Pagina's

donderdag 27 oktober 2016

donderdag 20 oktober 2016

20 oktober : dag tegen kanker

Elke dag krijgen 113 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Kom samen met ons op tegen kanker en voor hoop. Hoop op een toekomst zonder kanker.

woensdag 19 oktober 2016

Vreemd

Vreemd hoe verfranst de Vlaamse rand rond Brussel is. Ben blijven Nederlands spreken in het plaatselijk café in Lot. Een woordje Nederlands kon er van de kant van de cafébazin niet vanaf. Nochtans is dit echt wel Vlaanderen, zelfs geen faciliteitengemeente.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

zondag 16 oktober 2016

Boeiende week voor de boeg

Maandag bij het ochtendgloren naar Gooik (meer bepaald Oetingen) voor een vergadering van het Huis van het kind rond taalstimulering.  Taalstimulering is een hot item tegenwoordig, ik ben er zelf grote fan van, vooral van het belang van taalstimulering bij baby's en peuters. 
's Avonds schepencollege.  Hierdoor kan ik niet naar de avond rond dementie van KVLV en CM in Outgaarden.  En ook niet naar de voorstelling van Ullekenskermis in ons woonzorgcentrum.
Dinsdag naar Roosdaal voor de voorstelling van de 'in de prijzen gevallen' plattelandsprojecten.  Het project dat ik voor het werk heb ingediend, is bij de gelukkigen.  Lokale Zorghubs op het platteland.   Ingediend voor het Pajottenland.  's Avonds vind je mij op het gemeentehuis.
Woensdag vind je mij eerst op het gemeentehuis, daarna naar Beersel voor de doe-namiddag in het kader van de dag tegen armoede.  Terzelfdertijd kan jij, Hoegaardier of Tienenaar, naar een gelijkaardige doe-namiddag 'meer doen met minder' in Tienen in de Kruisboog.  Voor ouders met hun kind, allerlei leuke activiteiten die aantonen dat je ook met weinig middelen veel kan doen.
Hopelijk op tijd terug voor de vergadering van Ecowerf woensdagavond.
Donderdag word ik op Interleuven verwacht voor de stuurgroep 'Task Force Spitsregio Leuven', waar ik Hoegaarden vertegenwoordig.  Een Europees project ter bevordering van het economisch leven in de regio.  Nog een vooravondvergadering op het werk en dan hopelijk op tijd terug voor mijn avondvergadering in Hoegaarden. 
Vrijdag budgetbespreking op het gemeentehuis.  Een ganse dag.  Wij zullen er sneller uit zijn dan de federale regering, ook al is dat ook bij ons een evenwichtsoefening.
's Avonds naar de gala van de boskabouwers.

donderdag 13 oktober 2016

Leuk om mijn zegje eens op een andere regionale TV te mogen doen (voor het werk weliswaar)

In (na Hoegaarden) mijn favoriet plattelandsgebied, het Pajottenland.  Vandaag in het voormalig klooster in Herne.  Thema : bestrijding kinderarmoede op het platteland.   (Volgende maandag internationale dag tegen kinderarmoede).
Klik hier voor de reportage :
http://www.ringtv.be/nieuws/huis-van-het-kind-pajottenland-neemt-maatregelen-tegen-kinderarmoede
en dan klikken op het filmpje
Ook in Hoegaarden zijn de cijfers op vlak van kinderarmoede zeer goed in vergelijking met de rest van Vlaanderen.  In Hoegaarden wordt 1 of de 20 kinderen geboren in armoede.  In het Pajottenland 1 op de 30.  In Vlaanderen 1 op 8.
Het is belangrijk dat ALLE kinderen de beste kansen krijgen op een mooie toekomst.

En deze heeft al vele files goedgemaakt (met hoge volumeknop!)


wie durft er zeggen dat dit geen poëzie is ?

tekst van de nobelprijswinnaar Literatuur Bob Dylan.  De tekst is van voor mijn geboorte.
How many roads must a man walk down
Before you call him a man?
Yes, 'n' how many seas must a white dove sail
Before she sleeps in the sand?
Yes, 'n' how many times must the cannon balls fly
Before they're forever banned?
The answer, my friend, is blowin' in the wind,
The answer is blowin' in the wind.
-- BLOWIN' IN THE WIND, 1962
(Words and Music by Bob Dylan

woensdag 12 oktober 2016

5 vaststellingen ontwerpRUP's unaniem goedgekeurd op gemeenteraad

Hoegaarden maakt werk van haar ruimtelijke uitvoeringsplannen zoals vastgelegd in ons Ruimtelijk Structuurplannen.  De bedoeling van RUP's is om bestemmingen vast te leggen of te regulariseren.  Ook scheppen RUP's een ruim kader van wat wel en niet mogelijk is en hoe het mogelijk is.  Hiervoor wordt rekening gehouden met het aspect leefbaarheid en duurzaamheid.
Gisteren lagen er al 5 ontwerpRUPs op tafel.  Waarschijnlijk volgen in december de volgende (Jongensschoolstraat, Zavelkuilstraat, afhankelijk van hoe snel de administratie zijn werk kan doen).
De 5 RUP's van gisteren waren :
- kerkhof Meldert (van 'agrarisch' gebied naar openbaar nut)
- kerkhof Hoksem (idem)
- De Polder (van industrieel gebied naar gemengd : zowel gemeenschapsvoorzieningen als kleine bedrijvigheid als wonen....)
- Brouwerij Loriers (hier wordt ook zorgwonen mogelijk gemaakt, wat heel wat mogelijkheden geeft voor mensen die niet volledig zelfstandig kunnen wonen).
- Pall (Overlaar) : opdat het bedrijf zich verder kan ontplooien in Hoegaarden waren er een paar wijzigingen nodig die alleen maar konden via een RUP.

Hoe zit dat nu verder ? En hoe kan jij als burger daar inspraak in hebben ?
Over een dikke maand start het Openbaar Onderzoek.  Je zal de startdatum kunnen lezen in de communicatiekanalen van de gemeente en in de pers.  Burgers kunnen, indien zij dit nodig vinden, bezwaar indienen.  Vanzelfsprekend moet je je bezwaar wat argumenteren, maar dat is heel laagdrempelig, het mag zelfs handgeschreven zijn.
Eventuele bezwaren worden behandeld door de Gecoro en dan is het klaar voor de gemeenteraad.  Omdat er met heel wat wettelijke doorlooptijden moet rekening gehouden worden, zullen deze RUPs pas over een 5 à 6 maand klaar zijn.
Op de foto : zo was vroeger het uitzicht van op de Kauterhof.  Als de site volledig ingevuld, zoals het wordt mogelijk gemaakt door het RUP zal het uitzicht helemaal anders zijn.   Extra kansen voor bewoning en voor zorg.  Het is belangrijk dat kleine gemeenten zorgen dat er dienstverlening is in eigen centrum.  Alleen op die manier blijven ze levensvatbaar en gespaard van fusies waar hun inwoners dan toch geen stem meer hebben in de massa.

maandag 10 oktober 2016

hoe ziet de week er uit?

Maandag schepencollege
Dinsdag komt de sapmobiel naar Hoegaarden.  Je moest wel vooraf inschrijven.  Zelf heb ik al om half 9 vergadering op het gemeentehuis met Portiva over onroerend erfgoed en word ik om 10 u in Zoutleeuw verwacht voor een vergadering met toerisme Vlaams-Brabant.  Daarna naar kantoor in Leuven, 's avonds naar de avondzitting op het gemeentehuis en naar de gemeenteraad.
Woensdag gemeentehuis
Donderdag ganse dag in het Pajottenland voor het huis van het kind. 's Avonds naar de cultuurraad.
Vrijdag op het gemeentehuis.  Onder andere voor een vergadering over de tentoonstelling voor 11 november.

vrijdag 7 oktober 2016

o wat een zaterdag wordt dat ....

In de voormiddag naar de 5 geslachten hun regentiedag.
Om 14 u naar Vers Geperst van 't Davidsfonds.
Om 18 u naar de klasreünie van het middelbaar in Tienen.
om dan om half 8 event te moeten wegvluchten voor het persmoment ter gelegenheid van de pikkedonkerwandeling op de Nacht van de Duisternis.
Het optreden in St Rochus, dat kan er dus niet meer bij...

woensdag 5 oktober 2016

's nachts... als het donker wordt... over lichtplan, masterplan, nacht van de duisternis....

 Zaterdag is het nacht van de  duisternis.  Tussen 19 en 23 u zullen ter gelegenheid van de Nacht van de Duisternis de lichten gedoofd worden.  Dit is een sensibiliseringsactie tegen lichthinder.  Terzelfdertijd zal in samenwerking met Vereniging voor Sterrenkunde Capella en Natuurpunt een donkere wandeling georganiseerd worden. Thema van de wandeling wordt "Kosmisch Vinyl" met streekgids J. Viaene. Aan de Marollenkapel is er een bar en zijn er telescopen bij helder weer.  (voorzie laarzen en fluovestjes !)
Het gemeentebestuur heeft zich geïnformeerd bij Eandis over het (op de gemeenteraad goedgekeurde) lichtplan.   De nodige aanpassingen zouden nog dit najaar uitgevoerd zijn opdat het lichtplan in voege kan treden.  Vanzelfsprekend zal hier een grote communicatie-actie aan de bevolking aan vooraf gaan.  Het lichtplan voorziet een doving van de straatverlichting van 24 u tot 5 u, behalve op de uitgaansavonden vrijdag en zaterdag, dan blijft het licht branden.  Meer info hierover : http://hoegaarden.cdenv.be/nieuws/lichtplan-unaniem-goedgekeurd
Maar ook tijdens de branduren kan de openbare verlichting nog veel zuiniger.  Om die reden is het schepencollege, in overleg met omringende gemeenten, een masterplan openbare verlichting aan het opmaken.  In het masterplan wordt elke straat 'gecatalogeerd' en wordt er een graad van lichtbehoefte opgeplakt (bv geen te hoge intensiteit waar niet nodig).   Eenmaal goedgekeurd, zal het masterplan als kader dienen bij werken waar de openbare verlichting moet vervangen worden.
 
Al deze acties kaderen in het klimaatplan van de gemeente. 

Voor de liefhebbers van MER's , RUP's en andere vreemde afkortingen

De MER-screeningsnota van de (ontwerp) RUP's staan op de gemeentelijke website :

http://www.gemeentehoegaarden.be/documents/news-items/20160928-bekendmaking-beslissingen-inzake-plan-mer-plicht-rups.xml?lang=nl

Voor lezers die 'gewone mensentaal' gebruiken : MER staat voor Milieu Effecten Rapport.  RUP staat voor Ruimtelijk Uitvoeringsplan (de vervanger van het BPA).
En om vele bladzijden samen te vatten : Dienst MER heeft laten weten dat de voorliggende RUPS geen aanleiding geven tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. 

Toegegeven : het taalgebruik is redelijk 'freaky'...

maandag 3 oktober 2016

Welkom op de gemeenteraad van 11 okt

AGENDA:
1.  Goedkeuring verslag  van de zitting dd 13.09.2016.
2.  Kerkfabriek Sint-Gorgonius Hoegaarden : budgetwijziging 2016 - akteneming
3.  Kerkfabriek Sint-Ermelindis Meldert : budgetwijziging 2016 - akteneming
4.  Kerkfabriek Sint-Ermelindis Meldert: budget 2017 - akteneming
5.  Kerkfabriek Sint-Gorgonius Hoegaarden : budget 2017 - akteneming
6.  Kerkfabriek Sint-Jan  Hoksem: budget 2017 - akteneming
7.  Kerkfabriek Sint-Jan Hoksem : goedkeuring  wijziging meerjarenplannen 2014-2019
8.  Kerkfabriek Sint-Niklaas Outgaarden: budget 2017 - akteneming
9.  Gemeentefinanciën : goedkeuring budgetwijziging
10. Aanstelling van een vertegenwoordiger en bepaling van zijn mandaat op de Bijzondere Algemene Vergadering van 23 november 2016 van EcoWerf
11.INTERLEUVEN algemene vergadering en algemene vergadering 30 november 2016: aanduiding afgevaardigde en bepaling mandaat
12.Ruimtelijke planning : RUP begraafplaatsen Meldert en Hoksem - 
voorlopige vaststelling 
13.Ruimtelijke planning : RUP Brouwerij Loriers - voorlopige vaststelling
14.Ruimtelijke planning : RUP De Polder - voorlopige vaststelling
15.Ruimtelijke planning : RUP Pall - voorlopige vaststelling
16.Ruilverkaveling Willebringen : goedkeuring overeenkomst erosiedossier wachtbekkens Meldert en Hoksem
17. Erfpacht Jongensschoolstraat kennisgeving kandidaatstellingen.

BESLOTEN ZITTING
18.GECORO : wijziging samenstelling - nieuwe plaatsvervangende afgevaardigde uit jeugdraad

zondag 2 oktober 2016

Een avondje thuis ? dat zal voor een andere keer zijn...

Maandagochtend spring ik eens op het gemeentehuis binnen, na de autocontrole (mijn secretaressetaak voor mijn jongste dochter die het nog drukker heeft als ik...).  Mijn opleiding in Brussel zal aan mij voorbijgaan... ik had trouwens toch al een dubbelboeking, want ik word in de namiddag op een andere plaats in Brussel verwacht.  's Avonds schepencollege.
Dinsdag vergaderingen op het werk in Leuven. 's Avonds avondzitting en milieuraad. 
Woensdagochtend vertrek ik voor het ochtendgloren (en de files naar Gent... met de auto van Marie) om dan met de trein terug te komen.  In de namiddag duikel ik nog het gemeentehuis binnen en 's Avonds is het CD&V-raad. 
Donderdag maak ik een paar gemeenten in het Pajottenland onveilig. 's Avonds beheerraad van het Gemeentelijk gemeenschapscentrum.
Vrijdag 2 afspraken rond erfgoed, eerst met Portiva, dan met de heemkundige krign.
Zaterdag vind je mij op de regentiedag.  Naar het optreden in St Rochus kan ik niet gaan, omdat het reünie is van het middelbaar (van het college, maar ik zat bij de meisjes... dat blijkt nu allemaal hetzelfde te zijn...). 
Zondag vind je mij op de tweedehandsbeurs van de Gezinsbond waar Madammenateljee KVLV 'het doet' met de eierdoos (en met Maison Feliz).  Leuk voor ouder en kind.