesteerd worden in een nieuwe (energievriendelijkere) deur van de sporthal.  Het dak is gepland voor de jaren nadien.  Na renovatie kunnen we hier eventueel zonnepanelen op zetten.  Op dit ogenblik is het dak hiervoor niet geschikt.

Info avond over begraafplaatsen

Woensdag 7 december in de raadzaal. 
In het volgend infoblad (een van deze dagen in uw bus) zit de uitnodiging.

maandag 28 november 2016

zin in een blind date met een dorpsgenoot ?

Hou dan zeker de facebookpagina van onze Straffe Stratenquiz in het oog.

Er kunnen mooie dingen uit groeien. En als je wint, mag je samen op etentje...


of ... als je niet op facebook zit en je ziet ons 'blind date' idee wel zitten, stuur mij een mailtje.

Bedoeling : zin om te quizzen maar geen quizvriendjes?  Wij bezorgen je een blind date.
10 december in Meldert.

De Watergroep communiceert (zie website gemeente)

Oplossing op komst voor Meldert

Op zondag 27 november was er een onverwachte onderbreking van de drinkwatervoorziening in de dorpskern van Meldert (Hoegaarden). Dergelijke onderbrekingen hebben zich de voorbije maanden jammer genoeg al enkele keren voorgedaan en zijn te wijten aan een onderbreking van de drinkwatertoevoer door collega-drinkwaterbedrijf SWDE. Om dit probleem op te lossen, heeft De Watergroep een nieuwe leiding aangelegd, die in de toekomst water zal toevoeren vanuit de watertoren van Hauthem (Hoegaarden). Er zijn recent drukproeven uitgevoerd op de nieuwe leiding, waaruit bleek dat er op twee plaatsen nog een probleem was. Dit wordt deze week aangepakt en woensdag worden nieuwe drukproeven uitgevoerd. Zodra die in orde zijn, wordt de leiding in dienst genomen. Wij hopen dat dit tegen vrijdag mogelijk is.

Agenda voor deze week

Maandagochtend naar mijn kantoor in Leuven.  In de namiddag vergadering op het gemeentehuis en 's avonds schepencollege.
Dinsdag vergaderingen op het werk.  In de vooravond naar de avondzitting op het gemeentehuis en 's avonds bibraad. 
Woensdag heb ik een afspraak met de schepen van toerisme en de toeristische dienst in Zoutleeuw.  Eens zien op welke vlakken we 'elkaar kunnen vinden'.
In de namiddag overleg met de directie van Ecowerf.  In Hoegaarden.
's Avonds bestuursvergadering KVLV.
Donderdag vergadering voor het werk in Antwerpen (op den Bell, de vestiging van sociale diensten  van de stad).
Donderdag eens een vrije avond (maak dat mee!). Hopelijk soupeer ik hem niet al werkend op.
Vrijdag naar Wange (mijn geboortedorp) voor een interessante studiedag van dienst Platteland van de provincie over de herbestemming van erfgoed.

zondag 27 november 2016

'Born in the sixties' zoekt nog een quizzer

Ons quizploegje voor de Straffe Stratenquiz krijgt vorm.  Maar toch... we zoeken nog 1 :
m/v
born in the sixties
winnaarsmentaliteit maar kan ook tegen een (zwaar) verlies
vindt deelnemen belangrijker dan winnen.

Place to be : Meldert, 10 december.
Wil je meedoen met ons ploegje 'born in the sixties'?  Stuur mij een persoonlijk bericht 0474 860915.
Voorkennis niet vereist.

Bericht van Nicole Paulus, fan van Palmzondag en mooi versierde 'palmaais'

Nicole :
'De feestdagen komen er weer aan ...... dus veel pakjes krijgen. AUB gooi de lintjes of strikjes die rond de pakjes zitten niet weg, geef ze aan mij. Voor Palmzondag maak ik een TIENTAL palmmaaien voor kinderen die thuis geen buxus in de tuin hebben ,en versier dan de maaien met gekleurde lintjes en strikjes . Ik houd de Palmzondagtraditie graag in ere, mijn echtgenoot is apostel Mattheus, onze zoon  apostel Thadeus . Dus lieve vrienden, gooi de lintjes niet weg maar bezorg ze aan mij , ik zorg dat er verschillende kinderen met een kleurige maai mee in de processie kunnen gaan.'

donderdag 24 november 2016

Bevoegdheid cultuur wordt opgesplitst : erfgoed wordt aparte bevoegdheid

Op 1 januari is er in Hoegaarden een schepenwissel.  Schepenen Fred en Godelieve dragen hun ambt over aan Hans en Tom.
De bevoegdheid cultuur wordt opgesplitst.  Dit is op mijn eigen vraag geweest om meer expliciete aandacht voor het Hoegaards erfgoed te vragen.
Dit wil zeggen :
- socioculturele verenigingen, culturele infrastructuur : Tom
- bib en erfgoed (roerend en onroerend) : Marleen


Hoegaarden heeft een zeer rijk erfgoed. Denk maar aan palmzondag, onze biergeschiedenis, ons industrieel verleden, de wereldoorlogen,... Maar ook de gebouwen en gebruiken.  Hoegaarden is één brok erfgoed. 
Liefhebbers van Hoegaards erfgoed sluiten best aan bij onze heemkundige kring.  En... wie een interessante hobby zoekt.... zij zoeken nog steeds vrijwilligers om ons rijk erfgoed te ontsluiten.
Om lid te worden : 15 euro op BE35 3631 3613 9237.

Eindelijk (deftige!) electriciteit in de Tuinen van Hoegaarden

De mooiste locatie van Hoegaarden en omstreken is natuurlijk De Tuinen van Hoegaarden. 
Het probleem bij evenementen was telkens dat er geen electriciteitsvoorziening was.
Zoals je ziet, dit wordt opgelost. 

