Pagina's

woensdag 30 maart 2016

Een heleboel vacatures bij agentschap integratie

http://www.integratie-inburgering.be/15-nieuwe-vacatures#.VvwtLHHs8Wo.facebook

Het gemeenterapport Nieuwsblad : mooie score voor onze bib

Zoals geweten hield het Nieuwsblad een groot tevredenheidsonderzoek over verschillende aspecten van de gemeente. 
Vorige week was het de beurt aan de bibliotheken. 
Een mooie score voor de bib van Hoegaarden als je het vergelijkt met de ons omliggende gemeenten.
Een mooi aanbod, openingsuren op de momenten dat de mensen thuis zijn... Sfeer en gezelligheid dik in orde !
Een pluim voor de medewerkers van Bib Hoegaarden !

dinsdag 29 maart 2016

Update Windpark E40 door Storm. Nieuwe visualisaties vanuit Oorbeek

http://www.windparke40.be/visualisaties/

Subsidie in kader van klimaatplan Hoegaarden toegekend : onderzoek rond hergebruik restwarmte bedrijven

Op onze vraag werd door Interleuven een subsidiedossier bij de provincie ingediend (en goedgekeurd gekregen) om een onderzoek te starten rond het hergebruik van restwarmte van en voor bedrijven.  Het onderzoek loopt terzelfdertijd in Hoegaarden als in Landen. Vanzelfsprekend past dit onderzoek binnen ons klimaatplan.
Een beetje meer uitleg van Interleuven hieronder.  Bijgevoegd schema heb ik van internet geplukt.

Warmtenetten zijn momenteel nog weinig toegepast in Vlaanderen, nochtans hebben zij een zeer groot potentieel. Interleuven heeft van de gemeente Hoegaarden de vraag gekregen aangaande de uitwisseling van restwarmte en de aanleg van warmtenetten. 

 AB Inbev beschikt over restwarmte, maar of dit voldoende is moet verder onderzocht worden. Tevens moet bekeken worden of er nog andere bedrijven op het terrein over restwarmte beschikken. Vandaar dat er eerst wordt gestart met een bevraging van de verschillende bedrijven om deze potentiële restwarmte in kaart te brengen. Op basis van deze beschikbare gegevens kan verder worden onderzocht op welke manier deze restwarmte kan worden uitgewisseld: rechtstreeks tussen de bedrijven of via de aanleg van een warmtenet. De technische haalbaarheid en randvoorwaarden inzake de uitwisseling van restwarmte en/of aanleg van een warmtenet zullen in een haalbaarheidsstudie worden onderzocht.   

Vanavond heb ik de eer om dit goede nieuws op de milieuraad te brengen.  Hoe we dit onderzoeksprojectje verder gaan aanpakken, dat wordt in de toekomst verder met Interleuven, Eandis en de Hoegaardse bedrijven verder afgestemd.

dinsdag 22 maart 2016

Een verschrikkelijke dag

Onbegrijpelijk.  Onze wereld zal nooit meer dezelfde zijn.
Marie is op het nippertje ontsnapt aan de aanslag in de Wetstraat.  Ze had toevallig een trein en metro vroeger genomen dan elke dag.  Fier ook op de medewerkers van CD&V in de Wetstraat, die de gewonden hebben binnengehaald en de eerste zorgen toegediend.  Het duurde heel lang eer de ambulances er waren, vermits die allemaal in Zaventem waren. 
Ik leef mee met de families van de slachtoffers. 

maandag 21 maart 2016

Laatste week voor de paasvakantie gaat in

Maandag zal ik helaas het woonoverleg in Hoegaarden moeten missen wegens een studiedag op het werk. 's Avonds wel naar het schepencollege.
Dinsdag naar de raad van bestuur van Kind en Preventie in Brussel. Daarna nog wat andere vergaderingen. In de vooravond vind je me op de avondzitting in het gemeentehuis.
Woensdag overleg (meer dan 1) op gemeentehuis. 
Donderdag drop ik een megadossier in de mailbox van de vragende partij.  In de veronderstelling dat ik het af krijg.  's Avonds PWA-raad.
Vanaf vrijdag ga ik een paar dagen van de liefde leven.  En toeristische prospectie voor in Hoegaarden doen.

zaterdag 19 maart 2016

Earth Hour : vanavond gaat het licht een uurtje uit

Tussen half 9 en half 10 vanavond wordt het grootste gedeelte van de openbare verlichting gedoofd : voor een klimaatvriendelijker wereld.

donderdag 17 maart 2016

Hoe het apostelgenootschap mee evolueert met zijn tijd. Of.... hoe facebook wordt ingeschakeld voor de bedelbrieven

