Pagina's

zondag 31 maart 2019

25 deelnemers aan de opleiding kerkgids

De Heren van Meldert... Niet alleen in het kasteel kan je ze terugvinden, ook in de St Ermelindiskerk (vroeger Barthelomeuskerk) van Meldert.   Librecht (adviseur van de hertog van Brabant),  Van d'oyenbrugge, Vandernoot.... Adelijke geslachten van Haccour en Duras.   Je vindt er vele sporen van terug in de kerk.
Bedankt aan historicus Luc Minten voor de interessante rondleiding.woensdag 27 maart 2019

Toeristische kalender van het voorjaar 2019

7/4: Lenteplantenbeurs
7/4: Molen Hoksem open tussen 14u en 17u
13/4-14/4: Celismolen open tussen 14u en 17u
14/4: Palmzondag met palmprocessie in Hoegaarden
28/4: Bloesemwandeling - molen Hoksem – B&B Schuur v Babel open - bloesemlounge
28/4: (16-20u) erfgoeddag (bakoven ’t Paenhuys)
5/5: Processie Sint-Catharinakapel Hauthem
5/5: Molen Hoksem open tussen 14u en 17u
18/5-19/5: Celismolen open tussen 14u en 17u
2/6: Start to Meldert: Ridderlijk verleden van Meldert met geleid bezoek aan kerk, kapel, pastorie en dorp
2/6: Molen Hoksem open tussen 14u en 17u
• 9/6 : Gaston Roelantswandeling (voormiddag) en jogging)10/6: Sint-Ermelindisprocessie Meldert
16/6: Molen Hoksem open
16/6: Sint-Jansprocessie Hoksem
16/6 (namiddag) :
Hoksem, erfgoed en natuur (Natuurpunt)
26/6 : Start to Outgaarden - wandeling langs vierkantshoeven : 14 u aan de kerk 
29/6-30/6: Celismolen open tussen 14u en 17u
7/7: Molen Hoksem open tussen 14u en 17u

zondag 24 maart 2019

Drukke nieuwe week op komst

Maandag eerst naar de persvoorstelling van Bloeiend Hageland in Tienen. 
In de namiddag schepencollege.  's Avonds eerst een huwelijksjubileum, daarna participatieavond voor de inwoners.  Iedereen welkom om 20 u in de raadzaal.
Dinsdag eerst naar het werk voor een vergadering. 's Avonds vind je me in het gemeentehuis voor de officiële opening van het toeristisch seizoen.
Woensdag op gemeentehuis voor allerlei besprekingen.
Donderdagavond milieuraad.  Vrijdag een overleg in Zoutleeuw.

Hoegaardenfan uit Tokyo - samen op terrasje in Luik


Een maand op rondreis in Europa, deze jonge Japanner.  Al heel wat Europese bieren geproefd, maar hij blijft fan van de Witte van Hoegaarden.  Vlot te koop in Tokyo, aan 4 euro per fles (niet van 't vat).

Leuke babbel.    Terwijl wij aan de Luikse balletjes zaten.... 


Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone.

vrijdag 22 maart 2019

18 greeters... ik ben zo fier op hen...

We zijn al met 18 greeters.  Ze konden er niet allemaal zijn op onze vergadering, maar ik ben wel apetrots op hen.  Zo veel dynamiek en enthousiasme.  Zij zijn klaar voor het nieuwe toeristisch seizoen.   En... als ik ooit tijd heb...wil ik ook greeter worden. 

donderdag 21 maart 2019

Kan onze geosite erkend worden als Global Geopark (Unesco) ?

De wereld is aan de durvers.

Ons regionaal landschap is wel erg ambitieus.  Terecht.  Onze geosite is een unicum in de lage landen.

Regionaal Landschap Zuid-Hageland onderzoekt momenteel of en hoe Hoegaarden en omstreken het label kan krijgen van Global Geopark.   Eén van de actiepunten van het strategisch project Getestreek, onder de rubriek toerisme en erfgoed :

  We zetten het geo-historische landschap in de kijker. Dit doen we door een dossier op te maken voor een internationale erkenning via het UNESCO-Label ‘Global Geopark’. Unieke troeven zijn onder meer de geosite in Hoegaarden, de kwartsiet en de Gobertange stenen.

