Pagina's

zaterdag 31 december 2016

Het voordeel van veel te fietsen....


... is dat je dit soort mooie foto's kan maken.
Ingezonden door een 'diehard' fietser, door weer en wind met de fiets naar het werk.

donderdag 29 december 2016

Investeren in jeugd, met garanties voor de toekomstOp de laatste begrotingsronde werd bevestigd dat het gemeentebestuur de vzw Chiro Bouwt financieel zal ondersteunen met een (gespreide) investeringssubsidie van 300 000 euro. Het is de taak en plicht van de lokale overheid om ervoor te zorgen dat de jeugd in veilige lokalen gehuisvest is.  In het verleden werd er door de gemeente ook voor onderdak gezorgd voor zowel KLJ, de Klup als het Paenhuys.  In tegenstelling tot de huisvesting in de Chirolokalen (in Parochiecentrum) ging het bij de 3 andere verenigingen over investeringen in eigendommen van de gemeente. Bij de Chiro is het wat ingewikkelder omdat zij in een eigendom van de VPW zitten.  

Vanzelfsprekend zijn de nodige wettelijke garanties ingebouwd om de rechten van zowel gemeente Hoegaarden als de Chiro te waarborgen.  Deze rechten zullen op papier gevrijwaard worden.   De erfpacht ligt al vast.  Ook het feit dat de subsidie maar in schijven wordt uitgekeerd, na voorlegging van facturen.  Maar er zal nog veel meer in schriftelijke afspraken gegoten worden.   In de omliggende gemeenten zijn vele gelijkaardige voorbeelden van subsidie voor jeugdlokalen te vinden.  We zullen zeker bij hen ons licht opsteken.  Ook Europese subsidieprogramma's hebben internationaal bepaalde regels om ervoor te zorgen dat de overheidssubsidie 'gevrijwaard' blijft voor hetgeen ze diende.   De investering zal goed en juist besteed worden, met de nodige garanties voor de gemeente.  En de jeugd...? die zal zich in de toekomst op een veilige manier in eigen dorp kunnen vermaken.zaterdag 24 december 2016

Beste wensen voor jou en je familie


Klik op het filmpje van De Totale waanzin voor de meest originele wens in Hoegaarden.

dinsdag 20 december 2016

interessante vacature voor onze regio

Regionaal Landschap Zuid-Hageland zoekt een coördinator :
http://www.rlzh.be/rlzh/organisatie/vacatures/4458

www.rlzh.be
Vacatures bij Regionaal Landschap Zuid-Hageland. Er zijn momenteel twee vacatures beschikbaar:
   

maandag 19 december 2016

voor wie het gemist heeft.... Ullekeskermis door Ubrt en friends

https://m.youtube.com/watch?v=Lbg97lMYRsM

m.youtube.com
“20 jaar leven met afasie Ullekeskermis” (01:11:08) UBRT EN KOO (*) presenteren hun film “20 jaar leven met afasie Ullekeskermis” op dinsdag 26 april 2016 (*...zondag 18 december 2016

De laatste loodjes voor het kerstverlof

Maandag vol vergaderingen op het werk.  's Avonds schepencollege.

Dinsdag naar Gent voor een overleg met vrijwilligers.  In de vooravond naar de avondzitting op het gemeentehuis.  Geen avondvergadering, maak dat mee !

Woensdag vergaderingen op het gemeentehuis (en thuis... zo gaat dat... ) 's Avonds Raad van Bestuur van Ecowerf. 

Donderdag een vergadering op het gemeentehuis.  In de namiddag naar Brussel voor Kind en Gezin.

Vrijdag op gemeentehuis en naar een paar kerstdrinks in Hoegaarden (gemeenteschool, Paenhuys....) 

vrijdag 16 december 2016

donderdag 15 december 2016

Een verloren hoek tussen Zetrud en Altenaken: straffe kost 2016.
 


Straffe kostwandeling is al 10 jaar een traditie, we trekken onze winterschoenen aan op zoek naar verrassende hoeken van de gemeente.  Dit jaar trekken we met rasverteller Johan Viaene naar de grens tussen Vlaanderen en Wallonie.  De vergane glorie van 120 jaar suiker geschiedenis in Hoegaarden met de fabrieken van 'grand pont' en 'la Ghéte'.

We trekken de taalgrens over langs de spoorwegberm tussen Zetrud en Altenaken en sluiten af met een verwarmende drank aan het oude spoorweghuisje.

afspraak: fietspad Hoegaarden-Namen  Altenaken  (tov het containerpark) 
Leden Natuurpunt gratis, niet leden 5 euro.


woensdag 14 december 2016

Gefeliciteerd aan Hoegaardier Roxanne Dupont

Vanmiddag ontving Roxane Dupont uit de Bronstraat in  Hoksem in het koninklijk paleis de Belgodyssee-prijs voor beloftevolle journalistiek.

dinsdag 13 december 2016

Iedereen welkom vanavond op de gemeenteraad

en op de eedaflegging van onze 2 nieuwe schepenen.  Ik weet nu al dat ze dat hun nieuwe taken heel goed gaan doen.

 

maandag 12 december 2016

Bestel nog dit jaar je elektrische wagen....

.... en ontvang de premie van 2500 euro. 
Hoegaarden zet alvast in op een laadpunt voor elektrische auto's in 2017.  Goed voor het klimaat, goed voor de horeca en het toerisme.  Op de website van CD&V Hoegaarden lees je er meer over zodra mijn ingezonden bericht 'gepost' is.


http://milieuvriendelijkevoertuigen.be/week-vd-milieuvriendelijke-voertuigen

zondag 11 december 2016

Agenda voor deze week

Maandag eerst vergaderingen op het werk. 's Avonds schepencollege.
Dinsdag woonoverleg op het gemeentehuis.  In de vooravond vind je me op avondzitting, vanaf 20 u op de gemeenteraad.  Een zeer gevulde gemeenteraad mét de eedaflegging van de 2 nieuwe schepenen.  Je mag komen supporteren.
Woensdag vol vergaderingen op het gemeentehuis. 's Avonds mijn laatste cultuurraad.  Tom zal dat overnemen, vermits hij schepen voor culturele verenigingen wordt.
Donderdag, de dag waar ik al zo lang naar uitkijk.  De dag dat mijn nieuwe collega start op het werk.  De afstanden naar regio Halle Vilvoorde zullen wat minderen.  Oef.
Vrijdag vind je me op het gemeentehuis.  's Avonds op de vernissage van de expo van Ilse Struyf.

Reeën op het platteau van Hoegaarden

https://fotogeniekbelgie.wordpress.com/2016/01/26/reeen-op-het-brabants-plateau/
De foto's kwam ik toevallig tegen op bovenstaande blog, maar ze zijn gewoon prachtig. Zelf heb ik nog nooit reeën in Hoegaarden kunnen 'spotten'.  Mijn joggende man Peter al wel.  Maar door deze foto's krijg ik toch al een idee.  Conclusie : ik moet meer gaan wandelen.  Het bewijs dat de foto's hier genomen zijn, zie je hieronder.

De Ridderstraat is de strafste straat van Hoegaarden

Zij wonnen de Straffe Stratenquiz, georganiseerd door CD&V Hoegaarden.  Dikke pluim voor Evelien en haar team voor de organisatie.
Excuses voor de wazigheid van de foto.  Een raadsel hoe dat nu weer komt.Verstuurd vanaf mijn iPhone

donderdag 8 december 2016

Hoegaardse scholen kregen van onze milieudienst de CO2-calculator bezorgd.

Leerlingen verzamelen activiteiten die in en om hun school CO2 uitstoten en geven ze in in de CO2-calculator.
 1. Voorbeelden van activiteiten:
  • Woon-schoolverkeer
  • Energieverbruik
  • Hoeveelheid afval
  • Voeding
  • ...
 2. Wat toont de CO2-calculator?
  • De calculator rekent om naar CO2-uitstoot.
  • Je krijgt zicht op de bespaarde CO2
  • Je simuleert de CO2-winst van mogelijke acties.
Laat je door de CO2-calculator helpen om de CO2-doelstellingen (bv. 10% minder CO2) te formuleren, op te volgen en te bereiken. En werk zo mee aan een ferme vermindering van de CO2-uitstoot en een beter klimaat!
De calculator is gratis en wordt aangeboden door de provincie Vlaams-Brabant.

Vanzelfsprekend een actie in het kader van ons klimaatplan.
http://www.scholenvoorminderco2.be/

Heel leuk Geens-magazine

https://cdn.nimbu.io/s/1jn2gqe/assets/KOENGEENSMAGA_Najaar2016.pdf
deze week in je bus.  Maar je kan ook al digitaal lezen via deze link.  Op p 10 een foto van op ons ontbijt in augustus in de sporthal.

dinsdag 6 december 2016

Iedereen welkom op de gemeenteraad van volgende week

OPROEP voor de gemeenteraadszitting  van dinsdag  13 december  2016  om  20 u  in de gemeenteraadszaal van het gemeentehuis.

AGENDA:
1.  Goedkeuring verslag  van de zitting dd 11.10.2016.
2.  Gemeentefinanciën : goedkeuring aanpassing gemeentelijk meerjarenplan 2014-2019
3   Gemeentefinanciën : goedkeuring gemeentelijk budget 2017 
4.  Gemeentefinanciën : goedkeuring budgetwijziging 2016
5.  Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
6.  Belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie 2017-2023
7. Gemeentefinanciën : wijziging contantbelastingreglement exploitatie containerpark. 
8.  Kennisneming jaarlijks rapport organisatiebeheersing
9. Goedkeuring inhoudelijk en financieel jaarverslag intergemeentelijke vereniging Beter wonen aan de Gete.
10.   Gemeentelijk patrimonium : verkoop perceel grond Vroentestraat
11. Gemeentelijk patrimonium : verkoop perceel grond Tiensestraat
12. Buitengewone algemene Vergadering van IGS Hofheide van 20 december 2016 : aanstelling vertegenwoordiger.
13.  FINILEK – algemene vergadering in buitengewone zitting  dd 16.12.2016 - goedkeuring mandaat/agenda
14. IGO: aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering  dd 16.12.2016 en goedkeuring mandaat
15. Gemeentelijk onderwijs: capaciteitsbepaling
16. Gemeentelijk onderwijs: goedkeuring aanpassing schoolreglement Haspengouwse scholengemeenschap.
17. Gemeentelijk onderwijs: goedkeuring wijziging arbeidsreglement
18. Besluit tot toetreding tot InfraGIS
19. Beslissing om beroep te doen op de Vlaamse Gemeenschap als opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst “Aankoop diverse ICT-Producten ten behoeve van de Vlaamse overheid en lokale/provinciale besturen” - Bestek nr. e-IB-2013-086 (ICT contract 2015)
20. Beslissing van het bevoegde orgaan van het lokaal bestuur om beroep te doen op de  dienstverlenende vereniging Cipal (verder genoemd “Cipal dv”) als opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst “Aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware” – Bestek nr. I00022
21. Eedaflegging toekomstige schepenen 

BESLOTEN ZITTING
22.  GECORO : wijziging samenstelling – aanduiding deskundige.

zondag 4 december 2016

Waar hang ik zoal uit deze week ?

Maandag eerst op kantoor in Leuven en in de namiddag naar Liedekerke (voor het werk).
's Avonds schepencollege.
Dinsdag eerst vergadering op het werk en in de namiddag op het gemeentehuis.  Ook in de vooravond vind je mij daar (avondzitting).
Woensdag heeeel vroeg opstaan voor een vergadering Huis van het Kind Pajottenland.  Nog een week en de witte raaf die deze regio van mij zal overnemen start te werken.  Ik kijk ernaar uit.  Ik zal deze mooie streek zeker missen, maar de files niet !
In de namiddag op het gemeentehuis vergadering met de heemkundige kring over ons funerair erfgoed.  Geen makkelijke materie.  Wel blij dat de heemkundige kring zich zo inzet om te inventariseren wat moet bewaard blijven.
's Avonds infovergadering voor de bevolking over de begraafplaatsen.  Iedereen welkom
Donderdag naar een opleiding rond de Huizen van het Kind in het provinciehuis.
Vrijdag zit vol overleg.
Zaterdagavond hoop ik je te ontmoeten op onze Straffe Stratenquiz;

tja, zo veel verschillende werelden door elkaar... dat loopt al wel eens fout...

Net gezien dat ik in mijn vorige maandelijkse nieuwsbrief voor de partners van het Huis van het Kind Beersel volgende vermelding had gezet : Voor meer info : ga naar UIT in Hoegaarden.
Ja, dat komt ervan... te veel werk en te weinig tijd.  En opstaan met Hoegaarden en er gaan mee slapen... dan gebeurt dat. (Waar het hart van vol is....)
 Het toppunt is dat niemand van de partners er iets van gezegd heeft.....  Enfin , als de UIT in Hoegaarden meer bezoekers had dan gewoonlijk, dan weten we hoe het komt. 
In alle geval... het is tijd dat mijn witte raaf-nieuwe collega start.  Half december is het zo ver. Het '3dubbel draaien' zal dan wat minderen.  Het was wel boeiend, maar niet zo goed voor de gezondheid.  Regio Halle Vilvoorde zal vanaf 2017 meer uitzondering dan regel worden, dat hoop ik toch.  Fijne mensen, een prachtige streek, maar het wordt tijd dat ik naar mijn gewone projecten kan terugkeren en er weer nieuwe kan ontwikkelen.
In alle geval : UIT in Hoegaarden ,dat zal in de nieuwsbrieven van Het Huis van het Kind Beersel niet meer voorkomen.

donderdag 1 december 2016

Vanaf 1 januari kunnen Hoegaardiers van twee walletjes eten

Het containerpark blijft behouden in Hoegaarden, dat kon je lezen in het infoblad.  Om economische redenen zal het park alleen maar op zaterdag geopend zijn.  De woensdag niet meer.  De meeste inwoners kwamen op zaterdag.
Terzelfdertijd kunnen Hoegaardiers ook terecht in het containerpark van Tienen (en alle 'gewichts'containerparken in de regio).  De reglementen hierrond worden voorgelegd op de gemeenteraad van december.  Daarna zal Ecowerf een flyer hierover verspreiden (en je zal de info ook op de afvalkalender vinden).
Je kan dus kiezen vanaf 1 januari.  Ofwel in Hoegaarden op zaterdag, ofwel in Tienen (5 dagen per week) of in één van de andere gewichtsparken.  Een mooie service voor onze inwoners.

en hoe ziet zo'n zonnepanelenveld er uit?

ik vind het alvast niet mis.  Landschappelijk zeer aanvaardbaar.

  

Goed nieuws voor ons Klimaatplan !

Door het nieuw plan Ruimte Vlaanderen dat gisteren door Vlaamse regering werd goedgekeurd, mogen windmolens en zonnepanelen nu overal (zonnepanelen dus ook in agrarisch gebied).

Met het schepencollege gaan we op korte termijn bekijken waar (op welke 'gemeentegrond') dit mogelijk is.  Hetzij via verhuur aan investeerders, hetzij via eigen gemeentelijke investering, hetzij via mede-investering met de burgers.   Alle mogelijkheden worden onderzocht.  De laatste optie vind ik persoonlijk de meest plausibele.
Spijtig dat we als gemeente zo weinig gronden in eigendom hebben.  Maar ik kan mij voorstellen dat grondeigenaars hier ook wel willen aan meewerken.   Hun grond verhuren voor een zonnepanelenveldje bijvoorbeeld.  Het is eens iets anders dan suikerbieten...


http://www.hln.be/hln/nl/34442/Slimme-energie/article/detail/3016867/2016/12/01/Zonnepanelen-en-windmolens-kunnen-voortaan-overal.dhtml

www.hln.be
Installaties voor groene energie kunnen voortaan overal in Vlaanderen worden ingeplant. Dat is een van de gevolgen van het Beleidsplan Ruimte ...

Nuttig overleg met toeristische dienst ZoutleeuwWe hebben mekaar gevonden, de 2 kleinere toeristische parels van de streek. Er zal nauwer worden samengewerkt. Een gezamenlijke brochure groepsuitstappen wordt het resultaat. En het project rond onze greeters, dat zagen zij ook wel zitten om samen te werken. Ik ben een fan van Zoutleeuw geworden en ga er binnenkort met Mijn Grote Liefde eens de middeleeuwse wandeling doen. Met app !