Pagina's

woensdag 12 oktober 2016

5 vaststellingen ontwerpRUP's unaniem goedgekeurd op gemeenteraad

Hoegaarden maakt werk van haar ruimtelijke uitvoeringsplannen zoals vastgelegd in ons Ruimtelijk Structuurplannen.  De bedoeling van RUP's is om bestemmingen vast te leggen of te regulariseren.  Ook scheppen RUP's een ruim kader van wat wel en niet mogelijk is en hoe het mogelijk is.  Hiervoor wordt rekening gehouden met het aspect leefbaarheid en duurzaamheid.
Gisteren lagen er al 5 ontwerpRUPs op tafel.  Waarschijnlijk volgen in december de volgende (Jongensschoolstraat, Zavelkuilstraat, afhankelijk van hoe snel de administratie zijn werk kan doen).
De 5 RUP's van gisteren waren :
- kerkhof Meldert (van 'agrarisch' gebied naar openbaar nut)
- kerkhof Hoksem (idem)
- De Polder (van industrieel gebied naar gemengd : zowel gemeenschapsvoorzieningen als kleine bedrijvigheid als wonen....)
- Brouwerij Loriers (hier wordt ook zorgwonen mogelijk gemaakt, wat heel wat mogelijkheden geeft voor mensen die niet volledig zelfstandig kunnen wonen).
- Pall (Overlaar) : opdat het bedrijf zich verder kan ontplooien in Hoegaarden waren er een paar wijzigingen nodig die alleen maar konden via een RUP.

Hoe zit dat nu verder ? En hoe kan jij als burger daar inspraak in hebben ?
Over een dikke maand start het Openbaar Onderzoek.  Je zal de startdatum kunnen lezen in de communicatiekanalen van de gemeente en in de pers.  Burgers kunnen, indien zij dit nodig vinden, bezwaar indienen.  Vanzelfsprekend moet je je bezwaar wat argumenteren, maar dat is heel laagdrempelig, het mag zelfs handgeschreven zijn.
Eventuele bezwaren worden behandeld door de Gecoro en dan is het klaar voor de gemeenteraad.  Omdat er met heel wat wettelijke doorlooptijden moet rekening gehouden worden, zullen deze RUPs pas over een 5 à 6 maand klaar zijn.
Op de foto : zo was vroeger het uitzicht van op de Kauterhof.  Als de site volledig ingevuld, zoals het wordt mogelijk gemaakt door het RUP zal het uitzicht helemaal anders zijn.   Extra kansen voor bewoning en voor zorg.  Het is belangrijk dat kleine gemeenten zorgen dat er dienstverlening is in eigen centrum.  Alleen op die manier blijven ze levensvatbaar en gespaard van fusies waar hun inwoners dan toch geen stem meer hebben in de massa.