Voor de duidelijkheid : in België is er maar een streek die dat label heeft en dat is de Famenne.

Op de website van de Global Geoparks vind je de omschrijving van wat zo'n geopark is :
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/

woensdag 20 maart 2019

Vervolg op vorig bericht (klimaatsubsidies)

In de grote pot subsidies rond het project 'Vingers op de wonde' zit 114.000 euro vervat voor isolatie van de sporthal !! Hoognodig.

Vlaamse subsidies voor 3 Hoegaardse lokale klimaatprojecten !

Apetrots !
De minister van Omgeving laat weten dat onze ingediende klimaatprojecten goedgekeurd zijn voor subsidie.

Het eerste project is het natraject om inwoners te prikkelen en aan te moedigen voor dakisolatie.
Het heet Vingers op de wonden, Hoegaarden en Bierbeek (Gemeente Hoegaarden - gemeente Bierbeek). In Hoegaarden en Bierbeek werden de ‘klimaatwonden’ van de gemeenten visueel blootgelegd door de opmaak van thermografische luchtfoto’s. Met het project ‘Vingers op de wonden’ willen de gemeenten hun inwoners informeren en sensibiliseren voor energetische dakrenovatie. Er wordt een fysiek loket uitgebouwd waar inwoners persoonlijk advies kunnen krijgen op basis van de thermografische luchtfoto’s. In samenwerking met een klimaatteam (inzet vrijwilligers) wordt getracht zo veel mogelijk mensen te bereiken, met extra aandacht voor prioritaire of kwetsbare doelgroepen (prikkelpremie). De gemeente Hoegaarden voorziet tevens een dakrenovatie van de gemeentelijke sporthal. De intergemeentelijke samenwerking is zeker een troef naar kennisdeling. 

Het tweede project wil onderzoeken en uittesten of en hoe we het groenafval van holle wegen enzovoort kunnen gebruiken als energiebron :  Het project heet Biomassa uit de Getevallei en wordt uitgevoerd door Interleuven :  

Binnen de Getestreek bestaan er verschillende biomassastromen die momenteel niet gevaloriseerd worden. Deze reststromen kunnen grote waarde hebben als ze zorgzaam zouden worden gevaloriseerd tot kwalitatieve houtsnippers, die een lokale biomassaketel kunnen voeden. Het project besteedt veel aandacht aan het uitdragen van de nieuwe beheervisie en aan gedeeltelijk omvormen van de beheerpraktijken op openbaar domein. Verder vervullen de gemeenten hun voorbeeldfunctie en spelen ze een rol in de communicatie naar inwoners, fruittelers e.a. en zetten ze bovendien in op handhaving rond het illegaal opstoken van biomassa in de regio. Door het valoriseren van de kwalitatieve houtsnippers wordt de CO2-uitstoot gereduceerd. Binnen het project wordt er gezocht naar een locatie en een gebruiker van de centraal gelegen biomassaverbrandingsketel. Er zal verkend worden welke gebouwen van het (inter)gemeentelijk of provinciaal patrimonium in aanmerking komen voor de installatie van de biomassaketel. Het project is een win-winsituatie op vlak van klimaat en biodiversiteit doorat de lokale biomassaketen als grondstof voor duurzame warmte onvoorwaardelijk gekoppeld wordt aan een duurzaam beheerplan en daarmee dus ook aan het duurzaam beheer zelf van houtkanten/holle wegen.