En voor wie zich afvroeg waarvoor die pas gegraven gleuf dient, diens vraag is ook opgelost.

Tot zondagmiddag om 15 u aan de neogotische serre.  In die buurt wordt de apostelboom ingehuldigd.  De gleuf zal tegen dan dicht zijn.

spijtig...

Centrale waterverzachting zal in Hoegaarden maar voor NA 2021 zijn.

we wisten het eigenlijk al.  een 4-tal jaar geleden had ik hiervoor al eens geïnformeerd bij de Watergroep.
  http://www.robtv.be/nieuws/vlaams-brabant/meer-zacht-water-op-komst

dinsdag 22 november 2016

Een vruchtbare vergadering met onze toeristische ambassadeurs

Geweldige informatievergadering met alle stakeholders toerisme.  Het was de bedoeling om eens te polsen hoe het voorstel 'greeters' zou vallen in Hoegaarden.
Ik denk dat het 'zacht gevallen is'.  Een fijne avond met netwerkmogelijkheden ook voor de horeca.  Nu begint het voorbereidend werk voor het toeristisch seizoen.
Meer info over greeters :
http://globalgreeternetwork.info/
of in de Leiestreek :
http://www.toerisme-leiestreek.be/nl/greeters-leiestreek

Greeters, je vind ze in New York,  Londen, Sint-Martens-Latem en ... misschien binnenkort wel in Hoegaarden.

Ieder zijn waarheid, volgens een groot filosofoof uit de Oudheid

Alles wat we horen is een mening, geen feit. Alles wat we zien is een perspectief, niet de waarheid. Marcus Aurelius.

zondag 20 november 2016

Geen tijd voor verveling deze week

Maandag vergaderingen op het werk in Leuven.  In de vooravond vergadering op het gemeentehuis en 's avonds schepencollege.
Dinsdag vertrek ik naar Brussel (duurzaam met de trein) voor de Raad van Bestuur van Kind en Preventie.  De 'onder de middag'vergadering bij Interleuven (Taskforce Spitsregio Leuven, iets rond de economische ontwikkeling van de streek) zal ik aan mij moeten laten voorbijgaan.  Met de trein raak in nooit op tijd van Brussel terug bij Interleuven.
In de namiddag ben ik te vinden op het gemeentehuis.  's Avonds hebben we onze kandidaat-ambassadeurs voor Toerisme uitgenodigd voor een eerste overleg.  Daardoor zal ik wéér de activiteit van Madammenateljee KVLV kunnen missen.  Ja, als schepen heb je in de week geen tijd om deel te nemen aan het verenigingsleven.  Spijtig ! Koken in 1 pot (dat is de activiteit) is voor volgende redenen goed :
- tijdsbesparend (minder afwas)
- gezond : alle voedingsmiddelen blijven in de pot
- en vooral.... goed voor het milieu : je gebruikt maar 1 kookplaat én je hebt minder afwas.
Geïnteresseerd ? Kom naar 't Gemout in Outgaarden om 19.30 u . Gratis.

Woensdag in de voormiddag naar het gemeentehuis.  In de namiddag naar het werk voor het beleidsoverleg.  Ik blijf dan wat kamperen op mijn kantoor (quality time?) tot de vergadering van Ecowerf in Leuven.

Donderdag vind je mij op het gemeentehuis voor de vergadering met alle betrokken partijen (van hogere overheden) rond onze op komst zijnde RUP's (Ruimtelijke Uitvoeringsplannen.   De Raad van Bestuur van het Regionaal Landschap zal ik moeten overslaan.  's Avonds overleg met de apostelen over de opwaardering van Palmzondag.  Je bent uitgenodigd om de apostelen zondag te komen aanmoedingen bij het planten van de apostelboom in de Tuinen. (zie vorige berichten).

Vrijdag beleidsoverleg op het werk in Leuven, van de 'groep' Ons deze keer.  Eerst even checken of ik mijn 'to do's' voor dan al heb afgewerkt.

Het weekend wordt superdruk.  Zaterdag heb ik een paar privé activiteiten.  Ik schrijf ze niet neer omdat ik niet alles moet vertellen wat mijn weg kruist.
Zondag starten we met het opsmikkelen van een lekker ontbijt van KLJ Meldert (foto), gezellig aan huis gebracht. Ondertussen weten de jongens en meisjes van KLJ Meldert al jaren hoe mijn pyjama er uit ziet.  Why not ? Hij mag gezien worden.
Zondag vind je mij om half 10 in het parochiecentrum waar Madammenateljee KVLV een swap (ruil) van kerstdecoratie organiseert.  Goed voor milieu en portemonnee.  Met gratis workshop.  Iedereen welkom.
Om 15 u ben je allemaal welkom bij het planten van de apostelboom in de Tuinen.  De aanloop naar palmzondag wordt ingezet.

Alles in 1 pot : Iedereen welkom op de workshop van Madammenateljee KVLV

Koken in 1 pot : goed voor klimaat (minder energie) en tegen de stress (minder afwas)
Iedereen welkom op de gratis workshop in 't Gemout in Outgaarden.  Lesgeefster is Lien Poffé.
een organisatie van Madammenateljee KVLV.

