Pagina's

maandag 29 juni 2020

woensdag 24 juni 2020

Verdubbeling subsidies vrijetijdsverenigingen Hoegaarden

Omdat ook verenigingen onder corona hebben geleden .....
Vanzelfsprekend wordt dit eerst aan de betreffende raden voorgelegd vooraleer er over beslist wordt in de gemeenteraad :
https://www.hln.be/in-de-buurt/hoegaarden/verenigingen-krijgen-dubbele-subsidies-als-steun-voor-verlies-tijdens-coronaperiode~ae1ececa2/

Verordening rond appartementen in Hoegaarden Centrum in de maak

Sinds een paar maanden werkt het schepencollege aan een verordening rond appartementen : waar (welke straten) en hoe (woon- en beeldkwaliteit) kunnen er appartementen komen in Hoegaarden hoofddorp.

Een onverGETElijk mooi Hoegaarden, het was een programmapunt in ons verkiezingsprogramma.   We hebben een mooi dorp en willen het zo houden. 
Terzelfdertijd willen we betaalbaar wonen mogelijk maken voor jong en oud, met een goede mix van eengezinswoningen en appartementen.  

Projectontwikkelaars vinden de weg naar Hoegaarden.   Iedereen wil in Hoegaarden wonen en zij weten dat.   
Elk succes heeft zijn keerzijde : we moeten opletten dat we geen appartementendorp worden.   We moeten een mooi dorp blijven, dat fier is op zijn landschap en erfgoed.
Sinds een paar maanden werken we aan een gemeentelijke verordening op appartementen.  Samengevat zal hier een inventaris gebeuren van : 
  • Waar mogen er appartementen komen en waar niet ?
    De straten waar dit mogelijk is, zullen worden opgelijst. 
  • Aan welke voorwaarden moeten de appartementen voldoen ? (vierkante meter, beeldkwaliteit, buitenruimte, rekening houden met waardevolle gevels enz....)
Om onze organische groei op te vangen hebben we nood aan meer woongelegenheden. De verdichting zal vooral in de kern van Hoegaarden moeten gebeuren.  Voor de straten waar appartementen niet mogen, kan er wel verdicht worden door de bouw van kleine woningen op bijvoorbeeld een perceel dat nogal ruim uitgevallen is.

Hoegaarden, een mooie plaats om te wonen en te leven.  Voor iedereen. 

donderdag 11 juni 2020

het belang van participatie, natuurlijk ook in de politiek

“alles wat je voor mij doet, maar niet met mij, doe je tegen mij'
(Mahatma Gandhi) .  


Natuurlijk is het belangrijk om, ook al ben je verkozen als politicus, de mensen te betrekken bij verandering of belangrijke beslissing.

90% van het veranderingsproces gaat over aanvaarding, slechts de andere 10 over de inhoud.     Mijn persoonlijke mening is dat je dan ook 90% van je energie moet steken in het betrekken van mensen waarover de beslissing gaat.