Het derde project : Landbouwers Koolstofbouwers (Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw) De bodem speelt een belangrijke rol bij het zoeken naar oplossingen voor het klimaatprobleem. Deze bevat wereldwijd dubbel zoveel koolstof als de atmosfeer. Vooral gronden in landbouwgebruik kunnen door goed bodembeheer beduidend meer koolstof opslaan dan momenteel het geval is. Door CO2 vast te leggen in de vorm van bodemorganische stof (OS), dragen boeren bij tot de oplossing van het klimaatprobleem. Bovendien biedt een verhoging van de OS een betere bodemkwaliteit en dus opbrengst. Met dit project worden bij minimum 25 akkerbouwbedrijven of gemengde (akkerbouw-veeteelt) bedrijven maatregelen genomen om op een duurzame wijze substantieel meer koolstof vast te leggen in de bodem. Ze worden opgewaardeerd tot piloot- of modelboerderijen, zogenaamde ‘Koolstofbouwers’, als voorbeelden voor een ruimere toepassing in de bredere regio op langere termijn. Verder wordt er ook ingezet op kleinschalige brongerichte maatregelen die maximaal aanvullend zijn op de maatregelen die gemeenten kunnen nemen via het Erosiebesluit. Doordat het overleg tussen de gemeente en de landbouwer wordt gefaciliteerd, worden specifieke lokale inrichtings- en beheeractiviteiten op elkaar afgestemd, die de efficiëntie en effectiviteit van de ‘individuele’ maatregelen beduidend kunnen verhogen. De gemeenten krijgen in dit project ook een belangrijke rol inzake communicatie en logistiek: het betrekken van landbouw- en milieuraad, het motiveren van landbouwers tot deelname, het steunen bij de organisatie van info- en demo-momenten,… In Vlaanderen zijn er nog geen projecten die zich richten op koolstofopbouw in de bodem die breed toepasbaar gesteld worden voor landbouwers. Voorlopig zijn er alleen onderzoeks- en demonstratieprojecten. Een zeer belangrijke hefboom bij de herhaalbaarheid van dit project is de vertaling in financiële meeropbrengsten als gevolg van de maatregelen. 

Toeristisch seizoen op komst - nieuwe banner aan het infopunt


Je ziet het in het straatbeeld.... het is weer bijna zo ver : het mooie weer en ons toeristisch seizoen zijn op komst.
Volgende week hangen de vlaggen van Palmzondag.  Deze week werd de groter banner van de greeters opgehangen aan het toeristisch infopunt.
Ook zin om een greeter (gratis) te boeken ? Maak je keuze :

http://www.hoegaardengreeters.be


Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone.

zaterdag 16 maart 2019

De volgende week - natuurlijk weer geen enkele avond thuis

Maandag eerst naar Leuven voor het werk.  Het is er ineens zeer druk.  We zijn een aantal nieuwe Huizen van het Kind aan het oprichten.  In de namiddag op het gemeentehuis voor een paar overlegmomenten.  In de vooravond naar een jubilerend koppel en daarna schepencollege.

Dinsdagavond naar de Nacht van de Geschiedenis.  Zeer interessant.  Over de geschiedenis van het kasteel van Meldert. (foto).  Ik heb er ook een paar geplande besprekingen in de pauze of nadien.

Woensdag vergaderingen op het werk.  's Avonds moest er gekozen worden tussen de bestuursvergadering van Sint-Rochus, de lezing over Guatemala (Broederlijk Delen) en het Economisch Congres in Tienen.  Ik zal schipperen tussen St. Rochus en Broederlijk Delen.

Donderdag in de namiddag vergadering op het gemeentehuis.  's Avonds vergadering met onze greeters.

Vrijdag woonoverleg op het gemeentehuis én overleg met dienst toerisme.

Bij de 6 favoriete kunstenaars van Kardinaal Danneels zit een Hoegaardse !

Let vooral op nr 6 : Désirée Verstraete uit Klein Overlaar ! 


https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artistiek/6-favoriete-kunstenaars-van-kardinaal-danneels?fbclid=IwAR1Ck6zYjUEmYFv6H8vguezneErpMIbJ0ooS7_P1yQfGH71QVS9wr-WIK_Q


Het werk heet 'Petrus' handen'.
Fier .  Ik vind haar werken ook prachtig.  Fier dat er een Hoegaardse kunstenares tussen zit.

Meer over Désirée :
http://www.rupa.be/CV.htm

Morgen (zondag 17/3) koffiestop in Hoegaarden voor Broederlijk Delen

 "koffiestop" in de St.-Gorgoniuskerk op zondag 17 maart van 11u30 tot 12u30. Vrijwilligers schenken koffie op school, in de parochie of op het werk, in ruil voor een vrije bijdrage aan de projecten van Broederlijk Delen.
Tot daar !