Iedereen welkom op het planten van de apostelboom zondag 27 november om 15 u

Je hebt het waarschijnlijk al wel ergens gelezen.  Zondag 27 november plant het apostelgenootschap van Hoegaarden een apostelboom in de Tuinen van Hoegaarden.
Op die manier wordt een link gemaakt naar het feest der feesten in Hoegaarden, namelijk Palmzondag.  Palmzondag is een volksfeest, maar het is ook traditie.  Erfgoed van de bovenste plank.
Vandaar dat we met dienst erfgoed van de gemeente dit evenement graag ondersteunen.
Iedereen welkom om 15 u in de Tuinen, verzamelen in de omgeving van de neogotische serre .

vrijdag 18 november 2016

Tijd voor straffere leesbril

Deze week 2 (onschuldige) Letermekes gedaan via facebook. Persoonlijk bericht naar verkeerde gestuurd...
Verstuurd vanaf mijn iPhone

donderdag 17 november 2016

Koffie in cafe 't Verket in Huizingen (Beersel)
Verstuurd vanaf mijn iPhoneSpeciaal sfeertje en taaltje hier altijd. Een soort Brussels patois. Een echt volkscafe. Niet echt een bewuste keuze. Maar ze hebben wifi sinds recent. Ideaal om wat te werken nu ik te vroeg ben voor de avondvergadering van het Huis van het Kind.

Om constructief overleg met Natuurpunt mogelijk te maken...

... heb ik mijn nachtelijk 'bericht uit eigen boezem' verwijderd van deze blog.
Overleg gebeurt binnenskamers.  Niet in de krant en niet in op sociale media.  We hebben hier allemaal in bij te leren.
Ik ben er zeker van dat de visie van de verschillende partijen niet ver uit elkaar ligt.

woensdag 16 november 2016

7.20 u en al in Herne. En als ik mijn auto eens zou ruilen voor een mobilhome ?
Het werd vorige maand nog gesuggereerd door een plaatselijke burgemeester uit het Pajottenland. Door mijn werkprojecten in deze afgelegen mooie streek zou ik beter met een mobilhome rondrijden. Nu sta ik hier weer zo vroeg. Zonder files omdat ik zo vroeg was. Maar ook zonder koffie omdat het zo vroeg is. Niets open. Ze liggen hier nog vredig te slapen. Tegen volgende keer zal ik een thermos koffie meebrengen. Iets goedkoper dan een mobilhome. Terug naar vroeger.

maandag 14 november 2016

Agenda Milieuraad Hoegaarden volgende woensdag

Omdat tegenwoordig zelfs de krant schrijft over onze milieuraad, krijg je van mij de info uit eerste hand.

Agenda milieuraad volgende woensdag :
- verkiezing voorzitter en ondervoorzitter
- doven openbare verlichting , stand van zaken
- masterplan openbare verlichting, stand van zaken
- RUP's  Hoegaarden
- voorlopig budget 2017 rond milieu en natuur
- varia

zondag 13 november 2016

Wat valt er deze week te beleven voor mij ?

Al wat er voor mij te beleven is, kan ik hier niet opsommen.  Ik zal mij moeten beperken tot de activiteiten die ik heb moeten kiezen.
Maandag ga ik eindelijk nog eens naar mijn kantoor in Leuven (te lang geleden).  's Avonds schepencollege.
Dinsdag vergadering op het werk.  In de namiddag vind je mij op de schrijfopleiding die voor de ambtenaren wordt georganiseerd in Hoegaarden.  Als schepen van communicatie vind ik het heel belangrijk dat de brieven, teksten en mails voor inwoners duidelijk zijn.  Niet in het 'ambtenarees' ! De ambtenaren hebben al een vorming 'Klare Taal' van Wablieft in de vingers  : korte zinnen, geen beeldspraak.... opdat ook mensen waarvan Nederlands niet de moedertaal is, onze teksten begrijpen.
Om een voorbeeldje te geven :  Schrijf nooit in een tekst : 'je schrikt je een bultje'.   Anderstaligen denken dat je een bult hebt.  Deze dinsdag wordt de vorming gegeven door Creatief Schrijven en gaat het over 'wervend schrijven', met andere woorden : zorgen dat je lezers naar je activiteiten komen.  Al deze vormingen worden gefinancierd door de provincie Vlaams-Brabant, waar wij een subsidiedossier rond 'klare taal' hadden ingediend.
Dinsdagavond naar de openingszitting op het gemeentehuis.
Woensdag bij het zeer vroege ochtendgloren naar het Pajottenland voor een denk(voormid)dag van het Huis van het Kind.  In de namiddag vind je me op het gemeentehuis bij de diensten en 's avonds is het milieu-adviesraad.  Ik publiceer hier nog de agenda.  Hopelijk stelt er zich iemand van de huidige leden kandidaat als voorzitter.
Donderdagochtend overleg op het gemeentehuis met Portiva, die ook onze 'onroerenderfgoed consulent' zijn. 
's Avonds naar Beersel voor een overleg met alle actoren rond het kind. 
Vrijdag verzorg ik de introductiedag voor de nieuwe personeelsleden van het werk.

vrijdag 11 november 2016

Het bewijs werd geleverd.....

....dat we collega raadslid Luc van SPA konden overtuigen om te bekeren tot een oranje drankje in plaats van een rood.
In dit geval een 'mandarin Napoleon'.
Op de receptie na de huldiging 11 november.


Verstuurd vanaf mijn iPhone

donderdag 10 november 2016

En de beste ideeën komen van .... inwoners !

Meldingen van inwoners vind ik geweldig.  Als politicus moet je een melding niet als kritiek beschouwen, maar wel als een helpende hand van een inwoner.
De mooist geschreven melding die ik ooit heb gekregen, was vandaag.  Een prachtig prozaïsch werkstukje, vol humor en intellectuele verwijzingen.  Een intelligente burger... de eenzame fietser (in het donker) die zijn 'ei' in mijn mailbox legde.   Volledig in de sfeer van Wapenstilstand.  Een inwoner met verborgen schrijftalent.
En met metaforen in van een song die ik erg graag hoor.
Als ik ooit (?) stop als schepen, kader ik dat in om in mijn rusthuisflat te hangen (of zouden ze mij tegen dan TOCH in het klooster toelaten??).
Het liefst van al zou ik dit mailtje hier in plakken, opdat jullie kunnen meegenieten.  Maar ja, omwille van de privacy mag dat niet zeker.
In alle geval, aarzel niet om te melden wat er op je lever ligt.  Ligt het fietspad dat je dagelijks neemt er gevaarlijk donker bij, heb je een suggestie om hier of daar een reflector te plaatsen ?  Of ... om het even wat op je lever ligt.... laat het ons weten... Mij kan je altijd bellen op 0474 860915 of mailen op marleenlefevre@Hotmail.com.

Vacature webmaster bij CD&V (Wetstraat)

http://algemeen.cdenv.be/vacature/webmaster

Het programma van 11 november van de gemeente Hoegaarden.


Vrijdag 11 november 2016 herdenken we de slachtoffers van WO I.
De bloemenhulde in de deelgemeenten vindt plaats vóór de mis. Dit wil zeggen: bloemenhulde in Hoksem, Meldert en Outgaarden omstreeks 10:00  u.
Op de foto vind je de bloemenkrans die ik in Hoksem zal neerleggen, nadat ik de brief van de gemeente heb voorgelezen.

10:30 u eucharistieviering in de Sint-Gorgoniuskerk.
11:15 u hulde aan het oorlogsmonument

Na de herdenking aan het monument aan het gemeentehuis wordt u allemaal uitgenodigd voor een geleid bezoekje aan de thematentoonstelling in het kader van WO I “Dagelijks leven tijdens de oorlog”  in de Grand Cruzaal (2de verdieping) waar u een aantal leuke details te weten komt. Wat mag je zoal verwachten?

 - Er wordt feestkledij getoond, waaronder een bruidsjurk
 - Een eerbetoon aan Meester Albert Guilluy die dit jaar 100 jaar werd
 - Beelden van straatzichten toen (1916) en nu
 - Waarom werd in 1916 in het zwart getrouwd?
 - Vanaf wanneer plaatsten Hoegaardiers een kerstboom in huis bij kerstmis?
 - Wie werd geboren in 1916 en klinken sommige namen jullie nog bekend in de oren?
 - Met welke munten werd betaald en bestond er toen 'noodgeld'?
Er wordt in de raadzaal een drankje aangeboden voor alle aanwezigen.

woensdag 9 november 2016

Op deze zwarte dag....

....waar muren in plaats van bruggen worden gebouwd....
geef ik voor de geïnteresseerden toch een interessante vacature door.  De functie draagt haar steentje bij aan het creëren van kansen voor wie het moeilijker heeft :
https://www.vdab.be/vlaamse-overheid/jobs/55323196?sinds=9000&subset=VLAAMSE_OVERHEID_EXTERN&p=1&trefwoord=departement%20werk%20en%20sociale%20economie
Over het 'trumperen' van de Amerikanen (term gepikt van Hoegaardier Joris) zwijg ik vanaf nu, ook al is het moeilijk.  Mijn hart loopt ervan leeg.

dinsdag 8 november 2016

Genieten doe je nooit met mate
Het gebeurt niet veel .... zen springuur tussen 2 vergaderingen in het provinciehuis. De grootste latte met speculaas uit de starbucks staat voor mij. Ongeveer een halve liter troost

zondag 6 november 2016

We gaan er weer tegenaan - een week vol dubbelboekingen

We zetten de week al in met een dubbelboeking op maandagochtend.  Ja, dat komt ervan als er te weinig werkdagen en werkuren in een week zitten.   Ik zal moeten kiezen voor de vergadering waar ik zelf een toelichting moet gaan geven....  's Namiddags op kantoor, eens kijken hoe groot de opgelopen achterstand is....  En.... overleg communicatiewerkgroep.  's Avonds schepencollege.
Dinsdag is uitermate druk.  Een studiedag op het provinciehuis, een vergadering in Wijgmaal en in de vooravond Algemene Vergadering Toerisme Vlaams-Brabant.
Woensdag winterbandentijd.  Het wisselen van mijn zomerbanden geeft mij altijd wintertenen.  Hopelijk is er nog steeds het super koffie-apparaat in de bandencentrale.  In de namiddag overleg Toerisme Hoegaarden.  's Avonds weer een dubbelboeking.  Zowel Gecoro als CD&V-raad.  Kon ik maar uren ruilen of kopen van iemand die beweert te veel tijd te hebben.
Donderdag al met de eerste trein naar Oostende voor een overleg voor Kind en Preventie.  's Avonds Armistis (niet te missen) in het Paenhuys.  Reserveer je kaarten op voorhand !!
Vrijdag herdenking van de gesneuvelden eerste wereldoorlog. En.... de heemkundige kring heeft voor een zeer mooie tentoonstelling gezorgd.  Het volledige programma van die dag volgt nog.

vrijdag 4 november 2016

Hij is er weer ..... onze straffe stratenquiz

Doe nu mee met de Hoegaardse straffe stratenquiz;  je kan meedoen met je wijk, met je straat, met je vereniging of met een groepje vrienden.  Deelnemen is belangrijker dan winnen.  Alhoewel ..... ik heb horen vliegen dat de hoofdprijs dit jaar wel eens heel origineel zou kunnen zijn.  Zoek die quizvrienden en schrijf je in.  Een uitermate gezellige avond bij Odette.

dinsdag 1 november 2016

weekje blogreces....

.... wegens verbouw- en verhuismodus bij de oudere en jongere generatie familie.  Ik heb
 2 dagen ladderlift in de kuiten én ondertussen al een hele plamuur- en schilderervaring bij onze jongste dochter Marie.  Om maar te zwijgen over de opvolging der werken.
En het leven zoals het is als schepen, dat gaat overdag natuurlijk gewoon door....

donderdag 27 oktober 2016

donderdag 20 oktober 2016

20 oktober : dag tegen kanker

Elke dag krijgen 113 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Kom samen met ons op tegen kanker en voor hoop. Hoop op een toekomst zonder kanker.

woensdag 19 oktober 2016

Vreemd

Vreemd hoe verfranst de Vlaamse rand rond Brussel is. Ben blijven Nederlands spreken in het plaatselijk café in Lot. Een woordje Nederlands kon er van de kant van de cafébazin niet vanaf. Nochtans is dit echt wel Vlaanderen, zelfs geen faciliteitengemeente.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

zondag 16 oktober 2016

Boeiende week voor de boeg

Maandag bij het ochtendgloren naar Gooik (meer bepaald Oetingen) voor een vergadering van het Huis van het kind rond taalstimulering.  Taalstimulering is een hot item tegenwoordig, ik ben er zelf grote fan van, vooral van het belang van taalstimulering bij baby's en peuters. 
's Avonds schepencollege.  Hierdoor kan ik niet naar de avond rond dementie van KVLV en CM in Outgaarden.  En ook niet naar de voorstelling van Ullekenskermis in ons woonzorgcentrum.
Dinsdag naar Roosdaal voor de voorstelling van de 'in de prijzen gevallen' plattelandsprojecten.  Het project dat ik voor het werk heb ingediend, is bij de gelukkigen.  Lokale Zorghubs op het platteland.   Ingediend voor het Pajottenland.  's Avonds vind je mij op het gemeentehuis.
Woensdag vind je mij eerst op het gemeentehuis, daarna naar Beersel voor de doe-namiddag in het kader van de dag tegen armoede.  Terzelfdertijd kan jij, Hoegaardier of Tienenaar, naar een gelijkaardige doe-namiddag 'meer doen met minder' in Tienen in de Kruisboog.  Voor ouders met hun kind, allerlei leuke activiteiten die aantonen dat je ook met weinig middelen veel kan doen.
Hopelijk op tijd terug voor de vergadering van Ecowerf woensdagavond.
Donderdag word ik op Interleuven verwacht voor de stuurgroep 'Task Force Spitsregio Leuven', waar ik Hoegaarden vertegenwoordig.  Een Europees project ter bevordering van het economisch leven in de regio.  Nog een vooravondvergadering op het werk en dan hopelijk op tijd terug voor mijn avondvergadering in Hoegaarden. 
Vrijdag budgetbespreking op het gemeentehuis.  Een ganse dag.  Wij zullen er sneller uit zijn dan de federale regering, ook al is dat ook bij ons een evenwichtsoefening.
's Avonds naar de gala van de boskabouwers.

donderdag 13 oktober 2016

Leuk om mijn zegje eens op een andere regionale TV te mogen doen (voor het werk weliswaar)

In (na Hoegaarden) mijn favoriet plattelandsgebied, het Pajottenland.  Vandaag in het voormalig klooster in Herne.  Thema : bestrijding kinderarmoede op het platteland.   (Volgende maandag internationale dag tegen kinderarmoede).
Klik hier voor de reportage :
http://www.ringtv.be/nieuws/huis-van-het-kind-pajottenland-neemt-maatregelen-tegen-kinderarmoede
en dan klikken op het filmpje
Ook in Hoegaarden zijn de cijfers op vlak van kinderarmoede zeer goed in vergelijking met de rest van Vlaanderen.  In Hoegaarden wordt 1 of de 20 kinderen geboren in armoede.  In het Pajottenland 1 op de 30.  In Vlaanderen 1 op 8.
Het is belangrijk dat ALLE kinderen de beste kansen krijgen op een mooie toekomst.

En deze heeft al vele files goedgemaakt (met hoge volumeknop!)


wie durft er zeggen dat dit geen poëzie is ?

tekst van de nobelprijswinnaar Literatuur Bob Dylan.  De tekst is van voor mijn geboorte.
How many roads must a man walk down
Before you call him a man?
Yes, 'n' how many seas must a white dove sail
Before she sleeps in the sand?
Yes, 'n' how many times must the cannon balls fly
Before they're forever banned?
The answer, my friend, is blowin' in the wind,
The answer is blowin' in the wind.
-- BLOWIN' IN THE WIND, 1962
(Words and Music by Bob Dylan

woensdag 12 oktober 2016

5 vaststellingen ontwerpRUP's unaniem goedgekeurd op gemeenteraad

Hoegaarden maakt werk van haar ruimtelijke uitvoeringsplannen zoals vastgelegd in ons Ruimtelijk Structuurplannen.  De bedoeling van RUP's is om bestemmingen vast te leggen of te regulariseren.  Ook scheppen RUP's een ruim kader van wat wel en niet mogelijk is en hoe het mogelijk is.  Hiervoor wordt rekening gehouden met het aspect leefbaarheid en duurzaamheid.
Gisteren lagen er al 5 ontwerpRUPs op tafel.  Waarschijnlijk volgen in december de volgende (Jongensschoolstraat, Zavelkuilstraat, afhankelijk van hoe snel de administratie zijn werk kan doen).
De 5 RUP's van gisteren waren :
- kerkhof Meldert (van 'agrarisch' gebied naar openbaar nut)
- kerkhof Hoksem (idem)
- De Polder (van industrieel gebied naar gemengd : zowel gemeenschapsvoorzieningen als kleine bedrijvigheid als wonen....)
- Brouwerij Loriers (hier wordt ook zorgwonen mogelijk gemaakt, wat heel wat mogelijkheden geeft voor mensen die niet volledig zelfstandig kunnen wonen).
- Pall (Overlaar) : opdat het bedrijf zich verder kan ontplooien in Hoegaarden waren er een paar wijzigingen nodig die alleen maar konden via een RUP.

Hoe zit dat nu verder ? En hoe kan jij als burger daar inspraak in hebben ?
Over een dikke maand start het Openbaar Onderzoek.  Je zal de startdatum kunnen lezen in de communicatiekanalen van de gemeente en in de pers.  Burgers kunnen, indien zij dit nodig vinden, bezwaar indienen.  Vanzelfsprekend moet je je bezwaar wat argumenteren, maar dat is heel laagdrempelig, het mag zelfs handgeschreven zijn.
Eventuele bezwaren worden behandeld door de Gecoro en dan is het klaar voor de gemeenteraad.  Omdat er met heel wat wettelijke doorlooptijden moet rekening gehouden worden, zullen deze RUPs pas over een 5 à 6 maand klaar zijn.
Op de foto : zo was vroeger het uitzicht van op de Kauterhof.  Als de site volledig ingevuld, zoals het wordt mogelijk gemaakt door het RUP zal het uitzicht helemaal anders zijn.   Extra kansen voor bewoning en voor zorg.  Het is belangrijk dat kleine gemeenten zorgen dat er dienstverlening is in eigen centrum.  Alleen op die manier blijven ze levensvatbaar en gespaard van fusies waar hun inwoners dan toch geen stem meer hebben in de massa.

maandag 10 oktober 2016

hoe ziet de week er uit?

Maandag schepencollege
Dinsdag komt de sapmobiel naar Hoegaarden.  Je moest wel vooraf inschrijven.  Zelf heb ik al om half 9 vergadering op het gemeentehuis met Portiva over onroerend erfgoed en word ik om 10 u in Zoutleeuw verwacht voor een vergadering met toerisme Vlaams-Brabant.  Daarna naar kantoor in Leuven, 's avonds naar de avondzitting op het gemeentehuis en naar de gemeenteraad.
Woensdag gemeentehuis
Donderdag ganse dag in het Pajottenland voor het huis van het kind. 's Avonds naar de cultuurraad.
Vrijdag op het gemeentehuis.  Onder andere voor een vergadering over de tentoonstelling voor 11 november.

vrijdag 7 oktober 2016

o wat een zaterdag wordt dat ....

In de voormiddag naar de 5 geslachten hun regentiedag.
Om 14 u naar Vers Geperst van 't Davidsfonds.
Om 18 u naar de klasreünie van het middelbaar in Tienen.
om dan om half 8 event te moeten wegvluchten voor het persmoment ter gelegenheid van de pikkedonkerwandeling op de Nacht van de Duisternis.
Het optreden in St Rochus, dat kan er dus niet meer bij...

woensdag 5 oktober 2016

's nachts... als het donker wordt... over lichtplan, masterplan, nacht van de duisternis....

 Zaterdag is het nacht van de  duisternis.  Tussen 19 en 23 u zullen ter gelegenheid van de Nacht van de Duisternis de lichten gedoofd worden.  Dit is een sensibiliseringsactie tegen lichthinder.  Terzelfdertijd zal in samenwerking met Vereniging voor Sterrenkunde Capella en Natuurpunt een donkere wandeling georganiseerd worden. Thema van de wandeling wordt "Kosmisch Vinyl" met streekgids J. Viaene. Aan de Marollenkapel is er een bar en zijn er telescopen bij helder weer.  (voorzie laarzen en fluovestjes !)
Het gemeentebestuur heeft zich geïnformeerd bij Eandis over het (op de gemeenteraad goedgekeurde) lichtplan.   De nodige aanpassingen zouden nog dit najaar uitgevoerd zijn opdat het lichtplan in voege kan treden.  Vanzelfsprekend zal hier een grote communicatie-actie aan de bevolking aan vooraf gaan.  Het lichtplan voorziet een doving van de straatverlichting van 24 u tot 5 u, behalve op de uitgaansavonden vrijdag en zaterdag, dan blijft het licht branden.  Meer info hierover : http://hoegaarden.cdenv.be/nieuws/lichtplan-unaniem-goedgekeurd
Maar ook tijdens de branduren kan de openbare verlichting nog veel zuiniger.  Om die reden is het schepencollege, in overleg met omringende gemeenten, een masterplan openbare verlichting aan het opmaken.  In het masterplan wordt elke straat 'gecatalogeerd' en wordt er een graad van lichtbehoefte opgeplakt (bv geen te hoge intensiteit waar niet nodig).   Eenmaal goedgekeurd, zal het masterplan als kader dienen bij werken waar de openbare verlichting moet vervangen worden.
 
Al deze acties kaderen in het klimaatplan van de gemeente. 

Voor de liefhebbers van MER's , RUP's en andere vreemde afkortingen

De MER-screeningsnota van de (ontwerp) RUP's staan op de gemeentelijke website :

http://www.gemeentehoegaarden.be/documents/news-items/20160928-bekendmaking-beslissingen-inzake-plan-mer-plicht-rups.xml?lang=nl

Voor lezers die 'gewone mensentaal' gebruiken : MER staat voor Milieu Effecten Rapport.  RUP staat voor Ruimtelijk Uitvoeringsplan (de vervanger van het BPA).
En om vele bladzijden samen te vatten : Dienst MER heeft laten weten dat de voorliggende RUPS geen aanleiding geven tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. 

Toegegeven : het taalgebruik is redelijk 'freaky'...

maandag 3 oktober 2016

Welkom op de gemeenteraad van 11 okt

AGENDA:
1.  Goedkeuring verslag  van de zitting dd 13.09.2016.
2.  Kerkfabriek Sint-Gorgonius Hoegaarden : budgetwijziging 2016 - akteneming
3.  Kerkfabriek Sint-Ermelindis Meldert : budgetwijziging 2016 - akteneming
4.  Kerkfabriek Sint-Ermelindis Meldert: budget 2017 - akteneming
5.  Kerkfabriek Sint-Gorgonius Hoegaarden : budget 2017 - akteneming
6.  Kerkfabriek Sint-Jan  Hoksem: budget 2017 - akteneming
7.  Kerkfabriek Sint-Jan Hoksem : goedkeuring  wijziging meerjarenplannen 2014-2019
8.  Kerkfabriek Sint-Niklaas Outgaarden: budget 2017 - akteneming
9.  Gemeentefinanciën : goedkeuring budgetwijziging
10. Aanstelling van een vertegenwoordiger en bepaling van zijn mandaat op de Bijzondere Algemene Vergadering van 23 november 2016 van EcoWerf
11.INTERLEUVEN algemene vergadering en algemene vergadering 30 november 2016: aanduiding afgevaardigde en bepaling mandaat
12.Ruimtelijke planning : RUP begraafplaatsen Meldert en Hoksem - 
voorlopige vaststelling 
13.Ruimtelijke planning : RUP Brouwerij Loriers - voorlopige vaststelling
14.Ruimtelijke planning : RUP De Polder - voorlopige vaststelling
15.Ruimtelijke planning : RUP Pall - voorlopige vaststelling
16.Ruilverkaveling Willebringen : goedkeuring overeenkomst erosiedossier wachtbekkens Meldert en Hoksem
17. Erfpacht Jongensschoolstraat kennisgeving kandidaatstellingen.

BESLOTEN ZITTING
18.GECORO : wijziging samenstelling - nieuwe plaatsvervangende afgevaardigde uit jeugdraad

zondag 2 oktober 2016

Een avondje thuis ? dat zal voor een andere keer zijn...

Maandagochtend spring ik eens op het gemeentehuis binnen, na de autocontrole (mijn secretaressetaak voor mijn jongste dochter die het nog drukker heeft als ik...).  Mijn opleiding in Brussel zal aan mij voorbijgaan... ik had trouwens toch al een dubbelboeking, want ik word in de namiddag op een andere plaats in Brussel verwacht.  's Avonds schepencollege.
Dinsdag vergaderingen op het werk in Leuven. 's Avonds avondzitting en milieuraad. 
Woensdagochtend vertrek ik voor het ochtendgloren (en de files naar Gent... met de auto van Marie) om dan met de trein terug te komen.  In de namiddag duikel ik nog het gemeentehuis binnen en 's Avonds is het CD&V-raad. 
Donderdag maak ik een paar gemeenten in het Pajottenland onveilig. 's Avonds beheerraad van het Gemeentelijk gemeenschapscentrum.
Vrijdag 2 afspraken rond erfgoed, eerst met Portiva, dan met de heemkundige krign.
Zaterdag vind je mij op de regentiedag.  Naar het optreden in St Rochus kan ik niet gaan, omdat het reünie is van het middelbaar (van het college, maar ik zat bij de meisjes... dat blijkt nu allemaal hetzelfde te zijn...). 
Zondag vind je mij op de tweedehandsbeurs van de Gezinsbond waar Madammenateljee KVLV 'het doet' met de eierdoos (en met Maison Feliz).  Leuk voor ouder en kind.

donderdag 29 september 2016

Te gulzig in het leven.... de oorzaak van mijn te druk bestaan, vind je in dit liedje


Eerlijk gezegd.... het leven zoals het is, is wel heel erg boeiend, op alle fronten.  En alles willen, dat geeft stress.  Kiezen is verliezen, dus doe ik het maar allemaal... Klikken op filmpje

woensdag 28 september 2016

Notaris Hoegaarden geeft toelichting op info avond rond erfrecht

Wat een mooi initiatief van de Hoegaardse seniorenraad :
13 oktober om 20 u in de raadzaal.
Info avond over erfrecht.  De toelichting gebeurt door notaris Depuydt (Hoegaarden).
Wie denkt dat dit alleen voor senioren interessant is, is fout.  Ook jonge gezinnen moeten aan succesieplanning doen door bijvoorbeeld de overlevende echtgenoot te beschermen via bijvoorbeeld een 'keuzebeding' in het huwelijkscontract.  Op die manier staat de jonge weduwe of weduwnaar niet voor onaangename verrassingen. 
Wat in het verleden al een heel goede wijziging van het erfrecht was (ingediend door CD&V) is het feit dat de gezinswoning nu vrijgesteld is van successierechten.  Hierdoor werden de laatste jaren al heel wat financiële fiasco's voor gezinnen vermeden.

maandag 26 september 2016

Noteer nu al in je agenda : 8 oktober Nacht van de duisternis

Mooie wandeling elk jaar.  Zelf ben ik helaas die avond vierdubbelboekt :
http://www.gemeentehoegaarden.be/documents/uit-in-hoegaarden.xml?cdbid=7db41c7a-6f65-4bb1-92d0-1057b97f6e7f

Hoe ziet de week er uit?