Het is een traditie : de week VOOR Palmzondag krijg je een apostel aan je voordeur om te bedelen.  Dat hoort zo.  Tot vorig jaar kwam straatgenoot Maurice hiervoor aan mijn deur.  Nu hij overleden is, is het apostel Jaak die dit doet.  Zoals je wel dacht, ben ik nooit thuis en is dat zeer moeilijk voor een apostel, die het die week al zo druk heeft.
Maar een apostel van deze tijd, die schakelt facebook mee in.  Zo had ik een facebookbericht dat de bedelbrief in mijn brievenbus lag.  Fijn om te zien dat de apostelen, ook al bestaan ze al van 1631, toch van sociale media houden.

woensdag 16 maart 2016

ik zou een paar dagen mij moeten kunnen terugtrekken in een klooster of zo....

om projecten te schrijven.  Gewoon ikzelf met mijn PC.  En een zak chips, zo gaat dat nog beter.
Te veel deadlines en opportuniteiten.  Ik kan het niet laten.

maandag 14 maart 2016

zondag 13 maart 2016

Back to work, na een geweldig weekend

Maandag vergaderingen in Leuven.  Zorgen dat ik op tijd terug ben, want ik moet dringend naar de dokter voor inentingen voor onze reis in de zomer. En.... sinds de urban run zit ik weer met een pijnlijke heup.  's Avonds schepencollege.
Dinsdag ook weer overleg op het werk én voor de avondfile naar Beersel voor een avond die ik moet leiden in het kader van het Huis van het Kind.
Woensdag weer bomvol vergaderingen. In de vooravond naar Ecowerf (Algemene Vergadering)  's Avonds overleg met een paar dames in het Gemout in Outgaarden
Donderdagavond Algemene Vergadering KVLV in het Kapittelhuys. Dames welkom. 
Vrijdag beleidsoverleg op het werk en in de namiddag bespreking op het gemeentehuis van de ontwerpen RUP's (ruimtelijke uitvoeringsplannen). 's Avonds vernissage palmzondag.

Reeds vroeg in de ochtend was het koppen lopen op de planten markt in de Tuinen

zaterdag 12 maart 2016

Ook de burgemeester van Linter houdt van Hoegaarden !

en... van de urban run, net als de 620 joggers ! Vorig jaar liepen we samen in Zoutleeuw, dit jaar in Hoegaarden.  De urban run van Hoegaarden heeft die van Zoutleeuw veruit overtroffen !  De foto krijg ik niet recht én dat heeft niets met mijn cava te maken van na de urban run...  Het gaat niet zo goed met de technologie tegenwoordig.

Op komst : Ullekenskermis

T-shirts passen met maten in alle maten

T-shirts passen met maten in alle maten

klikken op bovenstaande link
.
Vanaf vandaag te koop in het Toeristisch Infopunt De Tuinen

donderdag 10 maart 2016

Hoe zit dat nu in elkaar met die herbestemming van de voetbalterreinen in Outgaarden ?

De site van de voetbal is momenteel volledig recreatiegebied.  Nu de voetbal er weg gaat, moet de gemeente zich als een goede huisvader/moeder bezinnen over 'wat nu'?
Eén van de ruimtelijke planningsinstrumenten die we hiervoor hebben is het opmaken van een RUP.  Een RUP is een Ruimtelijk Uitvoeringsplan.
Het grootste gedeelte van het domein (weg van de straatkant) zal recreatie blijven, dat kon je in de pers al lezen.  Welke vorm van recreatie het wordt, dat zal afhankelijk zijn van de nood van actoren in recreatie.  Nadat de gemeente een open oproep gedaan heeft, zullen we zien welke deze nood is.
 Het stuk van het terrein vooraan (aan de straatkant), daarvoor wordt overwogen om een RUP tot omvorming naar woongebied te maken.  Na de omvorming zouden er dan één à twee woningen kunnen gebouwd worden.  Het terrein is nu reeds ontsluitbaar voor recreatie langs een andere kant.
Maar natuurlijk, het opmaken van een RUP, dat duurt wel even.  Langer dan het aanleggen van een kunstgrasveld, zoveel is zeker.
Bij het opmaken van een RUP hoort trouwens ook altijd een openbaar onderzoek.  Met andere woorden, iedereen kan zijn zegje doen vooraf.