Ilse Struys exposeert in gemeentehuis Hoegaarden

https://www.hln.be/regio/hoegaarden
opbrengst voor Huize Delacroix

dinsdag 12 maart 2019

Het Compostela seizoen in Hoegaarden is al even bezig....

tja, sommige Compostelagangers zijn er wel vroeg op het jaar bij.  Vaak komen ze van Nederland en is het zomer eer ze in Compostela te voet aankomen.

De eerste 3 werden door Liesbeth al afgevinkt, de 4de (dat we weten.... er zijn er altijd meer) komt vanavond toe bij fervent Compostelagangster Marina.

Zoals je weet, ligt Hoegaarden op de kruising van twee Compostelaroutes, de Via Monastica en de Via Brabantica (de laatste loopt ook over Meldert).

Ook vanuit Hoegaarden zijn er altijd inwoners die de tocht aanvatten, te voet of met de fiets.
En... door een samenloop van allerlei omstandigheden, én met het oog op een fijn (Hoegaards) stapgezelschap, ga ik in de zomer ook te voet naar Compostela.  Het begon met 2 en het eindigde met 7.  Ik kijk ernaar uit, ondanks huidige voetfracturen enz.  We doen w
eliswaar alleen het laatste traject van 120 km, op de Via Portugese.   Maar kom, het is een begin.  ALS ik ooit tijd heb, fiets ik heel zeker het volledige traject van Hoegaarden naar Compostela.  Maar daar moet je al snel 6 weken voor uittrekken.   Zo veel tijd heb ik meestal niet...

zondag 10 maart 2019

hoe ziet de komende week er uit?

Maandag eerst naar gemeentehuis en een 'onder de middag' schepencollege.  In de namiddag word ik in Leuven op mijn werk verwacht voor een toelichting.
Dinsdag eerst naar het werk. In de namiddag naar het ziekenhuis.   Kom ik er met of zonder gips uit, dat is nog een raadsel.   In de vooravond een vergadering op het gemeentehuis en om 8 uur gemeenteraad in de raadzaal.  Iedereen welkom.
Woensdag eerst naar een begrafenis, daarna vind je me in het gemeentehuis voor overleg. 's Avonds cultuurraad.
Donderdagavond vergadering met de zwerfvuilmeters en peters.  Er blijven er maar bijkomen.  We zijn al met 35.
Vrijdag eerst vergadering in Leuven.  In de namiddag een vergadering rond erfgoed en toerisme binnen het ruilverkavelingsproject. 's Avonds vernissage van Ilse Struys.

Starparty met Capella

Op vrijdag en zaterdag 15 & 16 maart kan u opnieuw genieten van de Sterrenkijkdagen! 

Vanaf 19u in het Sint-Janscollege te Meldert (9de editie)
Helder of bewolkt, er zijn leuke activiteiten door voor jong & oud
  • Sterrenkijken door grote telescopen (met begeleidende uitleg) bij helder weer (kraters op de maan, Plejaden, Orion) vanaf 19u (bij helder weer)
  • Bij bewolking kan je kijken door telescopen binnen en demo van de optische instrumenten 
  • Onze fotomontage met recent eigen fotomateriaal
  • Kosmische reis in ons virtueel planetarium
  • Kosmisch café

zaterdag 9 maart 2019

15 redenen waarom een papieren agenda beter is dan een digi-agenda

klikken
http://newsmonkey.be/article/64075?utm_source=facebook&utm_campaign=SocialMedia&utm_medium=social&utm_content=PostContent&fbclid=IwAR0CirubC4A5gBCml9t8VcNNPWmvI2VyJyOWy1HFhzijmfmOicFq8PZYT7k

In nood kent men zijn vrienden

Door een stressfractuur aan beide voeten wordt het weer even rolstoelen in huis.  Te snel en te enthousiast beginnen stappen na 6 weken rolstoel.  Terug naar af dus.
De ene vriend heeft de rolstoel geleverd (uit de kelder opgediept), de andere is de banden komen oppompen.  Bedankt Philip en Stef.
Tip voor VAB : de fietsbijstand uitbreiden naar rolstoelbijstand?Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone.