Maandag naar het werk. 's Avonds op gemeentehuis voor schepencollege.
Dinsdag is het scholenveldloop, altijd een prachtige dag.  Kom zeker supporteren op de veldloop in het Mariadal.  's Avonds eerst naar de avondzitting op het gemeentehuis en daarna brainstorming met KVLV over het volgend werkjaar. Iedereen welkom in het Kapittelhuys.
Woensdag naar het gemeentehuis en naar een overleg op Ecowerf over de financiën van ons afval. Altijd een uitermate ingewikkelde affaire.  Gelukkige gaan de financieel beheerder en de schepen van financiën mee.  Voor de lunch blijf ik niet, want ik moet tijdig op het werk zijn voor het beleidsoverleg. 
Donderdag op het werk.
Vridag op het gemeentehuis en naar een overleg van Interleuven.

zondag 25 september 2016

De foto hoort bij vorig bericht (e-problemen weer !), de start van de eetbare wandeling
Verstuurd vanaf mijn iPhone

Geen lazy maar wel een happy sunday

Vanmorgen al vroeg paraat voor de start van de tuinwandeling.  Om de deelnemende tuiniers van Eetbaar Hoegaarden te bedanken, gingen we de oogst in elkaars tuin bekijken.  Heel leuk en lekker.  Dan naar de hobby in de sporthal, waar ik naar jaarlijkse gewoonte mijn kerstkaarten koop (en mijn fietssleutel verlies).  Daarna uitgebreide lunch in de tuin van Laura in Overlaar (ook een eetbare tuin en... naar de Chirofeesten.  En dan heb ik nog een aantal feestjes moeten skippen vandaag...
En de foto van de start van de wandeling, die krijg ik weer niet opgeladen, die krijg je in volgend bericht.

donderdag 22 september 2016

Geweldig idee van KBC : de office run

Super !!!
Dat zouden we ook met de personeelsleden van de gemeente/OCMW kunnen doen.... Tussen de verschillende gebouwen.  Een office run voor het personeel :
http://www.robtv.be/nieuws/leuven/eerste-kbc-office-run-hoofdkantoor-leuven#.V-QxSFSRmCg.facebook

Als je deze nog ziet staan....

....gelieve het dan te melden op toerisme@gemhoegaarden.be
Het zijn de plakkaatjes van de oude Hoegaardenfietstocht (meer dan 15 jaar geleden).
Een paar jaar geleden werden ze allemaal (dachten we!) verwijderd, maar er zijn er blijkbaar een aantal aan onze aandacht ontsnapt.
Zelf heb ik er nog 2 ontdekt in Hoksem (kruispunt St Jansstraat met Persstraat én met Kapittelbergstraat) . 

Weet je er nog staan ?  Laat het weten aan onze lieftallige toeristische medewerkster Line : toerisme@gemhoegaarden.be.

Werelddag dementie vandaag

Bekijk hier de reportage over jongdementie :

http://www.standaard.be/cnt/dmf20160921_02479118

www.standaard.be
Op deze Werelddag Dementie stelt de documentaire 'Waar gaan we naartoe?' scherp op het verhaal van drie jonge mannen die te kampen hebben met jongdementie....


 

Car free dag op het werk
Op duurzame wijze met Katrien van Hoegaarden naar Wijgmaal. De frietwafels waren de beloning.

woensdag 21 september 2016

Over apostelbomen, apostelbloemen én vooral Palmzondag in Hoegaarden

Aangenaam en leerrijk overleg met het apostelgenootschap gehad gisteren in het gemeentehuis.
Aanleiding : de gemeentelijke cultuurdienst wil een Europees plattelandsdossier (van beperkte omvang) indienen.  In overleg met het apostelgenootschap natuurlijk.
Onze eerste brainstorm gisteren was goed.  De apostelen waren er bijna allemaal. En... we hebben weer veel bijgeleerd.  We wisten al wat een apostelboom is (die wordt dit najaar in De Tuinen geplant), maar er bestaan ook apostelbloemen.  Ook daar kunnen we een perkje van aanleggen.
Waarom heten gladiolen apostelbloemen :
http://www.symbolischschikken.nl/gladiool/

maandag 19 september 2016

Doe je donderdag mee aan Car Free day ??

http://www.weekvandemobiliteit.be/carfreeday

www.weekvandemobiliteit.be
Op donderdag 22 september is het weer zover: CAR FREE DAY, de jaarlijkse hoogmis van de duurzame pendelaar! We moedigen iedereen aan om op Car Free Day te kiezen voor ...

Zelf ben ik aan het overwegen om met mijn vouwfiets van Hoegaarden naar Tienen te trappen, dan de trein naar Leuven, fietsen langs de Vaart naar Wijgmaal en 's avonds omgekeerd.   Toch ook eens het weerbericht bestuderen.

 

zondag 18 september 2016

Een beetje van alles deze week...

... maar vooral een beetje veel.
Maandag eerst naar Leuven, dan naar Antwerpen voor een brainstorming voor een nieuw project dat ik wil indienen (ik doe het mezelf aan - altijd schrik om iets te missen in het leven en op het werk !). 's Avonds schepencollege.
Dinsdag Raad van Bestuur van Kind en Preventie in Brussel. In de namiddag ga ik in Lot (Beersel) de plaatselijke parochiezaal verkennen voor een zeer mooi evenement van het Huis van het Kind.
Dinsdagavond avondzitting in het gemeentehuis én overleg met het apostelgenootschap over een plattelandsdossier dat we voor Palmzondag willen indienen.
Woensdag vind je mij eerst op het gemeentehuis, daarna op de studiedag van Eandis in Vilvoorde, onder andere over laadpalen.  Toch van de gelegenheid gebruik maken om eens te polsen naar de stand van zaken van ons lichtplan.
's Avonds Raad van Bestuur van Ecowerf.
Donderdag vergaderingen op het werk. 's Avonds Raad van Bestuur Regionaal Landschap Zuid-Hageland.
Vrijdag beleidsoverleg van Ons op het werk.  In de namiddag overleg in het gemeentehuis over onze op komst zijnde rups (Ruimtelijke Uitvoeringsplannen).  's Avonds kampioenenviering op het gemeentehuis.
Ik word al moe van het op te schrijven.  Wat zal dat op het eind van de week zijn.