Ken uw wijkagent

http://www.lokalepolitie.be/5392/uw-wijkagent.html

dinsdag 8 maart 2016

Gekregen voor 30 jaar getrouwd op vrouwendag

Mijn cadeautje voor onze dertigste huwelijksverjaardag van mijn grote liefde gekregen.  Toepasselijk voor vrouwendag. Hopelijk geeft Paenhuys een cursus 'ken je materiaalkoffer'.

zondag 6 maart 2016

Gemeenteraad en andere vergaderingen deze week

Maandag overleg(gen) op het werk in Leuven.  ’s Avonds schepencollege.
Dinsdag naar het Pajottenland voor het werk.  Hopelijk niet te veel file (een ‘dienst’mobilhome zou soms wel van pas komen om ‘ten velde’ te blijven slapen.).  In de vooravond naar het gemeentehuis. ’s Avonds gemeenteraad. Je bent welkom.
Woensdag vind je mij de ganse dag op het gemeentehuis, onder andere voor een toelichting rond het financieel profiel van Hoegaarden.  We krijgen dan vergelijkingen van onze situatie met die van andere gemeenten in de cluster.  In die cluster zitten heel wat van mijn favoriete gemeenten uit onder andere het Pajottenland. (Klein maar fijn, dat wordt de toekomst op alle vlak, vandaar dat ik niet in fusies geloof.  In de nieuwe maatschappij wordt het LOKALE erg belangrijk, dat zeggen alle trendwatchers trouwens. LOKALE energie, LOKALE zorgnetwerken, LOKALE handel, LOKALE voedselwinning, enz enz.)
Donderdag bijwerken op het werk.
Vrijdag ben ik op gemeentehuis én op de studiedag van Interleuven die in het Hoegaarden doorgaat rond duurzame mobiliteit.  Misschien zie je de milieudienst die dag wel wat groene autootjes uittesten.
 
Foto ; de buurderij (in de stad), een voorbeeld van lokale voedsel verdeling.
De leuze voor ons klimaatplan : doe het samen, doe het lokaal en doe het met liefde !
 
 

Waar houdt uw schepen van ruimtelijke ordening zich op een (lazy?) sunday mee bezig ?

Met het nalezen van de zovele voorontwerpen RUP's (Ruimtelijke Uitvoeringsplannen) die op ons bord liggen.  Veel werk, maar het resultaat zal Hoegaarden ten goede komen.  De tennis en hockey zullen hun plannen kunnen realiseren, mét respect voor natuur en landbouw.  De site van de Polder zal opgewaardeerd worden en multifunctioneel kunnen ingevuld worden, met meer kansen voor de ontwikkeling van natuurwaarden aan de Gete.
En dat zijn dan nog maar een paar van de 5 RUP's die ik vandaag doorneem.  De rest is nog in de maak.
Ruimtelijke ordening is de basis van het gemeentelijk beleid rond enerzijds hoe een gemeente er uit ziet én anderzijds het 'geven van plaats' aan wonen, werken, ontspanning, natuur en landbouw.  Een zeer interessante bevoegdheid, vind ik zelf. 
Ondertussen is mijn lieve echtgenoot van ellende zelf zijn hemden aan het strijken.  Een vrouw in de politiek, dat is niet goed voor het huishouden....

donderdag 3 maart 2016

Vanaf wanneer kan je dit hebbeding kopen ?

Zoals je kon lezen, is er een I love Hoegaarden T-shirt in de maak.  Momenteel in druk, net op tijd klaar voor de urban run.
Je kan dit gegeerde T-shirt kopen vanaf zaterdag 12 maart (10 u)  in het toeristisch infopunt in De Tuinen.  Nog net op tijd om 's avonds op de urban run aan te doen.
Liefhebbers van al wat mooi is, zullen jaloers naar je shirt kijken.  Alle volwassen maten zijn beschikbaar.  Kostprijs 15 euro.
Zelf wil ik er een paar in reserve kopen,  om als cadeautje te geven als ik persoonlijk iemand rondleid in Hoegaarden.

woensdag 2 maart 2016

De 5 redenen waarom je zeker naar Palmzondag moet gaan !

Je vindt ze op de raamaffiche (laatste pagina infoblad). Hang ze aan je venster !

foutje in gemeentelijk infoblad (gisteren in uw bus)

De vlinder op de voorpagina is geen admiraalvlinder, maar wel een distelvlinder. Met dank aan Pieter Abts voor de melding.
Vergissen is menselijk.   In het vervolg zetten we gewoon 'vlinder'. 

Zorg dat je ze hebt !!

Vanaf 12 maart (de dag van de urban run) kan je dit T-shirt kopen in de Tuinen van Hoegaarden.  Een collector's item, als je het mij vraagt.  Een leuk geschenkje ook voor een feestje of zo.
Prijs : 15 euro.  Unisex.  Er is ook extra large.

Je kan ze ook nu al bestellen, met vermelding van maat : detuinenvanhoegaarden@telenet.be