vrijdag 8 maart 2019

Johan Creten exposeert in Dubai met True Love

Na ons bier is ex-Hoegaardier Johan Creten ons grootste exportproduct.  Over een 10-tal dagen in Dubai.  De uitnodiging voor de vernissage vind ik erg leuk, maar helaas, is Dubai te ver om met mijn andere plannen te combineren.
Voor wie toevallig in Dubai is de komende weken : 

Internationale vrouwendag vandaag - de strijd voor evenwaardigheid is nog lang niet gestreden

Ook al hebben vrouwen en mannen juridisch gezien dezelfde rechten, toch is de evenwaardigheid er nog belange niet.  Kijk naar het dagelijks leven, kijk naar de politiek.  Jaja, ook in de politiek.   De voorbeelden hou ik voor mezelf.
Dus dames en vooral heren.... wees alert.  Zeker voor je iets zegt, niet zegt of een bepaalde attitude aanneemt.  Er is nog veel werk aan gelijkwaardigheid.

donderdag 7 maart 2019

Onze pallox (bloesemkunstwerk in Hoksem) in runners magazine ! (runners.be)

Onze pallox wordt beroemd.  Vorige maand in het VAB-reismagazine, vandaag in het digitale tijdschrift voor joggers.  Met de peter van de Pallox (en fervent jogger) Maarten Vangramberen.
Fier !

Volgende week : de eerste 'Start to Hoegaarden' van 2019 17 maart van 14 tot 17 u

Rondleiding langs kleine wegen in Hoegaarden : sagen en legenden.

Wegens het succes van 'Start to Hoegaarden' vorig jaar organiseren de greeters de eerste 'groepsgreet' van 2019 op zondag 17 maart .

De wandeling zal in het teken staan van Hoegaardse sagen en legenden. Greeters Ivan en Joris nemen de honneurs waar.


Vertrek van de rondleiding is voorzien aan jeugdhuis 't Paenhuys, Stoopkensstraat 82, Hoegaarden.


Deze activiteit is zowel voor de toerist als voor de 'nieuwe Hoegaardiers' als voor wie al heel zijn leven in Hoegaarden woont.
Reserveren is niet nodig. Deelname is volledig gratis.
Tot dan!

woensdag 6 maart 2019

Er is zondag West-Vleteren te drinken in Hoegaarden

OKRA Hoegaarden nodigt je uit op de jaarlijkse pannenkoekendag met trappistenproeverij.
Laat je verwennen op zondagnamiddag met een lekkere pannenkoek, een ijsje of een zeldzame trappist.
Zondag 10 maart 2019 van 14u tot 18u
Mariadal - Hoegaarden.

En... ik heb het gevraagd. Alle trappisten? 
Antwoord Luc Fourie : ja, ook West-Vleteren.

(zelf onlangs naar West-Vleteren gereden en ook het degustatiecafé was dicht. Maar dit wordt zondag gecompenseerd.

dinsdag 5 maart 2019

Prachtige bloesemwandeling Hoegaarden op komst met oa Schuur van Babel op 28 april

Neem je agenda en schrijf het op of zet het in je digi-agenda.
zondag 28 april vanaf 10 u.
Vertrek in Meldert of Hoksem. Met Opendeur in de Schuur van Babel (b&b) en in de molen van Hoksem.
Met de enige echte bloesemlounge met bloemenbiertjes, geserveerd door Chiro Hoegaarden. Er is een korte en lange wandeling. En.... surprise... ons prachtig kunstwerk (de Pallox) krijgt gezelschap van een tijdelijk kunstwerk.  Meer mag ik daar nog niet wel over vertellen.Heel speciaal is toch wel de B&B in Babelom (Meldert), waar gastvrouw Erica ons de weg wijst.  Het is de vroegere residentie van de paters Scheut, die heel goed wisten waar de mooie plekjes waren.
http://www.deschuurvanbabel.be/

  Op de binnenkoer organiseert het toeristisch infopunt een mini streekproductenmarkt.  Van daaruit naar de mooiste lounge van Vlaanderen, de bloesemlounge, opengehouden door de Chiro.  Met bloesembiertjes en cake.  Vlak bij de Pallox, het bloesemkunstwerk dat deze maand het reismagazine van VAB heeft gehaald.  In de buurt van de pallox zal je een tijdelijk kunstwerk kunnen spotten.  Vandaar uit naar de molen van Hoksem.  Ik vermoed dat het OC van Hoksem zal open zijn.  De kerken, daar zal ik nog eens moeten achter gaan.... 


zondag 3 maart 2019

De nieuwe week - een beetje spannend

Geen krokusvakantie voor mij, maar wel een beetje gekluisterd aan mijn bureaustoel door een stressfractuur in de voet.  Ik heb een vermoeden dat de dokter mij dinsdag in het ziekenhuis volledig gaat ingipsen, vastbinden én opsluiten opdat ik mijn voet eindelijk laat rusten.  Daar gaat mijn herwonnen bewegingsvrijheid dan.
Maar soit, niet panikeren voor het zo ver is. Maar mij houden aan de voorgeschreven fysische rust, daar heb ik het wel erg moeilijk mee.

Prachtig feest voor jarige pater Cornie in kerk van Hoksem

80 jaar is pater Cornie geworden.  Hij is dankbaar voor zijn vruchtbaar leven.  Dankbaar dat hij actief mag zijn in de kerk van Hoksem en Hoegaarden. 
De dankviering in Hoksem zat helemaal vol, met grote delegaties van Hoegaarden, Meldert, Hauthem, Londerzeel en Roemenië, waar pater Cornie tot 10 jaar geleden actief was.  
De viering was mooi voorbereid door de parochianen van Hoksem, met een gedicht over het leven van de pater door Rita Vandeplas, opgeluisterd door het gezamenlijk koor van Hoksem en Hoegaarden én door de plaatselijke zanger Frederik.   Een in België ingeweken Roemeens koppel zong in het Roemeens voor hem.  (foto)

zaterdag 2 maart 2019

Genoten van de heuveltjes van het Dijleland


Het moet op deze blog niet altijd over Hoegaarden en politiek gaan.

Voor de eerste keer (na mijn ongelukkige val) weer een stevig fietstochtje in eigen streek gemaakt.  Een Hoegaarden-Huldenberg-Hoegaarden.  Zalig om een hele dag op de fiets te zitten en in het dorpscafé onder de kerktoren (met zonnewijzer) een tomatensoepje te eten.
Eten en snoepen onderweg is altijd belangrijk.
De fietstocht beginnen, dat doe je met een hardgekookt ei....(foto)
Ook op de foto's : de pagodes van de Ferme de Wahenge (Beauvechain).
We zijn de mooiste dorpen tegengekomen : Meldert, Bierbeek, Haasrode, Vaalbeek, Sint-Joris-Weert, Neerijse, Huldenberg , Sint-Agatha-Rode, Nethen, Beauvechain, Melin, Gobertange, Saint-Remy-Geest om te eindigen in café de Venetiaen.   Top parcours ! top gezelschap, ook al was ons fietsclubje door omstandigheden wat uitgedund vandaag.
De plannen voor een volgende fikse fietstocht werden al gesmeed : Hoegaarden - Brussel Grote Markt- Hoegaarden.   Voor als de dagen langer worden....

werk mee aan de toekomst van Hoegaarden !

Kom naar de participatieavond van het gemeentebestuur op 25 maart 's avonds. In de raadzaal.
Iedereen welkom.
Meer info in het infoblad p 7 .

vrijdag 1 maart 2019

De thermografische luchtfoto staat online

Vanaf nu kan je online raadplegen wat het resultaat is van de foto voor jouw dak.  Bij sommige daken is er interpretatie nodig.  Je kan hiervoor terecht op het gemeentehuis op ons wooninfopunt.
De thermografische foto én de acties die er uit volgen zijn een belangrijke stap in ons klimaatplan.
https://www.gemeentehoegaarden.be/documents/news-items/20190301_thermografische-luchtfoto-online.xml?lang=nl&fbclid=IwAR3UrKSxwsT4n_7jdwmGqDDo6jq4s2KIwtqiLudPamINGB-o2leNXHSEs6E

Vandaag in je brievenbus : het gemeentelijk infoblad nieuwe stijl


Laat gerust weten wat je ervan vindt.
Communicatie met de burger vinden we erg belangrijk.  Face tot face, in infovergaderingen, via website en sociale media (bijna 1800 volgers !) én via ons infoblad. 


Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone.